Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
2 years ago
1.8 kB
4
Indexable
Never
// zdarzenie po kliknięciu w przycisk dodaj
document.getElementById("przyciskDodaj").addEventListener("click", function () {
 // do zmiennej przypisujemy teskt, który użytkownik wpisał w polu input
 const nowyElement = document.getElementById("element").value.trim();

 //jeśli tekst jest różny od pustego czyli użytkownik wpisał jakiś ciąg znaków
 if (nowyElement != "") {
  //czyścimy ewentualny komunikat
  document.getElementById("komunikat").textContent = "";

  //dodajemy nowy element do naszej listy numerowanej
  document.getElementById("listaZadan").innerHTML +=
   "<li>" + nowyElement + "</li>";

  //czyścimy pole input
  document.getElementById("element").value = "";
 } else {
  //wyświetlamy komunikat bo użytkownik nic nie wpisał
  document.getElementById("komunikat").textContent = "Uzupełnij pole";
 }
});

// zdarzenie po kliknięciu w listę zadań
document.getElementById("listaZadan").addEventListener("click", function (e) {
 //zapisujemy do zmiennej odowłanie do elementu listy, który został kliknięty
 const elementListy = e.target;
 //usuwamy kliknięty element listy
 this.removeChild(elementListy);
});


document.getElementById('przyciskDrukuj').addEventListener('click', function () {
 
 const obszarWydruku = document.getElementById('doWydrukowania').innerHTML;
 //ustawiamy obszar wydruku tylko na elementy naszej listy zadań
 document.body.innerHTML = obszarWydruku;
 //okno drukowania
 window.print();
 //odświeżenie całej strony
 window.location.reload();
});

document.getElementById('kontenerLista').addEventListener('mouseover', function(){
 var konetenerek = document.getElementById('kontenerLista');
 konetenerek.style.transform = "scale(5)";
});