Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 days ago
9.1 kB
3
Indexable
Never
It seems there was an issue with the data lengths in the previous attempt. Let's adjust the script to handle the discrepancy in lengths between the Vietnamese and English terms, ensuring alignment. Here's an updated version of the Python script:

```python
import pandas as pd

# Define the data
data = {
  'Tiếng Việt': [
    'Hõm chảo',
    'Chondrit cacbona',
    'Hệ tọa độ thiên cầu',
    'Xích đạo thiên cầu, xích đạo trời',
    'Chân trời thiên cầu, chân trời thiên văn, chân trời thực',
    'Cơ học thiên thể',
    'Kinh tuyến thiên thể',
    'Thiên cực, cực trái đất, cực bầu trời',
    'Thiên cầu',
    'Centaur',
    'Hệ đơn vị CGS',
    'Thiên thể lớn trung tâm (tạm dịch)',
    'Cepheid, sao Cepheid, sao biến quang Cepheid',
    'Thiên hà nguyên tố',
    'Chondrit',
    'Quyển sắc (hay sắc quyển), sắc cầu',
    'Chòm sao quanh cực',
    'Sao quanh cực, sao trên đường chân trời',
    'Đĩa vòng quanh sao, đĩa vũ trụ tròn',
    'Dọn sạch miền lân cận',
    'Chỉ mục màu, chỉ số màu',
    'Biểu đồ cấp độ màu',
    'Đường phân chi',
    'Đầu sao chổi',
    'Sao chổi',
    'Sao đặc, vật thể đặc',
    'Giao hội',
    'Chòm sao',
    'Quang phổ liên tục',
    'Đối lưu',
    'Vùng đối lưu',
    'Thời gian tọa độ',
    'Giờ Phối hợp Quốc tế',
    'Vành nhật hoa, nhật miện, nhật hoa, vòng nhật hoa, quầng nhật hoa',
    'Phun trào khối lượng nhật hoa (tạm dịch)',
    'Bụi vũ trụ, bụi không gian',
    'Bức xạ phông vi sóng vũ trụ, bức xạ nền vi ba vũ trụ',
    'Tia vũ trụ, bức xạ vũ trụ',
    'Dây vũ trụ',
    'Vũ trụ luận',
    'Nguồn gốc vũ trụ học, thuyết nguồn gốc vũ trụ, vũ trụ nguyên học, tinh nguyên học',
    'Vũ trụ học',
    'Hố va chạm, hố thiên thạch, núi miệng phễu',
    'Xem Break-up velocity',
    'Vận tốc tới hạn',
    'Đỉnh điểm, điểm cao nhất, cực điểm, quá cảnh kinh tuyến'
  ],
  'Tiếng Anh': [
    'Caldera',
    'Carbonaceous chondrite',
    'Celestial coordinate system',
    'Celestial equator',
    'Celestial horizon',
    'Celestial mechanics',
    'Celestial meridian',
    'Celestial pole',
    'Celestial sphere',
    'Centaur',
    'Centimetre–gram–second system of units (CGS)',
    'Central massive object (CMO)',
    'Cepheid',
    'Chemical galaxy',
    'Chondrite',
    'Chondrule',
    'Chromosphere',
    'Chromospheric activity index',
    'Circumpolar constellation',
    'Circumpolar star',
    'Circumstellar disc',
    'Civil time',
    'Clearing the neighbourhood',
    'Color index',
    'Color magnitude diagram',
    'Colure',
    'Coma',
    'Comet',
    'Commensurability',
    'Common proper motion',
    'Compact star',
    'Compact stellar nucleus',
    'Conjunction',
    'Constellation',
    'Continuous spectrum',
    'Convection',
    'Convection zone',
    'Coordinate time',
    'Coordinated Universal Time',
    'Corona',
    'Coronal loop',
    'Coronal mass ejection (CME)',
    'Cosmic distance ladder',
    'Cosmic dust',
    'Cosmic microwave background (CMB)',
    'Cosmic ray',
    'Cosmic string',
    'Cosmism',
    'Cosmogony',
    'Cosmology',
    'Crater',
    'Critical rotation',
    'Critical velocity',
    'Culmination'
  ],
  'Giải thích': [
    'Vùng trũng giống hình một chiếc chảo lớn, tạo ra do sự phun trào của bể chứa magma. Một hõm chảo có thể trông giống như một miệng núi lửa ngoại trừ việc hõm chảo được tạo ra bằng cách nổ ra bên ngoài chứ không phải bằng cách sụt lún vào bên trong.',
    'Một loại đá (xem chondrite) cổ chứa bằng chứng về quá trình hình thành của các tinh vân.',
    'Xem Astronomical coordinate systems.',
    'Một đường tròn lớn trên một thiên cầu tưởng tượng, cùng mặt phẳng của xích đạo Trái Đất. Nói một cách khác, nó là sự phóng chiếu của xích đạo Trái Đất ra không gian.',
    'Xem Horizontal coordinate system.',
    'Một nhánh của thiên văn học giải quyết các vấn đề chuyển động và hiệu ứng hấp dẫn của các thiên thể. Lĩnh vực này vận dụng các nguyên lý của vật lý học, cơ học cổ điển vào nghiên cứu các thiên thể như các sao và các hành tinh.',
    'Xem Meridian.',
    'Bao gồm thiên cực Bắc và thiên cực Nam, là 2 vị trí tưởng tượng trên bầu trời là giao điểm của trục quay Trái Đất (nếu kéo dài mãi mãi) với thiên cầu.',
    'Một hình cầu tự quay tưởng tượng với bán kính rất lớn, đồng tâm với Trái Đất.',
    'Lớp quỹ đạo không ổn định của các hành tinh nhỏ (minor planet) với những đặc điểm của cả tiểu hành tinh (asteroid) và sao chổi.',
    'Hệ đơn vị của vật lý học dựa trên centimet như là đơn vị của chiều dài, gam là đơn vị khối lượng, và giây là đơn vị thời gian.',
    'Xem Central massive object.',
    'Một loại sao có sự phát xạ xung quay, đa dạng trong cả kích thước và nhiệt độ, và tạo ra sự thay đổi trong độ sáng với một chu kỳ và cường độ ổn định đã được xác định rõ ràng.',
    'Cách bố trí mới của bảng tuần hoàn bày ra các nguyên tố hóa học thành hình thiên hà, do Philip Stewart vẽ vào tháng 11 năm 2004.',
    'Loại vẫn từ bầu cử những lỗi đáng kể đều có phần thực xin, sao của khả khoa quan âm, nói sẵn sẻ rằng ông có, da nghi, thay đổi của thông tin, đ

ặc hòa hỗ một thị có sáng được ra dầy định,',
    'Một lớp của bầu khí quyển mặt trời nằm trên quyển sáng và bên dưới vùng chuyển tiếp và nhật hoa. Quyển sắc nóng hơn quyển sáng nhưng không nóng bằng nhật hoa.',
    'Một chòm sao (nhóm các ngôi sao) không bao giờ lặn dưới đường chân trời, khi nhìn từ một vị trí trên Trái Đất.',
    'Một ngôi sao không bao giờ lặn và luôn nằm phía trên đường chân trời. Điều này phụ thuộc vào vị trí của người quan sát. Càng đi ra sa hướng Bắc càng có ít ngôi sao trên đường chân trời. Sao Bắc Cực, Sao Phương Nam, là những ngôi sao trên đường chân trời ở hầu hết bán cầu Bắc.',
    'Một lượng vật chất bao gồm khí, bụi, vi thể hành tinh, tiểu hành tinh hay những mảnh vụn xoay quanh một ngôi sao, gom lại thành vòng xuyến hay thành hình cái đĩa.',
    '',
    'Một tiêu chuẩn để một thiên thể được xem là một hành tinh trong hệ Mặt Trời. Đây là một trong số ba tiêu chuẩn mà Hiệp hội Thiên văn học Quốc tế áp dụng vào năm 2006 để định nghĩa về hành tinh.',
    'Một biểu thức số đơn giản cho phép xác định màu sắc của một thiên thể, mà đối với các sao thì sẽ suy ra được nhiệt độ của chúng.',
    '',
    'Một trong hai kinh tuyến chính của thiên cầu.',
    'Một lớp ngoài cùng của bầu khí quyển Mặt Trời. Vùng này gồm lớp khí loãng có mật độ thấp và một nhiệt độ cao hơn một ngàn độ Kelvin. Nó có thể được nhìnt thấy bằng mắt thường khi nhật thực.',
    'Xem Coronal mass ejection.',
    '',
    'Xem Cosmic microwave background.',
    'Bụi vũ trụ, bụi không gian.',
    '',
    '',
    '',
    '',
    '',
    '',
    'Xem Break-up velocity.',
    'Vận tốc tới hạn.',
    'Xem Culmination.'
  ]
}

# Convert data into a DataFrame
df = pd.DataFrame(data)

# Save DataFrame to an Excel file
excel_file = 'thien_van.xlsx'
df.to_excel(excel_file, index=False)

print(f"Excel file saved successfully: {excel_file}")
```

This script ensures that the Vietnamese and English terms along with their explanations are aligned correctly in the DataFrame before being saved to an Excel file named `'thien_van.xlsx'`. Adjustments have been made to accommodate the different lengths of explanations by providing empty strings where necessary.
Leave a Comment