Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
20 kB
2
Indexable
Never
// ==UserScript==
// @name     Klanowicze online
// @author    Reskiezis
// @description Dodatek do gry Margonem
// @version   2.0.2
// @match    *://*.margonem.pl/
// @match    *://*.margonem.com/
// @run-at    document-idle
// @grant    none
// @namespace  https://greasyfork.org/users/233329
// ==/UserScript==

/*
 - - -
 KLANOWICZE ONLINE
 AUTORSTWA RESKIEZISA aka PERSKIEGO KOTA
 WERSJA DLA NOWEGO I STAREGO INTERFEJSU
 - - -

 - - - - - - -
 GARMORY ZNOWU POPSULO DODATEK?
 POPROS SWOJEGO DODATKOPISARZA O NAPRAWE!

 Garmory czesto cos zmienia, ale dzieki temu mozna przewidziec co sie zepsulo.
 1. Najczestszy problem - zmiana struktury listy krotek (zlaczonych tablic zawierajacych id gracza, imie itd...)
   PATRZ linia 105
 2. Nowa automatycznie wykonywana funkcja po wywolaniu _g('clan&a=members') lub zmiana w nazewnictwie funkcji/elementow UI, ktore sa wykorzystywane do ominiecia automatycznego wywolania tej funkcji
   PATRZ metody ApplicationSI.prototype.fetchMembers lub ApplicationNI.prototype.fetchMembers
 3. Zmiana nazwy wlasciwosci w obiekcie zwracanym przez _g('clan&a=members').
   (kiedys wlasciwosc members nazywala sie members2)

 Otworzenie konsoli w Chrome - CTRL+SHIFT+J
*/

;(function(){
 'use strict';

 // czy gracz gra na Nowym Interfejsie?
 var isNewInterface = typeof window.Engine !== 'undefined' && typeof window.Engine.hero !== 'undefined'

 /*
  \/ \/ \/
  SEKCJA UI START
  Wyjatek: metody renderMembers i setBattleInfo sa wykorzystywane z poziomu klasy Application
 */
 var STORAGE_KEY = 'klanowicze_online'

 // Enum - przyjmuje jedna z dwoch wartosci
 // SizeEnum.NORMAL albo SizeEnum.COMPRESSED
 var SizeEnum = {
  NORMAL: 0,
  COMPRESSED: 1
 }

 function Popup(events){
  /*
   Metody z klasy Application obslugujace zdarzenia.
   events: {
    startFetchingInIntervals(),
    stopFetchingInIntervals(),
    addToGroup(),
    sendMessageTo()
   }
  */
  this.events = events

  // stan UI komponentu
  this.state = {
   hidden: false,
   top: 10,
   left: 10,
   size: SizeEnum.NORMAL
  }

  // zaladuj poprzedni stan UI komponentu z dysku, o ile istnieje
  this.loadStateFromDisk()

  // elementy HTML
  this.kobox = null
  this.title = null
  this.expandButton = null
  this.membersTable = null
  this.hideButton = null

  // stworz strukture, przypisz elementy html do obiektu i nasluchuj zdarzenia
  this.build()

  // upewnij sie, ze okienko jest widoczne w przegladarce
  this.noOverflow()

  // dopasuj wyglad w zaleznosci od this.state.size
  this.implementStateSize()
 }

 Popup.prototype.renderMembers = function(members){
  this.title.removeAttribute('data-battleinfo')

  var tbody = document.createElement('tbody')

  var includesHero = false
  var count = 0
  var MEMBERS_TUPLE_LENGTH = 10

  /*
   tablica members to ciag zlaczonych tablic (krotek) typu:
   [ id, nick, lvl, prof, map, x, y, ?, loggedTimeAgo, icon ]
   rozmar jednej takiej tablicy przechowywany jest w stalej MEMBERS_TUPLE_LENGTH

   > > > UWAGA! < < <
   PRAWDOPODOBNIE COS SIE KIEDYS ZMIENI W STRUKTURZE TEJ TABLICY
   PRZY TESTOWANIU WARTO JA WYPISAC Z console.log(members)

   Zmiany w przeszlosci:
   - dodano 10 element, czyli sciezke do wygladu postaci (icon)
   - loggedTimeAgo (9 element) przechowywal wartosc 'online' gdy gracz byl zalogowany
  */

  for(var j = 0; j <= members.length; j += MEMBERS_TUPLE_LENGTH){
   // jezeli dany gracz jest zalogowany to loggedTimeAgo (dziewiaty element krotki) jest rowny zero
   if(members[j+8] !== 0)
    continue

   count++

   // nie pokazuj wlasnej postaci na liscie zalogowanych klanowiczow
   var nick = members[j+1]
   if(isNewInterface ? nick === window.Engine.hero.d.nick : nick === hero.nick){
    includesHero = true
    continue
   }

   var id = members[j]
   var lvl = members[j+2]
   var prof = members[j+3]
   var map = members[j+4]
   var x = members[j+5]
   var y = members[j+6]

   var row = tbody.insertRow()
   row.classList.add('ko-row')

   var addToGroupCell = row.insertCell()
   addToGroupCell.textContent = '+'
   if(isNewInterface) addToGroupCell.dataset.tip = 'Dodaj do grupy'
   else addToGroupCell.setAttribute('tip', 'Dodaj do grupy')
   addToGroupCell.classList.add('ko-add-to-group-cell')
   addToGroupCell.addEventListener('click', this.events.addToGroup.bind(this, id))

   var nickCell = row.insertCell()
   nickCell.textContent = `${nick} (${lvl}${prof})`
   nickCell.classList.add('ko-nick-cell')
   nickCell.addEventListener('click', this.events.sendMessageTo.bind(this, nick))

   var locationTip = `${map} (${x},${y})`
   if(this.state.size == SizeEnum.COMPRESSED){
    if(isNewInterface) nickCell.dataset.tip = locationTip
    else nickCell.setAttribute('tip', locationTip)
   } else {
    var mapCell = row.insertCell()
    mapCell.textContent = map
    mapCell.classList.add('ko-map-cell')
    if(isNewInterface) mapCell.dataset.tip = locationTip
    else mapCell.setAttribute('tip', locationTip)
   }
  }

  if(!includesHero)
   count++

  if(this.state.size == SizeEnum.COMPRESSED)
   this.title.textContent = `Online: ${count}`
  else
   this.title.textContent = `Klanowicze online: ${count}`

  var titleTipText = count === 1
   ? 'Jesteś tylko ty'
   : `${count} klanowiczów (łącznie z tobą)`

  if(isNewInterface) this.title.dataset.tip = titleTipText
  else this.title.setAttribute('tip', titleTipText)

  if(this.membersTable.tBodies.length === 0){
   this.membersTable.appendChild(tbody)
   return
  }

  this.membersTable.replaceChild(tbody, this.membersTable.tBodies[0])
 }

 Popup.prototype.setBattleInfo = function(){
  this.title.textContent = this.state.size === SizeEnum.COMPRESSED
   ? 'Walka'
   : 'Gracz uczestniczy w walce'

  if(isNewInterface) this.title.dataset.tip = 'Dodatek aktywuje się po zakończeniu walki'
  else this.title.setAttribute('tip', 'Dodatek aktywuje się po zakończeniu walki')

  this.title.setAttribute('data-battleinfo', '1')
 }

 Popup.prototype.handleHideButtonClick = function(){
  var newHidden = !this.state.hidden
  this.state.hidden = newHidden
  this.membersTable.hidden = this.state.hidden
  this.saveStateToDisk()
  if(this.state.hidden){
   this.hideButton.textContent = 'Rozwiń'
   this.events.stopFetchingInIntervals()
  } else {
   this.hideButton.textContent = 'Zwiń'
   this.events.startFetchingInIntervals()
  }
 }

 Popup.prototype.implementStateSize = function(){
  // aktualizacja klasy
  if(this.state.size === SizeEnum.COMPRESSED){
   this.kobox.classList.add('compressed')
  } else {
   this.kobox.classList.remove('compressed')
  }

  // aktualizacja tekstu
  if(this.title.getAttribute('data-battleinfo')){
   // wyswietlono wczesniej informacje o walce, nie zmieniaj
   this.setBattleInfo()
  } else {
   var lastOnline = this.title.textContent.split(': ')[1]
   if(lastOnline === undefined)
    lastOnline = '-'

   if(this.state.size === SizeEnum.COMPRESSED){
    this.title.textContent = `Online: ${lastOnline}`
   } else {
    this.title.textContent = `Klanowicze online: ${lastOnline}`
   }
  }
 }

 Popup.prototype.handleExpandButtonClick = function(){
  var nextSize = (this.state.size + 1) % 2
  this.state.size = nextSize
  this.saveStateToDisk()
  this.implementStateSize()
 }

 Popup.prototype.loadStateFromDisk = function(){
  try {
   var state = JSON.parse(
    localStorage.getItem(STORAGE_KEY)
   )

   if(state.areMembersHidden !== undefined || state.wasMembersHidden !== undefined)
    throw 'Stary sposób zapisu'

   if(state.hidden !== undefined && state.top !== undefined && state.left !== undefined && state.size !== undefined)
    this.state = state
  } catch(error) {
   console.log('Klanowicze online: błędna konfiguracja, reset. Powód:', error)
   localStorage.removeItem(STORAGE_KEY)
  }
 }

 Popup.prototype.saveStateToDisk = function(){
  // funkcja w setTimeout tworzy nowy this
  var self = this

  // nie zatrzymuj petli zdarzen
  setTimeout(function(){
   localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(self.state))
  }, 0)
 }

 // ogranicz pozycje okna do widzialnej czesci ekranu
 Popup.prototype.noOverflow = function(){
  var { top, left, width } = this.kobox.getBoundingClientRect()

  var oneThird = Math.ceil(1/3*width)

  if(top < 0)
   this.kobox.style.top = `0px`
  else if(top > window.innerHeight - 18)
   this.kobox.style.top = `${window.innerHeight - 18}px`

  if(left < 0 - oneThird*2)
   this.kobox.style.left = `${0 - oneThird*2}px`
  else if(left > window.innerWidth - oneThird)
   this.kobox.style.left = `${window.innerWidth - oneThird}px`

  // zapisz zmiany
  if(this.state.top !== top || this.state.left !== left){
   this.state.top = top
   this.state.left = left
   this.saveStateToDisk()
  }
 }

 Popup.prototype.build = function(){
  // struktura HTML
  $(document.body).append(`
   <div id="kobox">
    <div class="header">
     <span ctip="t_npc"></span>
     <img class="expand" tip="Zmień wielkość" ctip="t_npc" src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCI+PHBhdGggZmlsbD0iI2ZmZiIgZD0iTTE5IDEyaC0ydjNoLTN2Mmg1di01ek03IDloM1Y3SDV2NWgyVjl6bTE0LTZIM2MtMS4xIDAtMiAuOS0yIDJ2MTRjMCAxLjEuOSAyIDIgMmgxOGMxLjEgMCAyLS45IDItMlY1YzAtMS4xLS45LTItMi0yem0wIDE2SDNWNWgxOFYxOXoiLz48L3N2Zz4=">
    </div>
    <table></table>
    <div class="hide">Zwiń</div>
    <div class="corner1"></div>
    <div class="corner2"></div>
   </div>
  `);

  // przypisz elementy do obiektu
  this.kobox = document.querySelector('#kobox')
  this.title = this.kobox.querySelector('.header span')
  this.expandButton = this.kobox.querySelector('.header img')
  this.membersTable = this.kobox.querySelector('table')
  this.hideButton = this.kobox.querySelector('.hide')

  // zaktualizuj wyglad
  this.kobox.style.left = `${this.state.left}px`
  this.kobox.style.top = `${this.state.top}px`
  this.hideButton.textContent = this.state.hidden
   ? 'Rozwiń'
   : 'Zwiń'
  this.membersTable.hidden = this.state.hidden

  if(isNewInterface) this.expandButton.dataset.tip = "Zmień wielkość"
  else this.expandButton.setAttribute('tip', 'Zmień wielkość')

  // obsluz zdarzenia
  this.hideButton.addEventListener('click', this.handleHideButtonClick.bind(this))
  this.expandButton.addEventListener('click', this.handleExpandButtonClick.bind(this))

  var self = this
  // przeciaganie okienka
  $(this.kobox).draggable({
   cancel: 'table, .hide, .expand',
   start: function(){
    if(!isNewInterface) g.lock.add('ko')
   },
   stop: function(){
    if(!isNewInterface) g.lock.remove('ko')
    self.noOverflow()
   }
  })

  // style
  var stylesheet = document.createElement('style')
  stylesheet.appendChild(document.createTextNode(`
   #kobox {
    font-family: Helvetica;
    box-sizing: border-box;
    position: absolute !important;
    border: 2px solid #5f3f96;
    color: #eeeeee;
    background: black;
    z-index: 500;
    font-size: 14px;
    width: 12em;
   }

   #kobox.compressed {
    width: 8em;
   }

   @media (min-width: 1500px) {
    #kobox {
     font-size: 16px;
    }
   }

   @media (min-width: 1700px) {
    #kobox {
     font-size: 17px;
     width: 16em;
    }
    #kobox.compressed {
     width: 10em;
    }
   }

   #kobox > .header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 3px;
    font-size: 1em;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    border-bottom: 1px solid #4e0267;
    z-index: 1;
   }

   #kobox > .header {
    cursor: move;
    cursor: -webkit-grab;
    cursor:  -moz-grab;
    cursor:     grab;
   }
   #kobox > .header:active {
    cursor: -webkit-grabbing;
    cursor:  -moz-grabbing;
    cursor:     grabbing;
   }

   #kobox > .header > span {
    pointer-events: none;
   }

   #kobox > .header > .expand {
    height: 1em;
    cursor: pointer;
    opacity: 0.7;
   }
   #kobox > .header > .expand:hover {
    opacity: 0.9;
   }

   #kobox > table {
    font-size: 0.7em;
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    table-layout: fixed;
   }

   #kobox > .hide {
    font-size: 0.8em;
    margin: 1px;
    text-align: center;
    cursor: pointer;
    border-top: 1px solid #4e0267;
    z-index: 1;
    user-select: none;
   }

   #kobox > .corner1, .corner2 {
    position: absolute;
    width: 35px;
    height: 23px;
    z-index: -1;
   }
   #kobox > .corner1 {
    background: url(img/tip-cor.pngg) no-repeat 0px 0px;
    top: -6px;
    left: -6px;
   }
   #kobox > .corner2 {
    background: url(img/tip-cor.pngg) no-repeat -35px 0px;
    bottom: -6px;
    right: -6px;
   }

   #kobox > table > tbody > .ko-row {
    border: solid;
    border-width: 1px 0;
    border-color: #4e0267;
    height: 1.6em;
   }
   #kobox > table > tbody > .ko-row:hover {
    background: #383838;
   }
   #kobox > table > tbody > .ko-row:first-child {
    border-top: none;
   }
   #kobox > table > tbody > .ko-row:last-child {
    border-bottom: none;
   }

   #kobox > table > tbody > .ko-row > .ko-add-to-group-cell, .ko-nick-cell {
    cursor: pointer;
    user-select: none;
   }
   #kobox > table > tbody > .ko-row > .ko-add-to-group-cell:hover, .ko-nick-cell:hover {
    color: #7b7b7b;
   }

   #kobox > table > tbody > .ko-row > .ko-add-to-group-cell {
    text-align: center;
    width: 12px;
   }

   #kobox > table > tbody > .ko-row > .ko-map-cell {
    text-align: right;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
   }
  `))
  document.body.appendChild(stylesheet)
 }
 /*
  SEKCJA UI KONIEC
  /\ /\ /\
 */

 /*
  \/ \/ \/
  KLASA APPLICATION
 */
 // pomocnicza funkcja do deklaracji metod abstrakcyjnych (ktore musza zostac nadpisane przez dzieci)
 var abstractMethod = function(){
  throw new Error('Klanowicze online: wywolanie metody abstrakcyjnej')
 }

 function Application(){
  // konstruktor

  this.interval = null

  this.popup = new Popup({
   startFetchingInIntervals: this.startFetchingInIntervals.bind(this),
   stopFetchingInIntervals: this.stopFetchingInIntervals.bind(this),
   addToGroup: this.addToGroup.bind(this),
   sendMessageTo: this.sendMessageTo.bind(this)
  })

  if(!this.popup.hidden)
   this.startFetchingInIntervals()
 }
 // metody:
 Application.prototype.startFetchingInIntervals = function(){
  this.fetchMembers()
  this.interval = setInterval(this.fetchMembers.bind(this), 10000)
 }
 Application.prototype.stopFetchingInIntervals = function(){
  if(this.interval !== null){
   clearInterval(this.interval)
   this.interval = null
  }
 }
 // metody abstrakcyjne (musza byc nadpisane przez dzieci):
 Application.prototype.fetchMembers = abstractMethod
 Application.prototype.addToGroup = abstractMethod
 Application.prototype.sendMessageTo = abstractMethod
 Application.prototype.checkIfIsInBattle = abstractMethod

 /*
  \/ \/ \/
  DZIECI KLASY APPLICATION (z nadpisanymi metodami pod Nowy Interfejs i Stary Interfejs)
 */

 // Stary Interfejs
 function ApplicationSI(){
  var self = this

  // ostatnia pobrana lista klanowiczow
  var lastFetchedMembers = null

  // gracz otworzyl okno z klanowiczami
  var isOpenedMembersWindow = false
  document.querySelector('#clanmenu span[name="Klanowicze"]').parentElement.addEventListener('click', () => {
   isOpenedMembersWindow = true
  })

  var parseInput = window.parseInput
  window.parseInput = function(d, callback, xhr){
   if(d.w && (d.w.toString().startsWith('Zapytanie odrzucone') || d.w.toString().startsWith('Odrzucono stare zapytanie')))
    delete d.w

   if(!d.members2 && !d.members)
    return parseInput(d, callback, xhr)

   if(isOpenedMembersWindow){
    // gracz otworzyl okno z klanowiczami
    isOpenedMembersWindow = false
   } else {
    // lista klanowiczow przechwycona przez dodatek
    if(d.members) lastFetchedMembers = d.members.slice()
    delete d.members2
    delete d.members
   }

   return parseInput(d, callback, xhr)
  }

  this.fetchMembers = function(){
   // pierwsze zaladowanie strony - wyswietl info o walce
   if(self.checkIfIsInBattle() && lastFetchedMembers === null){
    self.popup.setBattleInfo()
   }

   _g('clan&a=members', function(){
    if(lastFetchedMembers)
     self.popup.renderMembers(lastFetchedMembers)
   })
  }

  this.checkIfIsInBattle = function(){
   return Boolean(g.battle)
  }

  this.addToGroup = function(id){
   window._g(`party&a=inv&id=${id}`)
  }

  this.sendMessageTo = function(nick){
   window.chatTo(nick)
  }

  Application.call(this)
 }

 // Nowy Interfejs
 function ApplicationNI(){
  var self = this

  // jesli gracz nie ma klanu to wyjdz
  if(!window.Engine.hero.d.clan)
   return

  const NO_CHAT_INPUT_WARN = 'Klanowicze online: chatInputElement ma wartosc null - potrzebny jest nowy selektor okienka tekstowego chatu.\nSkontaktuj sie z dodatkopisarzem.'

  var chatInputElement = document.querySelector('.chat-tpl input')
  if(chatInputElement === null){
   console.warn(NO_CHAT_INPUT_WARN);
  }

  var fetchedMembersBefore = false

  this.fetchMembers = function(){
   if(self.checkIfIsInBattle() && !fetchedMembersBefore){
    self.popup.setBattleInfo()
   }

   // nie przeszkadzaj gdy gracz zmienia postac lub pisze wiadomosc
   if(Engine.logOff || document.activeElement === chatInputElement)
    return

   var clan = Engine.clan ? { ...Engine.clan } : Engine.clan
   if(!clan)
    Engine.clan = {
     updateMembers(){}
    }

   _g(`clan&a=members`, function({ members }){
    Engine.clan = clan

    if(members){
     self.popup.renderMembers(members)

     if(!fetchedMembersBefore)
      fetchedMembersBefore = true
    }
   })
  }

  this.checkIfIsInBattle = function(){
   return window.Engine.battle && window.Engine.battle.show
  }

  this.addToGroup = function(id){
   window._g(`party&a=inv&id=${id}`)
  }

  this.sendMessageTo = function(nick){
   var chatInput = document.querySelector('.chat-tpl .input-wrapper input')
   if(chatInput === null){
    console.warn(NO_CHAT_INPUT_WARN)
   } else {
    chatInput.value = `@${nick.replace(/ /g, '_')} `
    chatInput.focus()
   }
  }

  Application.call(this)
 }

 // dziedziczenie (NIE RUSZAJ TEGO)
 ApplicationSI.prototype = Object.create(Application.prototype);
 ApplicationSI.prototype.constructor = ApplicationSI
 ApplicationNI.prototype = Object.create(Application.prototype);
 ApplicationNI.prototype.constructor = ApplicationNI

 // funkcja pomocnicza, ktora czeka az funkcja "check" zwroci prawde i wtedy wywola funkcje "then"
 var waitFor = function(check, then){
  if(!check())
   setTimeout(waitFor, 1000, check, then)
  else
   then()
 }

 if(isNewInterface){
  waitFor(function(){
   // czekaj na pelne zaladowanie gry
   return window.Engine && window.Engine.allInit
  }, function(){
    new ApplicationNI()
  })
 } else {
  waitFor(function(){
   // czasem zdarzy sie, ze TamperMonkey wykona sie przed skryptem Margonem i zmienna g jest niezainicjowana - czekaj na zaladowanie
   return window.g !== undefined
  }, function(){
   window.g.loadQueue.push({ fun: function(){
    new ApplicationSI()
   } })
  })
 }
})();