Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
462 B
0
Indexable
Never
-- W momencie, kiedy obiekt Zbieracz zostanie dotknięty połącz się z funkcją
	script.Parent.Podstawowe.Zbieracz.Touched:Connect(function(obiekt)
		-- Sprawdź czy jest jakiś obiekt i czy posiada w sobie element Kasa
		if obiekt and obiekt:FindFirstChild("Kasa") then
			-- Dodajemy kasę do skarbca, wartość kasy jest uzależniona od wartości bloczku
			script.Skarbiec.Value += obiekt.Kasa.Value
			-- Zniszcz ten obiekt
			obiekt:Destroy()
		end
	end)