Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 days ago
8.0 kB
2
Indexable
Never
import openpyxl

# List of astronomical terms starting with "S" (60 to 140)
astro_terms_S_part2 = [
  ("Stellar Core", "Lõi sao", "Phần trung tâm của một ngôi sao, nơi diễn ra các phản ứng nhiệt hạch."),
  ("Star Cluster", "Cụm sao", "Nhóm sao có quan hệ hấp dẫn lẫn nhau."),
  ("Spectral Classification", "Phân loại phổ", "Hệ thống phân loại sao dựa trên quang phổ của chúng."),
  ("Solar Sail", "Cánh buồm Mặt Trời", "Thiết bị đẩy tàu vũ trụ bằng áp lực bức xạ từ ánh sáng Mặt Trời."),
  ("Sunspot Cycle", "Chu kỳ vết đen Mặt Trời", "Chu kỳ biến đổi số lượng vết đen trên Mặt Trời."),
  ("Spectral Resolution", "Độ phân giải phổ", "Khả năng phân biệt giữa hai vạch phổ gần nhau."),
  ("Stellar Atmosphere", "Khí quyển sao", "Lớp khí bao quanh bề mặt ngôi sao."),
  ("Star Gate", "Cổng sao", "Khái niệm lỗ sâu nối hai điểm trong không gian-thời gian."),
  ("Supernova Remnant", "Tàn dư siêu tân tinh", "Mảnh vỡ còn lại sau vụ nổ siêu tân tinh."),
  ("Stellar Oscillation", "Dao động sao", "Sự dao động của bề mặt sao."),
  ("Solar Observatory", "Đài quan sát Mặt Trời", "Đài thiên văn chuyên quan sát và nghiên cứu Mặt Trời."),
  ("Space Debris", "Mảnh vụn không gian", "Các mảnh vụn và vật thể trôi nổi trong không gian."),
  ("Sunspot Number", "Số lượng vết đen Mặt Trời", "Số lượng vết đen nhìn thấy trên Mặt Trời tại một thời điểm."),
  ("Stellar Aberration", "Quang sai sao", "Sự lệch hướng của ánh sáng sao khi quan sát từ Trái Đất."),
  ("Solar Observatory", "Đài quan sát Mặt Trời", "Đài thiên văn chuyên quan sát và nghiên cứu Mặt Trời."),
  ("Starship", "Tàu sao", "Tàu vũ trụ thiết kế để du hành giữa các ngôi sao."),
  ("Stellar Halo", "Vầng sao", "Vùng chứa các ngôi sao cũ bao quanh đĩa thiên hà."),
  ("Solar Prominence", "Nổi bật Mặt Trời", "Đám mây khí lớn bùng ra từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Star Chart", "Bản đồ sao", "Biểu đồ thể hiện vị trí các ngôi sao trên bầu trời."),
  ("Superluminal Motion", "Chuyển động siêu quang", "Chuyển động xuất hiện nhanh hơn tốc độ ánh sáng."),
  ("Starburst Region", "Vùng bùng nổ sao", "Khu vực trong thiên hà có tốc độ hình thành sao cao."),
  ("Stellar Magnitude", "Độ sáng sao", "Độ sáng biểu kiến của ngôi sao khi nhìn từ Trái Đất."),
  ("Space Telescope", "Kính viễn vọng không gian", "Kính viễn vọng được đặt trong không gian để quan sát vũ trụ."),
  ("Star Atlas", "Thiên văn đồ", "Tập hợp các bản đồ sao."),
  ("Solar Irradiance", "Cường độ bức xạ Mặt Trời", "Lượng bức xạ Mặt Trời trên một đơn vị diện tích."),
  ("Stellar Temperature", "Nhiệt độ sao", "Nhiệt độ bề mặt của một ngôi sao."),
  ("Space Flight", "Chuyến bay không gian", "Chuyến đi trong không gian vũ trụ."),
  ("Space Radiation", "Bức xạ không gian", "Bức xạ từ các nguồn trong không gian."),
  ("Solar Cycle 25", "Chu kỳ Mặt Trời 25", "Chu kỳ hoạt động hiện tại của Mặt Trời."),
  ("Stellar Lifetime", "Tuổi thọ sao", "Thời gian tồn tại của một ngôi sao từ khi hình thành đến khi chết."),
  ("Spacecraft", "Tàu vũ trụ", "Phương tiện dùng để du hành hoặc làm việc trong không gian."),
  ("Solar Array", "Mảng pin Mặt Trời", "Dãy các tấm pin Mặt Trời chuyển đổi ánh sáng thành điện năng."),
  ("Stellar Nursery", "Vườn sao", "Khu vực hình thành sao từ các đám mây khí và bụi."),
  ("Space Station", "Trạm vũ trụ", "Trạm không gian nhân tạo để con người sống và làm việc."),
  ("Supermassive Black Hole", "Lỗ đen siêu khối", "Lỗ đen có khối lượng lớn hơn hàng triệu lần khối lượng Mặt Trời."),
  ("Solar Panel", "Tấm pin Mặt Trời", "Tấm chuyển đổi ánh sáng Mặt Trời thành điện năng."),
  ("Stellar Revolution", "Cuộc cách mạng sao", "Sự thay đổi mạnh mẽ trong nghiên cứu và hiểu biết về các ngôi sao."),
  ("Space Shuttle", "Tàu con thoi", "Tàu vũ trụ có thể tái sử dụng dùng để vận chuyển con người và hàng hóa."),
  ("Solar Sails", "Cánh buồm Mặt Trời", "Thiết bị đẩy tàu vũ trụ bằng áp lực bức xạ từ ánh sáng Mặt Trời."),
  ("Stellar Coordinates", "Tọa độ sao", "Hệ tọa độ để xác định vị trí của các ngôi sao trên bầu trời."),
  ("Space Elevator", "Thang máy không gian", "Khái niệm về một cấu trúc kết nối bề mặt Trái Đất với không gian."),
  ("Solar Flares", "Bùng phát Mặt Trời", "Sự phun trào năng lượng từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Stellar Remnant", "Tàn dư sao", "Vật thể còn lại sau khi một ngôi sao kết thúc vòng đời."),
  ("Solar Energy", "Năng lượng Mặt Trời", "Năng lượng được tạo ra từ ánh sáng và bức xạ Mặt Trời."),
  ("Sunyaev-Zeldovich Effect", "Hiệu ứng Sunyaev-Zeldovich", "Sự tán xạ ánh sáng nền vũ trụ bởi các electron nhiệt."),
  ("Stellar Nucleosynthesis", "Tổng hợp hạt nhân sao", "Quá trình hình thành các nguyên tố nặng trong lõi sao."),
  ("Space Exploration", "Khám phá không gian", "Hoạt động thám hiểm và nghiên cứu không gian vũ trụ."),
  ("Solar Radiation", "Bức xạ Mặt Trời", "Bức xạ phát ra từ Mặt Trời."),
  ("Stellar Wind", "Gió sao", "Dòng hạt mang điện phát ra từ ngôi sao."),
  ("Solar Telescope", "Kính viễn vọng Mặt Trời", "Kính viễn vọng thiết kế để quan sát Mặt Trời."),
  ("Stellar Dynamics", "Động lực học sao", "Nghiên cứu chuyển động của các ngôi sao trong thiên hà."),
  ("Solar Physics", "Vật lý Mặt Trời", "Nghiên cứu về Mặt Trời và các hiện tượng liên quan."),
  ("Space Junk", "Rác không gian", "Các mảnh vụn và vật thể trôi nổi trong không gian."),
  ("Star System", "Hệ sao", "Hệ thống gồm một hoặc nhiều ngôi sao và các thiên thể quay quanh chúng."),
  ("Stellar Magnetism", "Từ tính sao", "Từ trường tồn tại trên bề mặt hoặc xung quanh ngôi sao."),
  ("Solar Prominences", "Nổi bật Mặt Trời", "Đám mây khí lớn bùng ra từ bề mặt Mặt Trời."),
  ("Space Colony", "Thuộc địa không gian", "Cộng đồng người sống và làm việc trong không gian."),
  ("Solar Cycle", "Chu kỳ Mặt Trời", "Chu kỳ khoảng 11 năm của hoạt động từ tính và số lượng vết đen trên Mặt Trời."),
  ("Spectrograph", "Máy đo phổ", "Thiết bị phân tích ánh sáng thành các thành phần phổ của nó."),
  ("Space Weather", "Thời tiết không gian", "Các điều kiện môi trường trong không gian ảnh hưởng đến Trái Đất và các hoạt động không gian."),
  ("Stellar Evolution", "Tiến hóa sao", "Quá trình thay đổi của một ngôi sao qua các giai đoạn khác nhau trong đời."),
  ("Solar Corona", "Vầng hào quang Mặt Trời", "Lớp khí nóng bên ngoài của Mặt Trời."),
  ("Space Probe", "Tàu thăm dò không gian", "Tàu vũ trụ không có người lái dùng để nghiên cứu không gian."),
  ("Stellar Cluster", "Cụm sao", "Nhóm sao có quan hệ hấp dẫn lẫn nhau."),
  ("Solar Nebula", "Tinh vân Mặt Trời", "Đám mây khí
Leave a Comment