Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
4.4 kB
1
Indexable
Never
from turtle import *
import keyboard

tracer(False)
speed(5)
hideturtle()

gorna_sciana = 400
dolna_sciana = -400
lewa_sciana = -500
prawa_sciana = 500

punkty1 = 0
punkty2 = 0

class Figura:
  def __init__(self, x, y, a, b):
    self.x = x
    self.y = y
    self.a = a
    self.b = b

  def rysuj(self):
    penup()
    goto(self.x, self.y)
    pendown()

    for i in range(2):
      fd(self.a)
      rt(90)
      fd(self.b)
      rt(90)


class Paletka(Figura):
  def do_gory(self):
    if self.y + 1 < gorna_sciana:
      self.y += 1

  def do_dolu(self):
    if self.y - self.b - 1 > dolna_sciana:
      self.y -= 1


class Pilka(Figura):
  kierunek_x = 1
  kierunek_y = 2

  def czy_kolizja(self, paletka1, paletka2):
    # sprawdzenie kolizji z krancami planszy
    if self.y + self.kierunek_y >= gorna_sciana or self.y - self.b + self.kierunek_y <= dolna_sciana:
      self.kierunek_y *= (-1)
    if self.x + self.kierunek_x <= lewa_sciana:
      return 1
    if self.x + self.a + self.kierunek_x >= prawa_sciana:
      return 2

    # sprawdzenie kolizji z paletka1
    # sprawdzenie kolizji prawego boku

    if paletka1.x + paletka1.a >= self.x and paletka1.y >= self.y - self.a and paletka1.y - paletka1.b <= self.y:
      if abs(paletka1.x + paletka1.a - self.x) <= abs(paletka1.y - (self.y - self.b)) or abs(
          paletka1.x + paletka1.a - self.x) <= abs(paletka1.y - paletka1.b - self.y):
        self.kierunek_x *= (-1)
    # sprawdzenie dolu i gory
    if paletka1.x <= self.x + self.a and paletka1.x + paletka1.a >= self.x and paletka1.y >= self.y - self.a and paletka1.y - paletka1.b <= self.y:
      if abs(paletka1.x + paletka1.a - self.x) > abs(paletka1.y - (self.y - self.b)) or abs(
          paletka1.x + paletka1.a - self.x) > abs(paletka1.y - paletka1.b - self.y):
        self.kierunek_y *= (-1)
    # sprawdzenie kolizji z paletka2
    # sprawdzenie kolizji lewego boku
    if paletka2.x <= self.x + self.a and paletka2.y >= self.y - self.a and paletka2.y - paletka2.b <= self.y:
      if abs(paletka2.x - (self.x + self.a)) <= abs(paletka2.y - (self.y - self.b)) or abs(
          paletka2.x - (self.x + self.a)) <= abs(paletka2.y - paletka2.b - self.y):
        self.kierunek_x *= (-1)
    # sprawdzenie dolu i gory
    if paletka2.x >= self.x - self.a and paletka2.x + paletka2.a <= self.x and paletka2.y >= self.y - self.a and paletka2.y - paletka2.b <= self.y:
      if abs(paletka2.x - (self.x + self.a)) > abs(paletka2.y - (self.y - self.b)) or abs(
          paletka2.x - self.x) > abs((paletka1.y - paletka1.b) - self.y):
        self.kierunek_y *= (-1)

    return None

  def przesun(self, paletka1, paletka2):
    a = self.czy_kolizja(paletka1, paletka2)
    if a != None:
      return a

    self.x += self.kierunek_x
    self.y += self.kierunek_y
    return None


paletka1 = Paletka(-400, 0, 50, 100)
paletka2 = Paletka(400, 0, 50, 100)

pilka = Pilka(0, 0, 50, 50)
pilka.kierunek_x = -0.5
pilka.kierunek_y = 0.3

while 1:
  clear()
  a = pilka.przesun(paletka1, paletka2)
  if a == 1:
    punkty1 += 1
    pilka = Pilka(0, 0, pilka.a, pilka.b)
    pilka.rysuj()
    print("gracz1: ", punkty1, " gracz2:", punkty2)
  if a == 2:
    punkty2 += 1
    pilka = Pilka(0, 0, pilka.a, pilka.b)
    pilka.rysuj()
    pilka.kierunek_x *= (-1)
    print("gracz1: ", punkty1, " gracz2:", punkty2)
  if a != None:
    # jezeli a jest 1 to gracz po lewej stronie ekranu stracil punkt, jezeli jest 2 to gracz po prawej
    # dokonczyc - napisac kod ktory bedzie resetowal stan gry - np. w takim wypadku pilka idzie na srodek i jezeli
    # to gracz po lewej stracil bramke to pilka startuje lecac w strone prawego gracza

    pass
  paletka2.rysuj()
  paletka1.rysuj()
  pilka.rysuj()

  update()

  if keyboard.is_pressed('up'):
    paletka1.do_gory()
    paletka2.do_gory()
  elif keyboard.is_pressed('down'):
    paletka1.do_dolu()
    paletka2.do_dolu()

input()