Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
11 kB
1
Indexable
Never
add_ox_quiz(1,"Poþi avea cinci competenþe G10 la nivelul 86?", true)
add_ox_quiz(1,"A treia mânã adunã automat Yang-ul obþinut?", true)
add_ox_quiz(1,"Pietrele Metin de nivelul 55 pot oferi armurã de nivelul 54?", true)
add_ox_quiz(1,"Deokbae se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1,"În Camera de cristal ne ajutã bonusul Tare împotriva Diavolului?", true)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung permite intrarea în Grota Exulului la nivelul 74?", false)
add_ox_quiz(1,"Misiunea de nivel 30 a Biologului Chaegirab necesitã Cartea blestemelor?", false)
add_ox_quiz(1,"Orcul ªef din Valea Seungryong are nivelul 51?", false)
add_ox_quiz(1,"Existã o competenþã a breslei care creºte procentul de PV?", true)
add_ox_quiz(1,"Desfacând un peºte putem primi o Râmã?", true)
add_ox_quiz(1,"Padurea roºie este un loc unde putem gasi zãcãminte?", false)
add_ox_quiz(1,"Piatra monºtrilor +4 oferã bonusul Tare împotriva monºtrilor +5%?", false)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim de calificare a unei competenþe este G10?", false)
add_ox_quiz(1,"În Harta2 existã 3 pescari?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Diavolului are nivelul 50?", false)
add_ox_quiz(1,"Existã pantofi de nivelul nivelul 43?", true)
add_ox_quiz(1,"Monºtrii blestemaþi din Harta breslei au ªef?", false)
add_ox_quiz(1,"La etajul 8 din Turnul demonilor existã un ªef?", false)
add_ox_quiz(1,"Este posibil ca doi jucãtori din regate diferite sã formeze un grup?", false)
add_ox_quiz(1,"Doar rãzboinicii deþin competenþa Corp rezistent?", true)
add_ox_quiz(1,"Beran-Setaou poate zbura atunci când atacã?", true)
add_ox_quiz(1,"Administratorul depozitului cere o sumã de Yang pentru spaþiul de depozitare?", true)
add_ox_quiz(1,"Armura de oþel negru +8 poate fi purtatã la nivelul 67?", false)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 70 putem echipa Pantofi Qilin +9?", false)
add_ox_quiz(1,"De la Soldatul brutal putem obþine Sabie lunã plinã?", false)
add_ox_quiz(1,"Portalele au o zonã de siguranþã în jurul lor?", true)
add_ox_quiz(1,"Seon-Pyeong are puteri magice?", true)
add_ox_quiz(1,"Pescuind ai ºanse sã capturezi un Peºte auriu?", true)
add_ox_quiz(1,"Îngerul cu coasã se aflã la etajul 9 din Turnul demonilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Ai nevoie de 4 Chei rãsucite pentru a intra la Beran-Setaou?", false)
add_ox_quiz(1,"Yang-Shin este vânãtor?", true)
add_ox_quiz(1,"Focul de tabara poate fi achiziþionat de la Grajdar?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Luptei este de nivelul 5?", false)
add_ox_quiz(1,"Koe-Pung are asupra lui un pumnal?", true)
add_ox_quiz(1,"Se gãsesc memoriale în prima Temniþã a paianjenilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Mirinie poate fi gasitã în Harta1?", true)
add_ox_quiz(1,"Regina paianjenilor se gãseste în Temniþa paianjenilor 2?", false)
add_ox_quiz(1,"Distrugând Metinul Ma-An poti obþine Cuþit dragon?", false)
add_ox_quiz(1,"Cei trei fierari de breaslã se aflã numai în Harta1?", false)
add_ox_quiz(1,"Odatã ce ai atins nivelul 25 te poþi cãsãtori?", true)
add_ox_quiz(1,"Un rãzboinic poate echipa Lamã demon?", false)
add_ox_quiz(1,"Regina paianjen este de nivelul 62?", false)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 17 poþi avea prima competenþã M1?", false)
add_ox_quiz(1,"În Temnita paianjenilor 2 poþi obþine scut de nivelul 61?", true)
add_ox_quiz(1,"Distrugând piatra Metin Jeon-Un poþi obþine o armurã de nivelul 66?", true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul existã doar in Harta1?", false)
add_ox_quiz(1,"Harang se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1,"Caracterul Sura poate echipa Sabia mâniei?", false)
add_ox_quiz(1,"Caracterul Ninja poate echipa doar douã feluri de arme?", false)
add_ox_quiz(1,"Pe tarâmul Metin2 existã trei regate?", true)
add_ox_quiz(1,"Putem întemeia o breaslã la nivelul 39?", false)
add_ox_quiz(1,"Distrugând Metinul Dizgraþiei putem obþine pietre?", false)
add_ox_quiz(1,"Putem obtine armurã de nivelul 54 de la Driada roºie?", true)
add_ox_quiz(1,"La nivelul 86 poþi avea 6 competente P?", false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii de nivel 47 evolueazã?", true)
add_ox_quiz(1,"Aplicarea Marmurei binecuvântate asupra unui obiect poate eºua?", true)
add_ox_quiz(1,"Fierarul garanteazã ºansã de reuºita de 100%?", false)
add_ox_quiz(1,"Sabia otravitã +9 ofera vitezã de atac +26%?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti obþine Vesmântul soarelui distrugând Metinul Umbrei?", true)
add_ox_quiz(1,"Batrânul din Harta2 te poate conduce spre Þara de foc?", true)
add_ox_quiz(1,"Fratelui lui Mirine a fost culegãtor de Ginseng?", true)
add_ox_quiz(1,"Tare împotriva Vampirilor te ajutã sã îl învingi pe Îngerul cu coasã?", true)
add_ox_quiz(1,"Distrugând piatra Metin Tu-Young poþi obþine Sabie de bãtãlie?", false)
add_ox_quiz(1,"Pantofii Pasarea Foc +9 oferã +15 apãrare?", true)
add_ox_quiz(1,"Cizmele Nimbus oferã ºansa de a evita atacul sãgeþilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Folosind Metal Magic ºansa unui de upgrade a unui obiect este de 100%?", false)
add_ox_quiz(1,"Cheile rãsucite sunt folosite la intrarea în Camera de cristal?", true)
add_ox_quiz(1,"Pasta este folosita ca momealã pentru pescuit?", true)
add_ox_quiz(1,"Pe Cetãþeanul turmentat îl gaseºti tot timpul in acelaºi loc?", false)
add_ox_quiz(1,"Nivelul maxim de evoluþie al Undiþei este +9?", false)
add_ox_quiz(1,"În Deºertul Yongbi poþi gãsi apã?", true)
add_ox_quiz(1,"În Þinutul breslelor se gãsesc pietre Metin?", false)
add_ox_quiz(1,"Metinul Crimelor apare doar în Þara de foc?", false)
add_ox_quiz(1,"Pe scuturi poate exista bonusul Vitalitate?", true)
add_ox_quiz(1,"De la Îngerul cu coasã putem obþine arme de nivelul 75?", true)
add_ox_quiz(1,"Demonul rege mândru se aflã la etajul ºase în Turnul demonilor?", true)
add_ox_quiz(1,"Bratara lacrimã cer oferã ca bonus ªansa unei lovituri critice?", true)
add_ox_quiz(1,"Scutul leului oferã ªansã de aparare împotriva atacului sura?", true)
add_ox_quiz(1,"Cerceii de abanos îþi oferã Max. PV?", true)
add_ox_quiz(1,"Incantatia calului de nivel 21 se face cu Cartea Cailor Militari?", true)
add_ox_quiz(1,"Licoarea verde îþi poate oferi vitezã de miºcare?", false)
add_ox_quiz(1,"Lada Îngerului cu coasã poate oferi un Veºmânt negru?", true)
add_ox_quiz(1,"Armurile de nivelul 18 oferã suport pentru o singura piatrã?", true)
add_ox_quiz(1,"Armurile de nivelul 66 se pot vinde la Magazinul general?", false)
add_ox_quiz(1,"Fierarul din Harta1 este un vechi prieten de al lui Deokbae?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti cãlãri dacã nu ai nivelul 1 la cal?", true)
add_ox_quiz(1,"Calul militar poate fi hrãnit cu Morcovi?", false)
add_ox_quiz(1,"Pentru a îþi exprima emoþiile ai nevoie de Masca emoþiei?", true)
add_ox_quiz(1,"Poti ataca atât timp cât ai echipat un costum sau o rochie de nuntã?", false)
add_ox_quiz(1,"Folosind o iarbã specialã poþi învia calul care a murit?", true)
add_ox_quiz(1,"Folosind Pastila de sânge îþi poþi reseta punctele statusului?", true)
add_ox_quiz(1,"Suma cerutã de Administratorul depozitului este 5000 Yang?", false)
add_ox_quiz(1,"Personajul din Harta1 care citeºte foarte mult se numeºte Soon?", true)
add_ox_quiz(1,"Negustorul de Arme are sãgeþi de vânzare?", true)
add_ox_quiz(1,"Uriel a studiat pietrele Metin?", true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a câstiga un razboi trebuie sã ucizi 100 de inamici?", true)
add_ox_quiz(1,"Pentru a evolua o armã de nivelul 65 ai nevoie de un singur Pamflet Scrimã?", true)
add_ox_quiz(1,"Sabia Nimfã poate evolua?", false)
add_ox_quiz(1,"Te poþi casatori cu un jucãtor din alt regat?", false)
add_ox_quiz(1, "Paguba medie ajutã la un damage mai mare al competenþelor?", false)
add_ox_quiz(1, "În Harta1 putem gãsi Metinul Lacomiei?", true)
add_ox_quiz(1, "Abilitãþile calului pot ajunge pânã la M1?", true)
add_ox_quiz(1, "Fânul este hranã pentru calul de nivel 10?", true)
add_ox_quiz(1, "Femeia batrânã te ajuta sã îþi resetezi competentele la nivelul 31?", false)
add_ox_quiz(1, "Testoasa Gigant se gãseºte doar în oaza deºertului Yongbi?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi obþine Cartea transformãrii ucigând Îngerul cu coasã?", false)
add_ox_quiz(1, "Teleporterul te poate teleporta în Þara giganþilor?", false)
add_ox_quiz(1, "Cãpitanul bestie atacã automat?", true)
add_ox_quiz(1, "Putem adãuga finisaje curelelor?", true)
add_ox_quiz(1, "În Padurea fantomelor se gãsesc pietre metin de nivelul 80?", true)
add_ox_quiz(1, "Mineritul este permis începând cu nivelul 25?", false)
add_ox_quiz(1, "Posedatul brutal îºi mai face veacul ºi prin Valea Seungryong?", true)
add_ox_quiz(1, "Caracterul Ninja poate echipa un obiect care ocupã douã spaþii ale inventarului?", true)
add_ox_quiz(1, "Intrarea în Turnul demonilor necesitã o parola?", false)
add_ox_quiz(1, "Se percep costuri la întemeierea unei bresle?", true)
add_ox_quiz(1, "Goo-Pae se aflã în Harta2?", true)
add_ox_quiz(1, "Temniþele maimuþelor au hartã mica?", false)
add_ox_quiz(1, "Temniþa paianjenilor 2 impune o limitã de nivel?", false)
add_ox_quiz(1, "Aurul este moneda de schimb în Metin2?", false)
add_ox_quiz(1, "Arcul spin are vitezã de atac +26%?", false)
add_ox_quiz(1, "Nouã Cozi traieºte în deºert?", false)
add_ox_quiz(1, "Seon-Pyeong seamãnã cu un Sura?", true)
add_ox_quiz(1, "Artificile chinezeºti mãresc viteza de atac?", false)
add_ox_quiz(1, "Licoarea atacului +10 poate fi aruncatã din inventar?", false)
add_ox_quiz(1, "Obþii vreun avantaj cãsãtorindu-te?", true)
add_ox_quiz(1, "Caracterul tau are competenþe de la inceputul jocului?", false)
add_ox_quiz(1, "Arcaºul ciumei sãlbatic are douã capete?", true)
add_ox_quiz(1, "Amazoana arcaº face parte din categoria semi-oamenilor?", true)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de Perlã viºinie pentru a îmbunãtãþi un Clopot magic la +9?", true)
add_ox_quiz(1, "Poþi gãsi Metinul Sufletului în deºert?", true)
add_ox_quiz(1, "Ai posibilitatea de a ajusta volumul în Metin2?", true)
add_ox_quiz(1, "Chaegirab este tatãl lui Wonda-Rim?", false)
add_ox_quiz(1, "La misiunea de nivel 40 Biologul Chaegirab are nevoie de 20 de Suvenire ale demonilor?", false)
add_ox_quiz(1, "Choung se aflã în Harta1?", false)
add_ox_quiz(1, "Arta de razboi Wu-zi îmbunãtãþeºte G-ul competenþei?", false)
add_ox_quiz(1, "Exista vreun învãþãtor de foc magic?", false)
add_ox_quiz(1, "Cetaþeanul turmentat se gaseºte ºi în Harta2?", false)
add_ox_quiz(1, "Spirit luptãtor comun se aflã la etajul 1 din Turnul demonilor?", false)
add_ox_quiz(1, "În Metin2 poate plouã?", false)
add_ox_quiz(1, "Eun-Jung are o armã?", true)
add_ox_quiz(1, "Exista Metinul Urâciunii?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi cumpara poþiuni de la Huahn-So?", false)
add_ox_quiz(1, "Poþi intra în bãtãlia regatelor de la Administratorul depozitului?", false)
add_ox_quiz(1, "Atacul Sabiei exorcism este redus când este plusatã?", false)
add_ox_quiz(1, "Jungrang este un personaj din Metin2?", false)
add_ox_quiz(1, "Putem obþine Blanã de Yeti de la Yeti?", false)
add_ox_quiz(1, "Pe un Clopot Antic poþi pune doar douã pietre?", false)
add_ox_quiz(1, "Ai nevoie de o piatrã preþioasã pentru a îmbunataþii armura de nivelul 42 la +5?", false)
add_ox_quiz(1, "Flãcãrile au patru picioare?", true)
add_ox_quiz(1, "În Catacomba Diavolului se poate intra la orice nivel?", false)