Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
651 B
2
Indexable
Never
mft = True
mini = []
a=0
plus=0
minus=0
parz=0
nieparz=0
while mft:
  x = int(input("Wpisz liczbe: "))
  
  #ile jakich liczb
  if x<0:
    minus+=1
  if x>0:
    plus+=1
  if x%2==0:
    parz+=1
  if x%2!=0:
    nieparz+=1
    
  #Ostatnia podana liczba
  if a==x:
    mft = False
  else:
    a=x
    print(f'Ostatnia podana liczba: {a} \n')

  #sumuje wszystkie liczby
  mini.append(x)
  j = sum(mini)
  #sprawdzanie
  if j>100 or minus>10:
    mft = False
print(f'KONIEC \nLiczby dodatnie: {plus}\n Liczby minusowe {minus}\n Liczby parzyste {parz} \n Liczby nie parzyste {nieparz}')
Leave a Comment