Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
28 kB
4
Indexable
Never
Hugo đang trền đường về nhà và cần đi qua 1 đoạn đường B.

Trên đoạn đường đi qua có N cổng. Tại mỗi cổng có 1 số lượng binh sĩ và giá để đi qua cổng đó. Muốn đi qua mỗi cổng Hugo có 3 cách lựa chọn.

1. Pass

Trả số tiền quy định ở cổng đó để được đi qua

2. Hire

Trả gấp đôi số tiền ở cổng đó để thuê số binh sĩ gộp vào đoàn quân của mình

3. battle

Điều kiện để đánh nhau là số quân của Hugo >= số lượng lính tại cổng đó. Có các lưu ý:

+ Hugo k được tính vào số lượng của quân

+ Mỗi người lính chỉ tham gia được vào tối đa 3 trận đánh. Sau 3 trận đánh nếu đi nhóm binh sĩ đó còn sống thì cũng giải tán.

+ Mỗi trận đánh thì tất cả số binh sĩ đều tham gia.

+ Đánh nhau chết theo tỉ lệ 1: 1. Ai tham gia trước sẽ bị chết trước

Input:
Dòng đầu tiên là số lượng trường hợp thử nghiệm

Mỗi trường hợp thử nghiệm sẽ có
     Dòng đầu tiên chứa số lượng cổng N

     N dòng tiếp theo chứa 2 số là số binh lính và chi phí tại mỗi cổng

Output: In ra chi phí nhỏ nhất Hugo có thể đi qua đoạn đường B

Điều kiện input: số cổng <=20

-   2 <=Số lính và chi phí đi qua <=1000

VD:

Input
2

7

10 100

70 5

80 15

20 60

50 90

30 80

10 10

9

600 800

300 400

300 400

1000 400

300 600

100 300

600 300

600 500

1000 300

 

Output:

#1 150

#2 3000

Giải thích

 

1

2

3

4

5

6

7

Số binh sĩ

10

70

80

20

50

30

10

Chi phí

100

5

15

60

90

80

10

 

 

 

 

Có thể tính chi phí đi nhỏ nhất

 

1

2

3

4

5

6

7

Số binh sĩ

10

70

80

20

50

30

10

Chi phí

100

5

15

60

90

80

10

Chọn

Pass

Hire

Hire

Battle

Battle

Battle

Pass

Chi phí

100

110

140

 

 

 

15020
7
10 100
70 5
80 15
20 60
50 90
30 80
10 10
9
600 800
300 400
300 400
1000 400
300 600
100 300
600 300
600 500
1000 300
11
1000 10
700 900
400 500
300 10
900 900
300 10
50 900
50 900
700 900
500 900
50 10
20
896 546
543 216
454 310
408 367
40 602
252 582
954 627
850 234
763 479
232 278
301 538
528 508
936 154
629 443
758 336
432 700
882 256
278 738
517 882
317 136
20
410 610
831 909
675 629
421 774
386 869
544 219
492 414
996 557
499 482
231 285
804 978
304 881
489 911
75 315
927 648
252 914
330 396
937 133
495 882
813 717
14
780 374
782 572
748 240
2 733
448 676
33 434
271 348
510 743
113 690
195 846
322 560
794 555
642 923
187 830
14
920 329
986 746
32 60
385 811
146 315
479 943
164 105
387 935
135 831
178 710
227 928
203 725
389 317
783 988
14
341 212
10 563
679 198
139 33
319 106
265 611
962 132
703 185
701 747
929 416
339 131
345 463
669 975
80 602
15
620 487
479 722
516 554
44 779
683 607
718 652
46 458
54 264
170 322
200 970
574 773
964 788
793 55
905 393
592 439
15
226 926
887 434
17 257
418 214
254 86
906 363
968 479
755 40
682 136
878 735
195 671
392 110
597 490
356 123
914 927
16
544 819
810 448
561 926
692 933
287 999
104 556
781 602
357 55
3 831
780 192
66 917
515 535
94 115
761 187
894 552
342 769
15
627 654
148 989
732 126
495 51
236 271
56 297
945 731
4 324
546 211
965 111
397 825
844 100
160 15
670 287
216 335
18
826 585
37 71
866 415
639 764
696 802
632 10
530 758
659 165
32 922
475 235
806 914
268 160
371 251
653 130
315 281
143 46
933 449
58 719
19
307 167
216 90
154 513
356 339
439 622
713 435
137 976
910 414
719 837
703 331
683 507
735 846
27 667
562 118
116 405
388 336
499 326
820 515
658 569
20
443 547
881 9
89 287
215 39
31 580
439 61
952 217
746 76
949 522
882 713
928 12
813 478
495 245
60 543
806 824
594 883
300 959
662 902
667 582
854 69
20
412 397
81 799
237 391
884 756
350 928
707 715
81 636
493 617
959 588
703 916
378 48
647 467
778 592
495 204
218 348
688 948
506 776
544 363
730 526
861 817
20
94 881
892 493
452 419
20 865
15 395
275 137
571 743
857 347
434 948
629 743
66 69
327 818
19 681
447 862
198 985
328 272
596 854
475 25
342 606
779 448
20
559 274
973 447
994 369
898 149
325 855
973 983
59 306
123 41
441 399
429 848
274 132
669 864
805 944
682 522
175 509
116 18
418 675
72 430
472 718
591 511
20
595 259
981 834
193 595
856 520
126 685
210 537
252 807
937 335
501 756
157 793
66 404
363 911
380 509
215 223
366 160
666 916
337 961
52 101
370 99
435 394
20
324 642
197 357
777 715
543 649
707 667
340 467
892 581
185 556
235 141
356 16
458 613
908 250
266 806
103 505
213 249
882 938
612 26
655 549
446 603
777 625

5rên một con tàu có N vị trí ngồi, Có 3 cửa để lên tàu. Hành khách đang đợi ở mỗi cửa là khác nhau

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vị trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoảng cách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Để tránh xung đột và rối loạn, hành khách lên tàu cần thực hiện như sau:
1. Chỉ 1 cửa được mở tại một thời điểm, khi cửa mở tất cả hành khách sẽ được lên tàu.

2. Khi cửa mở, lần lượt hành khách sẽ được lên tàu, và hành khách sẽ đi tới vị trí trống gần nhất từ vị trí cửa

+ Khoảng cách từ cửa tới vị trí ngồi đối diện cửa là 1m. (Vị trí ngồi tại vị trí cửa)

+ Khi hành khách đi xa hơn một vị trí (sang trái hoặc sang phải), sẽ mất thêm 1m

Ví dụ: Vị trí cửa là 4, khoảng cách đến vị trí ngồi 4 là 1m, đến vị trí ngồi 3, 5 là 2m

3. Nếu có 2 vị trí ngồi trống gần nhất, hành khách có thể chọn bất kỳ chỗ nào (Bạn cần xem xét trường hợp này).

4. Sau khi 1 cửa được mở và hành khách đã lên tàu hết thì tiếp tục mở cửa tiếp theo cho hành khách lên tàu theo cách bên trên

 

Bạn cần tìm cách để tổng khoảng cách tất cả hành khách di chuyển là nhỏ nhất và viết ra..

Ex) Trong bảng bên dưới :

- Số lượng vị trí ngồi của tàu là : 10

- Cửa 1 : vị trí là 4, Số hành khác đang chờ lên tàu là 5

- Cửa 2 : vị trí là 6, Số hành khách đang chờ lên tàu là 2

- Cửa 3 : vị trí là 10, Số hành khách đang chờ lên tàu là 2

 

Trường hợp 1) Chúng ta mở các cửa theo thứ tự : Cửa 1 > Cửa 2 > Cửa 3

Khi cửa 1 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vị trí

 

G1

G1

G1

G1

G1

 

 

 

 

Khoảng cách

 

3

2

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 2 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

G1

G1

G1

G1

G1

G2

G2

 

 

Khoảng cách

 

3

2

1

2

3

2

3

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 3 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

G1

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G3

G3

Khoảng cách

 

3

2

1

2

3

2

3

2

1

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Trong trường hợp này tổng khoảng cách hành khách di chuyển là : 3+2+1+2+3+2+3+2+1 = 19

 

Trường hợp 2) Chúng ta mở cửa theo thứ tự : Cửa 2 > Cửa 1 > Cửa 3

Khi mở cửa 2, hành khách đầu tiên sẽ chọn vị trí số 6, hành khách thứ 2 có thể chọn vị trí số 5 hoặc 7

 

 

5

6

7

Position

 

G2

G2

Khoảng cách

 

1

2

 

 

Cửa 2

 

 Hoặc

 

5

6

7

Position

G2

G2

 

Khoảng cách

2

1

 

 

 

Cửa 2

 

 

Trường hợp 2-1)

Khi cửa 2 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu (hành khách thứ 2 chọn vị trí số 5)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

G2

G2

 

 

 

 

Khoảng cách

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 1 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G1

 

 

 

Khoảng cách

4

3

2

1

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 3 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

G1

G1

G1

G1

G2

G2

G1

 

G3

G3

Khoảng cách

4

3

2

1

2

1

4

 

2

1

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Trong trường hợp này, tổng là : 4+3+2+1+2+1+4+2+1 = 20

 

Trường hợp 2-2)

Khi cửa 2 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu (hành khách thứ 2 chọn vị trí số 7)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

G2

G2

 

 

 

Khoảng cách

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 1 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

G1

G1

G1

G1

G1

G2

G1

 

 

 

Khoảng cách

4

3

2

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Khi cửa 3 mở, bảng bên dưới cho thấy khoảng cách và vị trí các hành khách khi lên tàu

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

G1

G1

G1

G1

G1

G2

G1

 

G3

G3

Khoảng cách

4

3

2

1

2

1

2

 

2

1

 

 

 

 

Cửa 1

 

Cửa 2

 

 

 

Cửa 3

 

Trong trường hợp này, tổng là : 4+3+2+1+2+1+2+2+1 = 18

 

[Đầu vào]

- Dòng đầu tiên chứa số trường hợp thử nghiệm T (T <= 50)

- Mỗi trường hợp thử nghiệm:

     + Dòng đầu tiên chưa số ghế trên tàu N (10 <= N <= 60)

     + 3 dòng tiếp theo chưa thông tin của 3 cửa lên tàu :

          > Vị trí cửa P ( 1 <= P <= N)

          > Số lượng hành khách đang chờ ở cửa C ( 1 <= C <= 20 )

 

[Đầu ra]

Tổng di chuyển nhỏ nhất của tất cả các hành khách

Case #1

18

Case #2

25

Case #3

57

Case #4

86

Case #5

339

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Solution {
	static int n, m, res, x1, y1, x2, y2, x3, y3, z;
	static int[] d1 = new int[65];
	static int[] d2 = new int[65];
	static int[] d3 = new int[65];
	static int[] vs = new int[65];
	static int[] vs2 = new int[5];
	static int[][] h = new int[6][3];
	public static void main(String args[]) throws FileNotFoundException {
		System.setIn(new FileInputStream("C:\\Users\\SVMC\\workspace\\adv\\Test\\src\\input.txt"));
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		int T=sc.nextInt();
		
		int[] hv = new int[5];
		Try(0, hv);
		for(int i=0; i<6; i++){
			for(int j=0; j<3; j++){
				System.out.print(h[i][j]+" ");
			}
			System.out.println();
		}
		
		for(int t=1; t<=T; t++){
			n = sc.nextInt();
			x1 = sc.nextInt();
			y1 = sc.nextInt();
			x2 = sc.nextInt();
			y2 = sc.nextInt();
			x3 = sc.nextInt();
			y3 = sc.nextInt();
			
			for(int i=1; i<=n; i++){
				d1[i] = 1 + Math.abs(x1-i+1);
				d2[i] = 1 + Math.abs(x2-i+1);
				d3[i] = 1 + Math.abs(x3-i+1);
			}
			
		}
	}
	
	static void Try(int k, int[] hv){
		if(k==3){
			for(int i=0; i<3; i++){
				h[z][i]=hv[i];
			}
			z++;
			return;
		}
		for(int i=1; i<=3; i++){
			if(vs2[i]==0){
				hv[k]=i;
				vs2[i]=1;
				int x = 0, y=0;
				if(i==1){
					x=x1; y=y1;
				}else if(i==2){
					x=x2; y=y2;
				}else if(i==3){
					x=x3; y=y3;
				}
				
				int l=x+1, r=x-1, turn=y;
				if(vs[x]==0 && y2>0){
					vs[x]=i;
					turn--;
				}
				while(turn>0){
					if(l<n && vs[l]==0){
						vs[l]=i;
						turn--;
					}
				}
				
				Try(k+1, hv);
				vs2[i]=0;
			}
		}
	}
}50
10
4 5
6 2
10 2
10
8 5
9 1
10 2
24
15 3
20 4
23 7
39
17 8
30 5
31 9
60
57 12
31 19
38 16
10
2 2
8 3
5 2
10
9 3
3 3
5 2
10
8 8
2 1
6 1
10
2 2
5 2
3 2
10
2 2
5 2
4 2
20
12 5
19 6
10 2
20
16 4
15 3
4 4
20
14 2
5 6
2 5
20
8 4
5 4
3 2
20
4 5
2 5
10 6
20
11 5
3 5
9 3
20
5 4
9 3
7 4
20
11 4
7 3
2 4
20
4 1
5 3
15 5
20
17 1
12 4
9 3
30
14 9
18 3
29 10
30
12 10
4 9
6 5
30
1 4
28 7
27 2
30
6 1
15 10
23 8
30
4 7
28 1
13 2
30
7 6
6 5
18 2
30
23 2
21 5
11 7
30
11 8
28 8
12 8
30
18 10
4 10
6 9
30
12 7
19 7
3 1
40
14 1
9 4
21 5
40
11 11
40 8
25 10
40
36 11
2 12
3 17
40
15 2
21 9
37 20
40
29 3
5 2
2 11
40
19 6
21 13
29 11
40
14 11
9 4
4 11
40
18 10
14 12
35 8
40
12 10
1 6
10 10
40
24 8
25 6
9 1
50
3 6
46 8
36 12
50
38 9
15 1
4 3
50
19 15
31 2
47 6
50
49 9
10 7
8 11
50
43 15
39 10
30 7
60
12 17
16 12
29 3
60
55 20
33 20
16 20
60
27 10
36 3
54 5
60
37 20
42 20
19 20
60
60 13
18 10
37 16


Cửa hàng của Hugo cần hiển thị quảng cáo 3 lần một ngày.

Tuy nhiên, họ chỉ có 1 bảng điện để hiển thị quảng cáo, do đó họ nên chọn thời gian hiển thị quảng cáo để du khách có thể xem chúng nhiều nhất có thể.

 

Khi khách truy cập xem quảng cáo, họ có thể nhận được điểm được tính như sau:

1. Ba quảng cáo có độ dài L1, L2, L3 và số điểm mà một người có thể nhận được sau khi xem chúng P1, P2, P3.

2. Khách truy cập chỉ có thể nhận được điểm của Quảng cáo khi họ xem Quảng cáo đầy đủ (từ đầu đến cuối Quảng cáo đó)

3. Khi khách truy cập xem nhiều hơn một Quảng cáo và cũng nhận được điểm cho họ, chỉ Quảng cáo có điểm cao nhất mới được trao cho người đó.

4. Chỉ có một Quảng cáo có thể được hiển thị trên bảng điện tại một thời điểm (Nhưng Quảng cáo tiếp theo có thể được hiển thị ngay sau khi Quảng cáo trước đó kết thúc)

 

Với độ dài của mỗi Quảng cáo L1, L2, L3 và điểm đạt được cho họ P1, P2, P3, thời gian đến của mỗi khách truy cập vào cửa hàng và khoảng thời gian họ ở lại cửa hàng, hãy viết một chương trình để chọn thời gian hiển thị quảng cáo để có thể trao càng nhiều điểm càng tốt cho khách truy cập. In ra tổng số điểm mà khách truy cập có thể nhận được.

 

Ví dụ: Có 7 khách đến cửa hàng với thời gian đến và thời gian lưu trú như dưới đây

 

Khách truy cập 1

Khách truy cập 2

Khách truy cập 3

Khách truy cập 4

Khách truy cập 5

Khách truy cập 6

Khách truy cập 7

Thời gian đến

2

6

3

7

1

2

1

Khoảng thời gian

2

4

3

2

1

1

10

 

 

Chiều dài

(Các) điểm

Quảng cáo 1

1

1

Quảng cáo 2

2

2

Quảng cáo 3

3

3

 

Giả sử rằng Ads1 được hiển thị tại thời điểm 2, Ads2 tại thời điểm 7 và Ad3 tại thời điểm 3, khách truy cập sẽ xem quảng cáo như lịch trình dưới đây:

 

Khách truy cập 1

Khách truy cập 2

Khách truy cập 3

Khách truy cập 4

Khách truy cập 5

Khách truy cập 6

Khách truy cập 7

Quảng cáo 1

Xem

-

-

-

-

Xem

Xem

Quảng cáo 2

-

Xem

-

Xem

-

-

Xem

Quảng cáo 3

-

-

Xem

-

-

-

Xem

(Lưu ý rằng khách truy cập 1 đã không xem Ads3 đầy đủ, vì vậy điểm của Ads3 không được trao cho anh ta)

 

Những điểm mà mỗi khách truy cập có thể nhận được khi xem Quảng cáo được hiển thị như sau:

 

Khách truy cập 1

Khách truy cập 2

Khách truy cập 3

Khách truy cập 4

Khách truy cập 5

Khách truy cập 6

Khách truy cập 7

Quảng cáo 1

1

-

-

-

-

1

1

Quảng cáo 2

-

2

-

2

-

-

2

Quảng cáo 3

-

-

3

-

-

-

3

Tổng cộng 12 điểm

1

2

3

2

0

1

3

(Khách truy cập 7 đã xem tất cả Quảng cáo đầy đủ, tuy nhiên anh ta chỉ có thể nhận được điểm cao nhất của một Quảng cáo - đó là 3 điểm của Quảng cáo 3)
Có nhiều cách để sắp xếp thời gian hiển thị và phương pháp trên cung cấp cho chúng ta tổng số điểm tối đa mà khách truy cập có thể nhận được, vì vậy câu trả lời trong trường hợp này là 12.

 

[Ràng buộc]

- Số lượng khách truy cập N (1 ≤ N ≤ 50)

- Thời gian đến Ai, khoảng thời gian Di của mỗi khách truy cập và độ dài của mỗi Quảng cáo L1, L2, L3 được cho là số nguyên (1 ≤ Ai, Di, L1, L2, L3 ≤ 50)

- Ai + Di ≤ 50

- L1 + L2 + L3 ≤ 50

- Thời gian bắt đầu của Quảng cáo: 1 ≤ thời gian bắt đầu ≤ 50

- P1, P2, P4 là các số nguyên (1 ≤ P1, P2, P3 ≤ 1000)

 

[Nhập]

Dòng thứ 1 cho T - tổng số TC (T ≤ 50)

Trong mỗi TC :

- Dòng thứ 1 chứa N, L1, L2, L3, P1, P2, P3 theo thứ tự này

- Các dòng N tiếp theo: mỗi dòng cho biết thời gian đến và khoảng thời gian Di của mỗi khách truy cập

5 // Số trường hợp kiểm thử T = 5

7 1 2 3 1 2 3 // Trường hợp thử nghiệm 1 N = 7, L1 = 1, L2 = 2, L3 = 3, P1 = 1, P2 = 2, P3 = 3

2 2            // A1 = 2, D1 = 2

6 4 // ...

3 3

7 2

1 1

2 1

1 10

4 3 2 1 6 4 3

1 5

1 3

2 4

2 2

...

 

[Ra]

Ra đặt tổng số điểm tối đa mà khách truy cập có thể nhận được từ việc xem quảng cáo.

Trường hợp #1

12

Trường hợp #2

18

Trường hợp #3

17

Trường hợp #4

16

Trường hợp #5

17998

 


50
7 1 2 3 1 2 3
2 2
6 4
3 3
7 2
1 1
2 1
1 10
4 3 2 1 6 4 3
1 5
1 3
2 4
2 2
3 1 2 3 7 6 4
10 1
11 2
13 3
5 2 2 1 2 5 4
2 4
4 6
9 1
14 10
30 15
50 31 4 1 734 134 546 
1 39
4 28
9 24
12 16
7 29
6 27
12 14
24 18
1 34
11 20
5 23
31 16
12 38
3 35
10 2
35 14
11 34
31 13
6 14
10 7
4 17
15 19
7 36
8 19
13 20
7 18
27 6
9 5
13 14
2 20
9 12
5 13
34 12
5 20
17 7
18 31
33 6
14 8
4 6
10 38
23 10
36 13
17 15
27 20
11 21
27 1
31 13
20 16
47 2
19 26
6 3 4 3 12 9 10
1 3
4 4
8 4
7 4
8 3
1 4
6 1 3 1 11 3 11
17 24
28 7
20 30
4 46
16 6
1 47
6 1 5 2 34 30 17
20 10
1 22
13 2
27 8
8 41
16 33
3 2 3 2 38 43 5
19 4
8 33
11 36
1 2 3 1 19 43 38
11 11
14 2 2 1 70 71 44
11 23
8 26
10 36
17 31
30 12
27 8
33 10
3 32
28 2
8 12
22 26
4 21
15 15
1 13
7 6 9 6 23 74 26
1 15
34 12
26 24
25 12
43 6
12 34
2 18
18 4 4 1 26 68 46
33 6
8 16
45 2
42 1
9 23
43 6
11 20
34 1
23 2
14 2
23 19
21 10
8 6
43 7
21 29
6 2
17 1
30 12
20 5 3 6 14 24 41
5 36
31 12
2 35
4 15
44 1
2 9
5 39
19 2
28 5
25 21
3 28
7 18
1 31
17 9
7 4
4 30
36 7
17 24
1 20
16 3
11 2 3 9 89 39 11
30 2
8 41
13 9
20 9
18 9
23 20
26 11
14 33
8 35
12 35
9 26
7 3 4 10 47 79 87
2 24
1 41
8 1
9 5
24 2
30 1
7 29
7 7 8 8 56 80 39
7 26
35 5
16 28
14 29
16 32
21 18
3 26
12 8 2 9 17 72 28
8 29
4 1
17 24
40 2
21 8
6 9
5 13
17 9
5 39
4 31
28 4
3 36
7 1 8 5 98 57 61
1 4
30 1
27 13
7 11
10 16
21 14
33 9
6 10 5 2 62 3 32
5 21
15 31
10 29
11 15
26 8
5 15
14 12 5 16 145 173 246
29 6
19 28
18 31
33 12
14 30
29 19
33 11
11 16
14 33
6 38
44 5
16 20
18 22
4 38
23 20 6 20 480 471 199
24 23
10 9
9 29
39 6
19 27
24 8
23 12
15 18
23 19
27 8
27 16
14 11
46 3
13 36
4 39
18 19
40 10
16 8
20 28
5 19
26 7
27 13
12 36
21 11 8 12 167 294 326
31 7
19 11
47 3
2 1
4 17
16 12
13 30
14 17
3 44
10 22
24 4
35 8
26 22
19 7
6 30
23 7
32 12
36 8
13 21
24 1
33 7
23 8 3 4 204 177 128
22 14
18 10
7 24
8 21
4 25
14 31
9 34
10 36
6 6
24 18
19 3
39 10
32 3
23 20
20 10
21 20
16 30
20 26
22 17
24 10
14 13
2 10
39 10
15 8 19 11 94 352 337
33 6
8 37
26 3
5 7
29 15
23 2
15 20
26 14
12 23
6 6
25 3
35 13
36 4
15 27
21 1
12 2 16 11 102 320 452
35 14
7 32
3 19
21 26
11 21
24 2
15 10
32 6
38 7
4 31
6 8
10 33
13 2 15 6 194 80 243
13 14
16 2
18 22
13 13
43 6
4 35
30 19
12 17
5 11
7 7
28 18
11 30
4 25
19 5 6 14 138 401 439
45 3
5 5
29 19
23 13
2 7
13 7
11 10
19 1
3 15
37 8
6 11
16 11
19 6
11 32
4 44
10 12
17 13
19 12
6 29
14 2 6 17 201 14 43
18 11
28 13
14 15
12 4
16 9
12 22
4 29
4 15
1 38
24 16
26 17
19 9
31 9
5 21
14 6 11 20 115 187 321
23 24
3 27
12 9
28 18
35 12
6 5
7 5
16 32
1 5
21 11
11 38
36 3
11 23
26 17
29 22 25 1 881 884 274
21 20
23 12
12 16
4 8
6 28
29 8
24 4
1 45
30 12
20 18
29 21
12 36
12 9
15 5
14 15
2 1
30 11
4 27
2 4
31 16
9 17
10 17
45 3
17 14
29 13
17 16
37 2
39 6
30 12
23 13 23 12 498 643 634
8 2
24 1
14 23
2 46
4 46
3 43
7 4
2 13
46 4
2 26
10 20
21 27
9 25
1 25
22 15
10 4
10 25
11 16
5 41
13 12
32 3
35 14
8 31
22 8 21 11 467 961 900
6 23
21 6
36 3
29 6
11 30
17 28
36 14
40 4
24 21
7 37
1 46
2 44
17 12
28 3
34 3
14 18
28 19
11 28
29 10
9 11
1 11
38 4
26 7 20 19 787 304 842
12 7
3 34
27 3
2 48
21 26
7 11
23 22
11 38
24 5
1 41
14 1
4 24
15 21
31 17
5 25
32 12
2 24
12 26
39 5
13 12
36 8
11 9
10 1
6 12
25 11
19 16
34 11 20 16 459 207 689
22 7
23 24
4 34
14 23
23 26
5 21
1 34
13 20
24 11
3 4
10 18
7 28
5 27
16 29
1 24
33 5
16 29
20 11
14 35
11 37
8 3
7 14
41 5
23 3
15 25
29 8
32 3
5 30
6 17
12 31
5 29
44 5
29 20
14 4
31 12 13 22 237 822 823
33 16
25 3
9 34
13 34
25 16
1 45
14 17
15 25
46 4
16 17
10 8
20 4
31 6
33 17
1 31
30 12
7 7
10 5
24 6
13 28
5 3
15 25
2 34
18 9
39 11
7 41
2 46
7 36
23 6
6 36
7 35
33 2 8 25 625 390 641
20 2
18 20
7 1
36 1
30 15
31 13
9 11
43 1
19 24
13 35
8 37
16 9
21 8
19 10
19 14
30 2
6 10
3 19
3 38
30 4
12 21
12 36
22 27
1 2
22 6
41 6
3 20
3 2
16 32
37 3
23 7
4 33
9 15
25 20 4 7 119 439 977
26 1
7 4
21 27
3 16
5 14
15 26
34 10
3 29
15 24
5 13
3 28
33 17
30 13
20 10
20 13
16 28
14 7
1 4
41 3
4 23
30 6
16 30
10 30
19 27
5 39
22 7 2 23 435 733 788
37 2
25 7
15 28
31 5
24 1
32 4
36 5
35 12
31 9
1 23
17 18
32 10
30 14
22 2
1 9
19 23
21 2
31 17
17 31
8 30
41 5
18 27
22 7 12 9 393 913 905
1 16
37 9
21 20
15 13
18 21
5 38
11 14
27 13
14 35
26 17
8 28
19 10
24 12
9 40
5 10
21 1
11 34
19 15
10 30
22 19
24 23
1 23
33 8 32 7 942 106 497
49 1
15 4
6 28
22 19
27 6
10 40
33 5
23 11
20 18
28 15
21 4
5 6
9 15
39 7
21 16
5 34
3 21
28 5
36 1
22 18
17 6
6 16
26 2
39 3
8 19
9 30
12 24
3 9
19 19
36 12
10 1
19 7
28 21
48 1 4 36 965 152 460
27 11
4 26
2 45
23 15
5 26
11 26
2 9
12 29
7 19
13 21
20 8
28 12
12 31
40 2
19 11
18 14
34 8
20 9
32 2
17 33
28 3
36 9
14 35
4 19
3 27
8 7
11 33
10 14
18 22
11 21
11 5
6 36
10 25
26 6
24 24
35 8
15 9
29 12
17 1
11 13
1 6
7 20
16 22
31 8
17 19
34 12
15 25
3 3
43 13 22 9 688 476 169
16 21
11 13
44 5
21 12
26 7
16 24
6 30
36 2
14 32
2 48
9 20
27 5
30 9
11 27
26 13
33 12
7 28
26 19
16 30
3 7
5 17
21 4
2 28
25 21
2 2
11 4
2 48
26 21
9 30
12 2
9 30
4 23
10 19
13 32
26 23
24 14
15 5
4 28
17 11
31 4
4 13
5 17
10 10
37 14 4 15 463 441 250
10 14
36 12
18 28
3 27
7 36
16 16
11 12
24 22
36 6
31 5
9 40
6 10
28 11
43 1
40 5
11 27
25 8
29 3
14 31
2 4
12 23
24 24
33 10
19 11
38 10
32 11
24 10
16 30
42 5
22 16
20 16
3 3
1 5
30 8
8 39
10 22
1 26
31 17 4 4 979 652 689
32 17
26 13
34 16
8 34
24 21
4 12
6 26
4 26
28 8
26 19
7 41
36 8
26 11
32 15
8 9
9 14
37 9
36 5
32 3
27 14
27 3
2 48
8 28
7 25
28 11
26 6
39 9
23 8
39 6
5 40
27 8
50 16 23 2 947 875 329
1 41
35 6
3 28
12 15
28 20
22 21
23 22
35 2
23 15
32 12
10 31
18 8
1 25
22 1
44 6
26 17
18 17
14 21
16 2
17 6
26 20
17 21
45 3
11 31
31 9
21 10
6 23
48 2
10 36
14 29
1 11
34 15
44 3
17 16
9 15
28 17
35 11
7 4
17 30
2 18
38 8
21 24
1 13
4 28
18 24
17 21
25 14
7 3
48 2
36 9
50 22 8 8 756 883 690
16 11
8 30
45 3
42 6
26 22
7 39
4 27
19 7
14 20
48 2
15 8
9 1
3 15
16 4
1 6
39 10
15 28
27 2
34 11
26 14
33 14
2 7
15 27
5 27
19 8
17 5
11 24
2 44
9 41
7 39
8 14
3 3
34 11
16 32
35 14
12 13
12 19
7 20
36 12
15 27
3 22
1 22
19 4
5 14
37 8
43 1
9 31
2 21
12 29
16 7
50 21 18 2 471 299 613
8 10
19 20
20 11
39 11
46 4
30 17
13 27
19 6
16 24
29 1
25 14
37 8
25 3
22 27
18 22
15 10
10 7
25 12
36 11
14 4
27 22
7 27
33 3
8 24
5 27
24 14
33 4
7 41
16 26
37 9
26 8
18 15
14 36
21 4
34 4
5 44
19 20
18 23
10 40
12 14
10 15
42 3
25 21
31 11
18 14
12 9
2 3
17 10
10 1
26 4
50 9 2 19 627 406 191
7 33
14 32
13 19
2 28
2 8
16 34
6 12
5 16
6 4
43 7
2 35
6 16
28 10
40 7
39 6
1 43
27 7
18 23
12 33
23 4
16 30
29 11
7 35
18 1
14 5
42 2
18 25
13 27
31 11
19 1
2 2
31 14
1 36
23 15
9 34
10 35
48 2
7 18
12 27
22 22
20 15
7 2
13 1
10 3
4 45
15 24
1 36
17 5
14 23
39 5
50 2 6 6 223 60 491
39 3
27 12
21 2
39 5
2 1
12 2
35 9
15 12
6 33
6 18
2 16
9 40
15 15
6 23
8 1
16 6
29 18
14 12
10 11
2 41
3 13
6 11
12 11
15 6
22 21
44 5
14 17
14 15
1 11
6 25
6 43
17 7
12 27
5 40
18 19
15 30
22 5
4 34
1 14
19 30
23 5
4 31
28 13
28 4
5 30
6 23
27 20
5 10
2 33
10 29