سليمان فيصل الدخيل

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.4 kB
1
Indexable
Never
package exam2;

import java.util.*;
public class Exam2 {

  //sulaiman faisal aldakhel

  
  public static void main(String[] args) {

    Scanner in=new Scanner(System.in);
    
    System.out.println(" ادخل عددالادارات");
      int d=in.nextInt();
      
      
    int y=in.nextInt();
      int a[][]=new int[d][];
      
    
    int r=60;
    int arr[][]=new int[d][y];
    int o;
      int sum = 0;
    double avg=0;
    for(int i=0;i<arr.length;i++){
      
      for(int j=1;y<arr.length;j++){
        
        System.out.println("ادخل عمر الموظف"+(j+1)); 
       int b=in.nextInt();
       
       o=r-b;
       sum=b+b;
       avg=sum/d;
        if(b>1 || b<59){
          
          System.out.println("عمر الموظف رقم"+(j+1)+"تبقى له في الخدمه"+(o));
         
        }
        else System.out.println("try agin for age plase..");
        
      }
    
      System.out.println(y+"عدد الموظفين في الاداره رقم"+d+"مجموع اعمارهم هو"+sum+"متوسط اعمارهم"+avg);
      
    }
    
  }
  
}