Urun Ekleme

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
10 days ago
974 B
6
Indexable
Never
# Ürün listesi
urunler = []

# Ürün ekleme fonksiyonu
def urun_ekle(urun_adı, stok_miktarı):
  urunler.append({"ad": urun_adı, "stok": stok_miktarı})

# Stok durumunu gösteren fonksiyon
def stok_durumu_goster(urun_adı):
  for urun in urunler:
    if urun["ad"] == urun_adı:
      return f"{urun_adı} ürününün stok durumu: {urun['stok']} adet"
  return f"{urun_adı} ürünü listede bulunmamaktadır."

# Kullanıcı girişi alınıyor
while True:
  giris = input("Lütfen ürün adını girin (Çıkmak için 'q' tuşuna basın): ").strip()
  
  if giris.lower() == 'q':
    break
  
  # Ürün listede yoksa ekleniyor
  if giris not in [urun["ad"] for urun in urunler]:
    stok_miktari = int(input(f"{giris} ürününün stok miktarını girin: "))
    urun_ekle(giris, stok_miktari)
    print(f"{giris} ürünü başarıyla eklendi!")
  
  # Stok durumu gösteriliyor
  print(stok_durumu_goster(giris))

Leave a Comment