nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
4.6 kB
2
Indexable
Never
// OBIEKTY 
// Zmienna -> to opakowanie na jakas wartosc 
// Dotychczas poznaliśmy podstawowe rodzaje zmiennych czyli ogólnie -> tekstowe/liczbowe 
// Od dzisiaj nauczymy się tworzyc bardziej rozbudowane rodzaje zmiennych

// Obiekty to takie zmienne które posiadaja właściwości 
// Jak stworzyc obiekt w JavaScript?
// var przykładowyObiekt = {wlasciwosc: wartosc, wlasciwosc: wartosc, ... }

// Przykałd obiekt pokoj 
var mojPokoj = {
 czyJestLozko: true,
 czyJestBiurko: true,
 czyJestOkno: true,
};

// Przyklad obiekt samochod
var mojSamochod = {
 marka: "Fiat",
 model: "Maluch",
 czyMaHamulec: false,
 pojemnoscSilnika: 1.2,
 czyMaTurbo: false,
};
// Jak uzyskac jakas wlasciwosc/wartosc z obiektu? -> po '.' na koncu nazwy obiektu
// Np. Wypisz samochod w konsoli 
console.log(mojSamochod);

// Stworz obiekt osoby z wlasciwosciami jak: imie, nazwisko, rokUrodzenia, czyMaPrawoJazdy, czyLubiPodrozowac, ulubionaPotrawa.
var osoba = {
 // klucz: wartosc
 imie : "Michal",
 nazwisko: "Giza",
 rokUrodzenia: 1997,
 czyMaPrawoJazdy: true,
 ulubionaPotrawa: "Pizza",
 czyLubiPodrozowac: true,
 // przyklad funkcji w obiekcie 
 obliczWiek: function(rokUrodzenia){
  return 2022 - this.rokUrodzenia;
 },
 // Napisz funkcje ktora powita osobe -> console.log("WITAJ " + this.imie);
 powitanie: function(){
  console.log("CZESC! JESTEM " + this.imie + ". Mam " + this.obliczWiek(this.rokUrodzenia) + " lat.");
 }
}
console.log(osoba.powitanie());

/* 
Pewne osoby chcą porównać swoje BMI. Przedstaw te osoby jako obiekty, każdy
niech zawiera imię, wagę, oraz wzrost,bmi.
Następnie dodaj metodę to każdego obiektu która policzy BMI oraz zwróci ją z
metody.
Na końcu wyświetl która z osób ma większe BMI
*/ 
// BMI kg*m^2 --> np. wzrost = 170cm / masa = 65kg ----> 65 / (1.7 * 1.7) = BMI

// 1. Stworz obiekty osob np 3 z funkcja bmi i imie,wzrost,waga
var franek = {
 imie: "Franek",
 wzrost: 1.70,
 waga: 65,
 obliczBMI: function(){
  var bmi = this.waga / (this.wzrost * this.wzrost);
  return bmi.toFixed(2); // toFixed(2) --> Zaokrągla liczbe do 2 miejsc po przecinku
 },
};

var dzbanek = {
 imie: "Dzbanek",
 wzrost: 1.95,
 waga: 120,
 obliczBMI: function(){
  var bmi = this.waga / (this.wzrost * this.wzrost);
  return bmi.toFixed(2); // toFixed(2) --> Zaokrągla liczbe do 2 miejsc po przecinku
 }
}

var janek = {
 imie: "Janek",
 wzrost: 2.05,
 waga: 90,
 obliczBMI: function(){
  var bmi = this.waga / (this.wzrost * this.wzrost);
  return bmi.toFixed(2); // toFixed(2) --> Zaokrągla liczbe do 2 miejsc po przecinku
 }
}
// 2. Porownaj bmi i napisz wynik w konsoli 
var osoby = [franek,janek,dzbanek]; // Przechowuje osoby w tablicy
// zmienne pomocnicze
var imieMaxBMI = "";
var maxBMI = 0;

for(var i = 0; i < osoby.length; i++){
 // 2. zapisac i sprawdzic nowe najwieksze bmi 
 if(maxBMI > osoby[i].obliczBMI()){
  // max BMI jest wieksze od nowego 
 }else{
  maxBMI = osoby[i].obliczBMI();
  imieMaxBMI = osoby[i].imie;
 }
}
console.log("Najwieksze BMI ma " + imieMaxBMI + " i wynosi ono " + maxBMI);

/* 

Rozglądnij się po pokoju/sali gdzie aktualnie jesteś. Wybierz jeden z otaczających
Cię obiektów np: krzesło, tablica, komputer, drukarka, pianino itp. Stwórz obiekt do
którego dodasz 5 właściwości opisujących go. Dodaj do obiektu metodę info(),
której zadaniem będzie wyświetlanie danych o obiekcie.
*/
// 1. Stworzyc obiekt z 5 wlasciwosciami 
// 1.1 Stworzyc w obiekcie wlasciwosc: funkcje która wypisze informacje w konsoli 
// 2. Wywołaj funkcje info() z nazwaObiektu -> nazwaObiektu.info();

// WSTEP DO "DOM" I OBIEKTOW STRON INTERNETOWYCH 
function demoDOM(){

 var linki = [link1, link2, link3];
 // Wyszukaj div o id = box i dodaj do niego obrazek 
 for(var i = 0; i < linki.length; i++){
  document.getElementById('box').innerHTML = '<img src="' + linki[i]+'"/>';
  setTimeout(demoDOM,2000) // ustawia przerwe na 2s = 2000ms
 }
}

var link1 = "https://static2-viaggi.corriereobjects.it/wp-content/uploads/2015/06/sardegna-CapoTesta-getty-e1591622358695.jpg?v=133006";
var link2 = "https://www.italiadascoprire.net/sardegna/wp-content/uploads/sites/16/sardegna.jpg";
var link3 = "https://siviaggia.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Cala-Biriola.jpg?w=786&strip=all&quality=90";

document.getElementById('box').innerHTML = '<img src="' + link1+'"/>';

document.getElementById('box').innerHTML = '<img src="' + link2+'"/>';

document.getElementById('box').innerHTML = '<img src="' + link3+'"/>';

nord vpnnord vpn
Ad