Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
2.2 kB
0
Indexable
Never
  class Program
  {
    static int MetodaIndeksOf (char [] t1, char [] t2, string znak, ref int indeks1, ref int indeks2)
    {
      indeks1 = 0; indeks2 = 0;
      char literka = Convert.ToChar(znak);
      int flaga1 = 1, flaga2 = 1;
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        indeks1 = i;
        if (t1[i] == literka)
        {
          Console.WriteLine("Poniższa tablica tekstowa t1 zawiera literkę: {0}, 1-szy raz pojawia się ona na miejscu:", znak);
          return indeks1;
        }
        else
          flaga1 = 0;
      }
      if (flaga1 == 0)
        Console.WriteLine("Poniższa tablica tekstowa t1 nie zawiera literki: {0}", znak);

      for (int i = 0; i < t2.Length; i++)
      {
        indeks2 = i;
        if (t2[i] == literka)
        {
          Console.WriteLine("Poniższa tablica tekstowa t2 zawiera literkę: {0}, 1-szy raz pojawia się ona na miejscu: ", znak);
          return indeks2;
        }
        else
          flaga2 = 0;
      }
      if (flaga2 == 0)
        Console.WriteLine("Poniższa tablica tekstowa t2 nie zawiera literki: {0}", znak);

      return 0;
    }
    static void Main(string[] args)
    { /* Napisz metodę która dla dwóch tablic tekstowych (tzn. char[]),podobnie jak
       metoda IndeksOf dla obiektu klasy String */
      //metoda IndeksOf - Wyszukuje określony obiekt i zwraca indeks pierwszego
      //wystąpienia w tablicy jednowymiarowej lub w zakresie elementów w tablicy;
      string s1 = "dale";
      char[] t1 = s1.ToCharArray();

      string s2 = "305";
      char[] t2 = s2.ToCharArray();

      string znak = "p";
      ref int indeks1, indeks2;

      Console.WriteLine("Metoda Contains: ");
      Console.WriteLine(MetodaIndeksOf(t1, t2, znak, ref indeks1, ref indeks2));

      Console.ReadKey();
    }
  }
}