MIS Homework

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a year ago
1.4 kB
4
Indexable
Never
  package com.mycompany.Homework;
  import java.util.Scanner; // رفعت هالمكتبة، عشان أقدر أخلي المستخدم يخزن في المتغيرات


  public class Homework {

    public static void main(String[] args) {

     
   int number1, number2;  // عشان أخزن فيهم الأرقام
   int sum;         //عشان أخزن فيهم الرقمين اللي راح أجمعهم 

   // "reader" هنا بدأت أنشئ المكتبة بإسم 
   Scanner reader = new Scanner(System.in);

   // هنا راح يخزن الأرقام اللي أكتبهم في متغير نمبر ون، ومتغير نمبر تو
   System.out.print("Enter The First Number: ");
   number1 = reader.nextInt();
   System.out.print("Enter The Second Number: ");
   number2 = reader.nextInt();

   // أعطيه شرط اذا ان الرقم الأول أكبر أو يساوي الرقم الثاني أجمع
   if (number1 >= number2)
   {
     sum = number1+number2;
     System.out.print("The Sum is: "+sum);
   }
   // إذا لم يحقق الشرط، يذهب مباشرةً إلى هنا 
   else
   {
     sum = number2-number1;
     System.out.print("The Sum is: "+sum);
   }

    
    }
  }