Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
840 B
2
Indexable
Never
pacman	Game	manh.lv1	"Tham khảo nội dung game tại: https://www.google.com/logos/2010/pacman10-i.html
1. Tạo game dạng console với các tính năng cơ bản (di chuyển, ăn vật phẩn) đối nhân vật chính, (di chuyển, tấn công) đối với quái, hiện điểm số, hiện số mạng còn lại
2. Báo cáo gồm mô tả game, tính năng"	"1. Mở rộng hơn cấp độ Easy: thiết kế game theo hướng đối tượng, có nhiều loại vật phẩm, quái di chuyển có xu hướng tấn công nhân vật chính
2. Báo cáo có thêm phần class diagram, sequense diagram"	1. Mở rộng thêm cấp độ Hard: game có thêm giao diện đồ họa, có các màn chơi khác nhau, có độ khó của game khác nhau, ngoài ra còn có sự sáng tạo thêm từ đội phát triển.