Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
2.2 kB
1
Indexable
Never
public void playGame() {
    Random random = new Random();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    //losowanie gracza ktory rozpocznie jako pierwszy
    System.out.println("Trwa losowanie kto zaczyna ...");

    int firstPlayerIndex = random.nextInt(players.length);
    System.out.println("Rozpoczyna gracz " + players[firstPlayerIndex].getSymbol());

    int currentPlayerIndex = firstPlayerIndex;

    boolean isGameFinished = false; // zmienna logiczna ktora wykorzystam w petli rozgrywki

    while (!isGameFinished) {
      Player currentPlayer = players[currentPlayerIndex];
      int diceRoll = diceRoll(currentPlayer);

      if (diceRoll == 6 && currentPlayer.allPawnsAtHome()) {
        currentPlayer.getOutFromHome();
      } else {
        if (!(currentPlayer.allPawnsAtHome())) {
          System.out.println("Wybierz pole pionka, ktorym chcesz wykonac ruch: ");
          int pawnField = scanner.nextInt();
          Pawn[] pawns = currentPlayer.getPawns();
          Pawn selectedPawn = pawns[pawnField-1];
          int newPosition = (selectedPawn.getPosition() + diceRoll) % 40;
          selectedPawn.incrementSteps(diceRoll);
          for (Player player : players) {
            for (Pawn pawn : player.getPawns()) {
              if (pawn.getPosition() == newPosition && pawn != selectedPawn) {
                pawn.setAtHome(true);
                pawn.setPosition(-1);
                break;
              }
            }
          }
          selectedPawn.setPosition(newPosition);
        }
      }

      if (currentPlayer.allPawnsFinished()) {
        isGameFinished = true;
        System.out.println("Gracz " + currentPlayer.getSymbol() + " wygrywa.");
      }

      currentPlayerIndex = (currentPlayerIndex + 1) % players.length; // Przełącz do następnego gracza
    }

  }