nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
7 months ago
4.0 kB
4
Indexable
Never
# aktualne miejsce odrodzenia gracza, zmienne w zależności od checkpointu, który zaliczymy
aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
# zmienna pomocnicza dzięki niej dany etap będzie tworzony raz w ramach jednej rozgrywki
czyEtap1 = False
czyEtap2 = False
czyEtap3 = False

# budujemy schody oraz pierwszą platformę ładującą etap 1
def nowyParkour():
  # teleportujemy konstruktor w okolice gracza 
  builder.teleport_to(pos(5, 0, 0))
  # obracamy na wschód
  builder.face(EAST)
  # buduje 70 stopniowe schodki w petli for 
  for i in range(70):
    # konstruktor umieszcza blok schodów
    builder.place(PURPUR_STAIRS)
    # konstruktor przemieszcza się w przód, górę
    builder.shift(1, 1, 0)
  # oznaczamy bieżącą pozycję konstruktora
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  # konstruktor wypełnia przestrzeń blokami od znaku(mark) do obecnej pozycji
  builder.fill(DIAMOND_BLOCK)
player.on_chat("start", nowyParkour)

# zdarzenie że po śmierci gracza -> powinien odrodzić się na danej platformie.
def smierc():
  # krotka przerwa do poprawnego działania checkpointu 
  loops.pause(500) # 0.5s pauzy
  # teleport gracza do poprzedniej zapisanej pozycji
  player.teleport(aktualnaPozycjaOdrodzenia)
# przypisac funkcje do smierci gracza
player.on_died(smierc)

# petla sterujaca dzialaniem etapow i sytemu checkpointow
while True: # petla zawsze
  if blocks.test_for_block(DIAMOND_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap1:
    # aktualizuje checkpoint
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    # wylaczam budowanie etapu 
    czyEtap1 = True 
    # buduje etap 1
    etap1i2(RIGHT_TURN, SLIME_BLOCK, GOLD_BLOCK)
  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap2:
    # aktualizuje checkpoint
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    # wylaczam budowanie etapu2
    czyEtap2 = True
    # buduje etap 2
    etap1i2(LEFT_TURN, MAGENTA_STAINED_GLASS_PANE, BEDROCK)
  elif blocks.test_for_block(BEDROCK, pos(0, -1, 0)) and not czyEtap3:
    # aktualizuje checkpoint
    aktualnaPozycjaOdrodzenia = player.position()
    # wylaczam budowanie etapu3
    czyEtap3 = True
    # buduje etap 3
    etap3()

# funkcje budujaca etap1 i etap2 
def etap1i2(obrot, blokToru, blokCheckpoint):
  # teleport konstruktora pod platformę i przesunięcie
  builder.teleport_to(pos(1, -4, 0))
  builder.mark()
  # ustawienie kierunku 
  builder.face(EAST)
  # budowa odcinkow parkour 2x5
  for kierunek in range(2):
    for odcinek in range(5):
      # przesuwamy konstruktor o losowa wartosc randint(3,8) - buduje platforme
      builder.move(FORWARD, randint(3,8))
      # tworze linie z wybranego bloku toru 
      builder.fill(blokToru)
      # przesuwam konstruktor o loswa wartosc przerwy randint(2,3) - buduje przerwe 
      builder.move(FORWARD, randint(2,3))
      builder.mark() # zaznaczam pozycje dla kolejnej platformy 
    # obrot konstruktora, 
    builder.turn(obrot)
  # budowa checkpointu
  builder.mark()
  builder.shift(2, 0, -4)
  builder.fill(blokCheckpoint)

# funkcja ładująca etap 3
def etap3():
  # tworze kule szlamu ktora dziala jak trampolina
  shapes.sphere(SLIME_BLOCK, pos(4, -30, 0), 1, ShapeOperation.REPLACE)
  # ustawiam konstruktor 
  builder.teleport_to(pos(6, -32, 0))
  builder.mark()
  builder.face(EAST)
  # ustawic pozycje dla konstruktora bo wrocimy w to samo miejsce zeby ustawic ogien
  builder.set_origin()
  builder.move(FORWARD, 65)
  builder.fill(NETHERRACK)
  # teleportuje sie z powrotem i ustawiam ogien 
  builder.teleport_to_origin()
  builder.move(UP, 1)
  for i in range(11):
    builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
    builder.place(FIRE)
  # buduje checkpoint
  builder.mark()
  builder.shift(2,0,-4)
  builder.fill(MOSS_STONE)

nord vpnnord vpn
Ad