Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 months ago
2.6 kB
2
Indexable
Never
#include "xc.h"
#include <libpic30.h>

// ... (definicje makr i funkcji LCD - bez zmian)

unsigned char symbol_wiatr[8] = {
 0b00110,
 0b01010,
 0b10001,
 0b11111,
 0b10001,
 0b01010,
 0b00110,
 0b00000
};

unsigned char symbol_ogien[8] = {
 0b11111,
 0b11011,
 0b10001,
 0b10001,
 0b10001,
 0b11011,
 0b11111,
 0b00000
};

int main(void) {
  // ... (inicjalizacja rejestrów kierunku, inicjalizacja LCD - bez zmian)

  // Zapisanie symboli wiatru i ognia do pamięci CGRAM
  LCD_saveCustChar(0, symbol_wiatr);
  LCD_saveCustChar(1, symbol_ogien);

  char text1[] = "wind";
  char text2[] = "breaker";
  char text3[] = "is born!";
  int text1_index = 0;
  int text2_index = 0;
  int text3_index = 0;

  while (1) {
    // Wyczyszczenie ekranu
    LCD_sendCommand(LCD_CLEAR);

    // Wyświetlanie pierwszej linii tekstu
    LCD_setCursor(1, 0);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
      if (text1[text1_index] == '\0') {
        LCD_sendData(0); // Wyświetlanie symbolu wiatru z pamięci CGRAM
        text1_index = 0; // Reset indeksu tekstu 1
      } else {
        LCD_sendData(text1[text1_index]);
        text1_index++;
      }
    }

    // Wyświetlanie drugiej linii tekstu
    LCD_setCursor(2, 0);
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      if (text2[text2_index] == '\0') {
        LCD_sendData(1); // Wyświetlanie symbolu ognia z pamięci CGRAM
        text2_index = 0; // Reset indeksu tekstu 2
      } else {
        LCD_sendData(text2[text2_index]);
        text2_index++;
      }
    }

    // Wyświetlanie trzeciej linii tekstu
    LCD_setCursor(3, 0);
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      if (text3[text3_index] == '\0') {
        LCD_sendData(0); // Wyświetlanie symbolu wiatru z pamięci CGRAM
        text3_index = 0; // Reset indeksu tekstu 3
      } else {
        LCD_sendData(text3[text3_index]);
        text3_index++;
      }
    }

    __delay_ms(500); // Opóźnienie

    // Animacja zmiany tekstu
    if (text1_index == 4) {
      text1 = "good";
    } else if (text2_index == 8) {
      text2 = "food";
    } else if (text3_index == 8) {
      text3 = "cheap";
    }

    // ... (opcjonalnie: inne animacje, efekty)
  }

  return 0;
}
Leave a Comment