sadsd

sadasd
mail@pastecode.io avatar
unknown
abap
2 years ago
2.0 kB
2
Indexable
Never
on *:text:*:#safety: {
 if $regex($1,/^([.!]d[bßB])/Si) {
  if !$2 { msg # 2Lütfen parametre belirtiniz.4 !sicil kayit|liste|sil | return }
  if !$read(yonetici.txt,w,$nick) { msg # 2Yetkili listesinde bulunamadıgınız için kullanamazsınız. }
 }
 if $2 == list {
  if !$read(yonetici.txt,w,$nick) { msg # 2Yetkili listesinde bulunamadıgınız için kullanamazsınız. }
  if $lines(sicil/sicil.txt) = 0 { msg # 2Sicil kayiti bulunamadi. | halt }
  msg # 2Sicil listesi siralaniyor.
  var %hea 1
  while (%hea <= $lines(sicil/sicil.txt)) {
   msg # %hea $read(sicil/sicil.txt,%hea)
   inc %hea
  }
 }
 if $2 == add {
  if !$read(yonetici.txt,w,$nick) { msg # 2Yetkili listesinde bulunamadıgınız için kullanamazsınız. }
  if !$3 { msg # 2Lütfen nick belirtiniz.4 !sicil kayit nick | return }
  if $read(sicil/sicil.txt,w, $+ * $+ $nick $+ * $+ ) { msg # 2Eklemeye çalıştığınız nick zaten listede ekli, tekrar ekleyemezsiniz. | halt }
  write sicil/sicil.txt 4Nick:2 $+ $3 - 4Sebep:2 $+ $4- - 4Ekleyen:2 $+ $nick 
  write sicil/islem.txt 4Nick:2 $+ $3 - 4Sebep:2 $+ $4- - 4Ekleyen:2 $+ $nick 
  msg # 4 $+ $3 $+ , 2sicil listesine eklenmiştir. 4Sebep:2 $+ $4-
 }
 if $2 == del {
  if !$read(yonetici.txt,w,$nick) { msg # 2Yetkili listesinde bulunamadıgınız için kullanamazsınız. }
  if !$3 { msg $nick 2Lütfen nick belirtiniz.4 !sicil sil numara | return }
  if $lines(sicil.txt) = 0 { msg # 2Sicil kayiti bulunamadi. | halt }
  write $+(,-dl,$3,) sicil/sicil.txt
  write sicil/islem.txt 4 $+ $3 $+ , 2sicil kaydı silinmiştir.4 Silen:2 $+ $nick
  msg # $3 $+ , 2numaralı nickin sicil kaydı silinmiştir.4 Silen:2 $+ $nick
 }
 if $regex($1,/^([.!][İiı][şŞs]lemler)/Si) {
  if !$read(yonetici.txt,w,$nick) { msg # 2Yetkili listesinde bulunamadıgınız için kullanamazsınız. }
  play # sicil/islem.txt
 }
}