Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
137 kB
1
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <locale.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <Windows.h>
#include <cwchar>
#include <string>
#include <random>

using namespace std;

//0 = Black    8 = Gray
//1 = Blue    9 = Light Blue
//2 = Green    A = Light Green
//3 = Aqua    B = Light Aqua
//4 = Red     C = Light Red
//5 = Purple   D = Light Purple
//6 = Yellow   E = Light Yellow
//7 = White    F = Bright White

void COLOR_PRINT(const char* s, int color)
{
  HANDLE handle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  SetConsoleTextAttribute(handle, FOREGROUND_INTENSITY | color);
  printf(s);
  SetConsoleTextAttribute(handle, FOREGROUND_INTENSITY | 7);
}

string generatePassword(int length)
{
  const string letters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";

  random_device rd;
  mt19937 gen(rd());
  uniform_int_distribution<> dis(0, letters.size() - 1);

  string password = "";
  for (int i = 0; i < length; ++i)
  {
    password += letters[dis(gen)];
  }

  return password;
}


int main()
{

  CONSOLE_FONT_INFOEX cfi;
  cfi.cbSize = sizeof(cfi);
  cfi.nFont = 0;
  cfi.dwFontSize.X = 0;
  cfi.dwFontSize.Y = 24;
  cfi.FontFamily = FF_DONTCARE;
  cfi.FontWeight = FW_NORMAL;
  wcscpy_s(cfi.FaceName, L"Consolas");
  SetCurrentConsoleFontEx(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), FALSE, &cfi);

  setlocale(LC_ALL, "Turkish");
  COLOR_PRINT("*", 12);
  cout << "Sayı girilmesi istenilen yerlerde harf girmeyiniz ve kesirli sayıları yazarken virgül yerine nokta kullanınız, hesap makinesi birazdan açılacaktır...";
  COLOR_PRINT("*", 12);
  //Sleep(2000);
  //system("cls");

  cout << "\n\nYazıların rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız" << endl;
  int r1, r2, r3, r4;
  cin >> r1;
  if (r1 == 1) {

    cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
    cin >> r2;
    if (r2 == 1) {
      system("color a");

      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2A");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1A");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4A");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5A");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6A");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color FA");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else if (r2 == 2) {
      system("color b");
      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2B");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1B");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4B");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5B");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6B");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color FB");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else if (r2 == 3) {
      system("color c");
      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2C");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1C");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4C");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5C");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6C");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color FC");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else if (r2 == 4) {
      system("color d");
      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2D");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1D");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4D");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5D");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6D");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color FD");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else if (r2 == 5) {
      system("color e");
      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2E");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1E");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4E");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5E");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6E");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color FE");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else if (r2 == 6) {
      system("color f");
      cout << "Arkaplanın rengini değiştirmek için 1'e, devam etmek için 2'ye basınız." << endl;
      cin >> r3;
      if (r3 == 1) {
        cout << "Yeşil için 1'e, mavi için 2'ye, kırmızı için 3'e, mor için 4'e, sarı için 5'e, beyaz için 6'ya basınız" << endl;
        cin >> r4;
        if (r4 == 1) {
          system("color 2F");
        }
        else if (r4 == 2)
        {
          system("color 1F");
        }
        else if (r4 == 3)
        {
          system("color 4F");
        }
        else if (r4 == 4) {
          system("color 5F");
        }
        else if (r4 == 5) {
          system("color 6F");
        }
        else if (r4 == 6) {
          system("color 7F");
        }
        else {
          cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
          Sleep(1000);
        }

      }
      else {


      }
    }
    else {
      cout << "Herhangi bir renk seçmediniz" << endl;
      Sleep(1000);
    }

  }
  else {

  }  system("cls");
  string isim = "";

  cout << "İsminizi giriniz " << endl;
  cin >> isim;
  cout << "Hoşgeldin " << isim << endl;
  Sleep(1000);
  while (1) {
    cout << "Hesap makinesini kullanmak için 1'e, Matematiksel problemler için 2'ye, Çekiliş için 3'e, Kimyasal problemler için 4'e," << endl;
    cout << "Birim çeviricisi için 5'e, Fiziksel problemler için 6'ya, Takdir-Teşekkür hesaplamak için 7'ye basınız,\nRastgele şifre oluşturucu için 8'e basınız." << endl;
    int secimgiris;
    cin >> secimgiris;
    if (secimgiris == 1) {
      while (1) {
        cout << "Toplama - Çıkarma işlemi için 1'e, Çarpma işlemi için 2'e, Bölme işlemi için 3'e, Geri dönmek için 0'a basınız." << endl;
        int secimdortislem;
        cin >> secimdortislem;

        if (secimdortislem == 1) {
          float toplama1, toplama3;
          float toplama2 = 0;
          cout << "İstediğiniz kadar sayı girebilirsiniz, sonucu öğrenmek için 0 giriniz." << endl;
          for (float toplama1 = 1; toplama1 != (int)0; ) {
            cin >> toplama1;
            toplama2 += toplama1;


          }
          cout << "\n\n" << "Sonuç: " << toplama2 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimtop1;
          cin >> secimtop1;
          if (secimtop1 == 1) {
            while (1) {
              float toplama2 = 0;
              cout << "İstediğiniz kadar sayı girebilirsiniz, sonucu öğrenmek için 0 giriniz." << endl;
              for (float toplama1 = 1; toplama1 != (int)0; ) {
                cin >> toplama1;
                toplama2 += toplama1;


              }
              cout << "\n\n" << "Sonuç: " << toplama2 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimtop2;
              cin >> secimtop2;
              if (secimtop2 == 1) {
                cout << "\n" << endl;
                Sleep(500);
                continue;

              }
              else if (secimtop2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }

          }
          else if (secimtop1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }


        }
        else if (secimdortislem == 2) {
          float carpma1;
          float carpma2 = 1;
          float carpma3;
          cout << "İstediğiniz kadar sayı girebilirsiniz, durdurmak için 1 giriniz." << endl;
          for (float carpma1 = 0; carpma1 != (int)1;) {

            cin >> carpma1;
            carpma2 *= carpma1;
          }
          cout << "\n\n" << "Sonuç: " << carpma2 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimçar1;
          cin >> secimçar1;
          if (secimçar1 == 1) {
            while (1) {
              float carpma2 = 1;
              cout << "İstediğiniz kadar sayı girebilirsiniz, durdurmak için 1 giriniz." << endl;
              for (float carpma1 = 0; carpma1 != (int)1;) {

                cin >> carpma1;
                carpma2 *= carpma1;
              }
              cout << "\n\n" << "Sonuç: " << carpma2 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimçar2;
              cin >> secimçar2;
              if (secimçar2 == 1) {
                cout << "\n" << endl;
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimçar2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }

            }
          }
          else if (secimçar1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }


        }
        else if (secimdortislem == 3) {
          float bolme1, bolme2;
          cout << "İlk sayıyı giriniz" << endl;
          cin >> bolme1;
          cout << "İkinci sayıyı giriniz" << endl;
          cin >> bolme2;
          cout << "Sonuç : " << bolme1 / bolme2 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimbol1;
          cin >> secimbol1;
          if (secimbol1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nİlk sayıyı giriniz" << endl;
              cin >> bolme1;
              cout << "İkinci sayıyı giriniz" << endl;
              cin >> bolme2;
              cout << "Sonuç : " << bolme1 / bolme2 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimbol2;
              cin >> secimbol2;
              if (secimbol2 == 1) {
                cout << "\n" << endl;
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimbol2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }

            }
          }
          else if (secimbol1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }

        }
        else if (secimdortislem == 0) {
          cout << "\n\n" << endl;
          Sleep(500);
          break;
        }
        else {
          cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
          Sleep(2000);
        }
      }
    }
    else if (secimgiris == 2) {
      while (1) {
        cout << "İsçi sorusu için 1'e, Çevre-Alan hesaplamak için 2'ye, Yol-Hız sorusu için 3'e, Üs hesaplamak için 4'e, " << endl;
        cout << "Çokgen soruları için 5'e, Ortalama hesaplamak için 6'ya, Faktöriyel hesaplamak için 7'ye, " << endl;
        cout << "Permütasyon hesaplamak için 8'e, Kombinasyon hesaplamak için 9'a, 2. dereceden denklemler için 10'a," << endl;
        cout << "Yüzde hesaplamak için 11'e, Karekök hesaplamak için 12'ye, Kalan hesaplamak için 13'e" << endl;
        cout << "Geri dönmek için 0'a basınız." << endl;
        int secimmat;
        cin >> secimmat;
        if (secimmat == 1) {
          float isci1, isci2;
          cout << "Bir isçi bir işi kaç günde bitirmektedir? " << endl;
          cin >> isci1;
          cout << "Toplam kaç işçi çalışmaktadır? " << endl;
          cin >> isci2;
          cout << "İşin bitme süresi " << (float)isci1 / isci2 << " gündür. " << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimisci1;
          cin >> secimisci1;
          if (secimisci1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nBir isçi bir işi kaç günde bitirmektedir? " << endl;
              cin >> isci1;
              cout << "Toplam kaç işçi çalışmaktadır? " << endl;
              cin >> isci2;
              cout << "İşin bitme süresi " << (float)isci1 / isci2 << " gündür. " << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimisci2;
              cin >> secimisci2;
              if (secimisci2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimisci2 == 2) {
                Sleep(500);
                cout << "\n\n" << endl;
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimisci1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 2) {
          int secimgeometri;
          cout << "İkizkenar üçgen için 1'e, Eşkenar üçgen için 2'ye, Dik üçgen için 3'e, Çemberler için 4'e," << endl;
          cout << "Paralelkenar için 5'e, Silindir için 6'ya, Dikdörtgenler prizması için 7'ye, Piramit için 8'e, Küre için 9'a basınız. " << endl;
          cin >> secimgeometri;
          if (secimgeometri == 1) {
            float ikiz1, ikiz2, ikiz3;
            cout << "Eşit olan 2 kenarın uzunluğunu giriniz" << endl;
            cin >> ikiz1;
            cout << "Farklı olan kenarı giriniz" << endl;
            cin >> ikiz2;
            ikiz3 = (ikiz1 + ikiz1 + ikiz2) / 2;
            cout << "Çevresi : " << ikiz1 + ikiz1 + ikiz2 << endl;
            cout << "Alanı : " << sqrt(ikiz3 * (ikiz3 - ikiz1) * (ikiz3 - ikiz1) * (ikiz3 - ikiz2)) << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimgeoikiz1;
            cin >> secimgeoikiz1;
            if (secimgeoikiz1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nEşit olan 2 kenarın uzunluğunu giriniz" << endl;
                cin >> ikiz1;
                cout << "Farklı olan kenarı giriniz" << endl;
                cin >> ikiz2;
                ikiz3 = (ikiz1 + ikiz1 + ikiz2) / 2;
                cout << "Çevresi : " << ikiz1 + ikiz1 + ikiz2 << endl;
                cout << "Alanı : " << sqrt(ikiz3 * (ikiz3 - ikiz1) * (ikiz3 - ikiz1) * (ikiz3 - ikiz2)) << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimgeoikiz2;
                cin >> secimgeoikiz2;
                if (secimgeoikiz2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimgeoikiz2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimgeoikiz1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimgeometri == 2) {
            float eş1;
            cout << "Kenar uzunluğunu giriniz" << endl;
            cin >> eş1;
            cout << "Çevresi : " << eş1 * 3 << endl;
            cout << "Alanı : " << sqrt(3) / 4 * eş1 * eş1 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimgeoeş1;
            cin >> secimgeoeş1;
            if (secimgeoeş1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nKenar uzunluğunu giriniz" << endl;
                cin >> eş1;
                cout << "Çevresi : " << eş1 * 3 << endl;
                cout << "Alanı : " << sqrt(3) / 4 * eş1 * eş1 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimgeoeş2;
                cin >> secimgeoeş2;
                if (secimgeoeş2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimgeoeş2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimgeoeş1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimgeometri == 3) {
            cout << "2 tane kenar giriniz " << endl;
            float ucgen1, ucgen2, ucgen3;
            cin >> ucgen1;
            cin >> ucgen2;
            ucgen3 = sqrt(ucgen1 * ucgen1 + ucgen2 * ucgen2);
            cout << "Hipotenüsün uzunluğu " << (float)ucgen3 << endl;
            cout << "Çevresi " << ucgen1 + ucgen2 + ucgen3 << endl;
            cout << "Alanı " << ucgen1 * ucgen2 / 2 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimgeodik1;
            cin >> secimgeodik1;
            if (secimgeodik1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\n2 tane kenar giriniz " << endl;
                float ucgen1, ucgen2, ucgen3;
                cin >> ucgen1;
                cin >> ucgen2;
                ucgen3 = sqrt(ucgen1 * ucgen1 + ucgen2 * ucgen2);
                cout << "Hipotenüsün uzunluğu " << (float)ucgen3 << endl;
                cout << "Çevresi " << ucgen1 + ucgen2 + ucgen3 << endl;
                cout << "Alanı " << ucgen1 * ucgen2 / 2 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimgeodik2;
                cin >> secimgeodik2;
                if (secimgeodik2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimgeodik2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimgeodik1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimgeometri == 4) {
            cout << "Yariçapı giriniz" << endl;
            float r;
            cin >> r;
            cout << "Çevresi " << 2 * 3 * r << endl;
            cout << "Alanı " << 3 * r * r << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimçember1;
            cin >> secimçember1;
            if (secimçember1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nYariçapı giriniz" << endl;
                float r;
                cin >> r;
                cout << "Çevresi " << 2 * 3 * r << endl;
                cout << "Alanı " << 3 * r * r << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimçember2;
                cin >> secimçember2;
                if (secimçember2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimçember2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimçember1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimgeometri == 5) {
            float p1, p2, p3;
            cout << "Taban uzunluğunu giriniz" << endl;
            cin >> p1;
            cout << "Kısa kenarı giriniz" << endl;
            cin >> p2;
            cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
            cin >> p3;
            cout << "Çevresi : " << 2 * (p1 + p2) << endl;
            cout << "Alanı : " << p1 * p3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimparalel1;
            cin >> secimparalel1;
            if (secimparalel1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nTaban uzunluğunu giriniz" << endl;
                cin >> p1;
                cout << "Kısa kenarı giriniz" << endl;
                cin >> p2;
                cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
                cin >> p3;
                cout << "Çevresi : " << 2 * (p1 + p2) << endl;
                cout << "Alanı : " << p1 * p3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimparalel2;
                cin >> secimparalel2;
                if (secimparalel2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimparalel2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimparalel1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimgeometri == 6) {
            float s1, s2;
            cout << "Yarıçapı giriniz" << endl;
            cin >> s1;
            cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
            cin >> s2;
            cout << "Alanı : " << 2 * 3 * s1 * (s1 + s2) << endl;
            cout << "Hacmi : " << 3 * s1 * s1 * s2 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimsilindir1;
            cin >> secimsilindir1;
            if (secimsilindir1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nYarıçapı giriniz" << endl;
                cin >> s1;
                cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
                cin >> s2;
                cout << "Alanı : " << 2 * 3 * s1 * (s1 + s2) << endl;
                cout << "Hacmi : " << 3 * s1 * s1 * s2 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimsilindir2;
                cin >> secimsilindir2;
                if (secimsilindir2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimsilindir2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimsilindir1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimgeometri == 7) {
            float dik1, dik2, dik3;
            cout << "A kenarını giriniz" << endl;
            cin >> dik1;
            cout << "B kenarını giriniz" << endl;
            cin >> dik2;
            cout << "C kenarını giriniz" << endl;
            cin >> dik3;
            cout << "Alanı : " << 2 * (dik1 * dik2 + dik1 * dik3 + dik2 * dik3) * (dik1 * dik2 + dik1 * dik3 + dik2 * dik3) << endl;
            cout << "Hacmi : " << dik1 * dik2 * dik3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimdikdörtgen1;
            cin >> secimdikdörtgen1;
            if (secimdikdörtgen1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nA kenarını giriniz" << endl;
                cin >> dik1;
                cout << "B kenarını giriniz" << endl;
                cin >> dik2;
                cout << "C kenarını giriniz" << endl;
                cin >> dik3;
                cout << "Alanı : " << 2 * (dik1 * dik2 + dik1 * dik3 + dik2 * dik3) * (dik1 * dik2 + dik1 * dik3 + dik2 * dik3) << endl;
                cout << "Hacmi : " << dik1 * dik2 * dik3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimdikdörtgen2;
                cin >> secimdikdörtgen2;
                if (secimdikdörtgen2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimdikdörtgen2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimdikdörtgen1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimgeometri == 8) {
            float pr1, pr2, pr3;
            cout << "Piramitin alanının hesaplanması için a ve b kenarlarının uzunluğu eşit olmalıdır. " << endl;
            cout << "A kenarını giriniz" << endl;
            cin >> pr1;
            cout << "B kenarını giriniz" << endl;
            cin >> pr2;
            cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
            cin >> pr3;
            if (pr1 == pr2) {
              cout << "Alanı : " << pr1 * (pr1 + sqrt(pr1 * pr1 + 4 * pr3 * pr3)) << endl;
              cout << "Hacmi : " << 1 / 3 * (pr1 * pr2) * pr3 << endl;

            }
            else {
              cout << "Hacmi : " << (pr1 * pr2 * pr3) / 3 << endl;
            }
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimpiramit1;
            cin >> secimpiramit1;
            if (secimpiramit1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nPiramitin alanının hesaplanması için a ve b kenarlarının uzunluğu eşit olmalıdır. " << endl;
                cout << "A kenarını giriniz" << endl;
                cin >> pr1;
                cout << "B kenarını giriniz" << endl;
                cin >> pr2;
                cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
                cin >> pr3;
                if (pr1 == pr2) {
                  cout << "Alanı : " << pr1 * (pr1 + sqrt(pr1 * pr1 + 4 * pr3 * pr3)) << endl;
                  cout << "Hacmi : " << 1 / 3 * (pr1 * pr2) * pr3 << endl;

                }
                else {
                  cout << "Hacmi : " << (pr1 * pr2 * pr3) / 3 << endl;
                }
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimpiramit2;
                cin >> secimpiramit2;
                if (secimpiramit2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimpiramit2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimpiramit1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }


          }
          else if (secimgeometri == 9) {
            cout << "Yarıçapı giriniz" << endl;
            float kure1, kure2;
            cin >> kure1;
            kure2 = pow(kure1, 3);
            cout << "Çevresi: " << 2 * 3 * kure1 << endl;
            cout << "Alanı: " << 4 * 3 * (kure1 * kure1) << endl;
            cout << "Hacmi: " << 4 * kure2 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimküre1;
            cin >> secimküre1;
            if (secimküre1 == 2) {
              while (1) {
                cout << "Yarıçapı giriniz" << endl;
                float kure1, kure2;
                cin >> kure1;
                kure2 = pow(kure1, 3);
                cout << "Çevresi: " << 2 * 3 * kure1 << endl;
                cout << "Alanı: " << 4 * 3 * (kure1 * kure1) << endl;
                cout << "Hacmi: " << 4 * kure2 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimküre2;
                cin >> secimküre2;
                if (secimküre2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimküre2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimküre1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız." << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 3) {
          float hiz1, hiz2;
          cout << "Mesafeyi giriniz" << endl;
          cin >> hiz1;
          cout << "Hızı giriniz" << endl;
          cin >> hiz2;
          float hiz3 = (float)hiz1 / hiz2 - (int)hiz1 / hiz2;
          int hiz4 = (float)hiz3 * 60;
          cout << "Tahmini variş süresi " << hiz1 / hiz2 << " saat " << hiz4 << " dakikadır" << endl;
          Sleep(1000);
          int secimhız1;
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          cin >> secimhız1;
          if (secimhız1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nMesafeyi giriniz" << endl;
              cin >> hiz1;
              cout << "Hızı giriniz" << endl;
              cin >> hiz2;
              float hiz3 = (float)hiz1 / hiz2 - (int)hiz1 / hiz2;
              int hiz4 = (float)hiz3 * 60;
              cout << "Tahmini variş süresi " << hiz1 / hiz2 << " saat " << hiz4 << " dakikadır" << endl;
              Sleep(1000);
              int secimhız2;
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              cin >> secimhız2;
              if (secimhız2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimhız2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimhız1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 4) {
          double üs1, üs2;
          cout << "Sayıyı giriniz" << endl;
          cin >> üs1;
          cout << "Üssünü giriniz" << endl;
          cin >> üs2;
          cout << "Sonuç : " << pow(üs1, üs2) << endl;
          Sleep(1000);
          int secimüs1;
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          cin >> secimüs1;
          if (secimüs1) {
            while (1) {
              cout << "\nSayıyı giriniz" << endl;
              cin >> üs1;
              cout << "Üssünü giriniz" << endl;
              cin >> üs2;
              cout << "Sonuç : " << pow(üs1, üs2) << endl;
              Sleep(1000);
              int secimüs2;
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız.\n" << endl;
              cin >> secimüs2;
              if (secimüs2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimüs2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız.\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimüs1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }

        }
        else if (secimmat == 5) {
          cout << "Kenar sayısını giriniz" << endl;
          int n;
          cin >> n;
          cout << "İç açılarının toplamı " << (n - 2) * 180 << endl;
          cout << "Bir iç açısı " << (n - 2) * 180 / n << endl;
          cout << "Bir köşesinden çizilebilecek kiriş sayısı " << n - 2 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimcokgen1;
          cin >> secimcokgen1;
          if (secimcokgen1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nKenar sayısını giriniz" << endl;
              cin >> n;
              cout << "İç açılarının toplamı " << (n - 2) * 180 << endl;
              cout << "Bir iç açısı " << (n - 2) * 180 / n << endl;
              cout << "Bir köşesinden çizilebilecek kiriş sayısı " << n - 2 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimcokgen2;
              cin >> secimcokgen2;
              if (secimcokgen2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimcokgen2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimcokgen1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 6) {
          cout << "İstediğiniz kadar sayi girebilirsiniz, durdurmak için -1 yazınız." << endl;
          int ort1 = 0;
          int ort2 = 0;
          float ort3 = 0;
          for (int ort4 = 0; ort3 != -1; ort4++) {
            cout << "Bir sayı giriniz" << endl;
            cin >> ort3;
            ort1 += ort3;
            ort2++;
          }
          ort2--;
          ort1 += 1;
          cout << "Sayıların ortalaması " << (float)ort1 / ort2 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimort1;
          cin >> secimort1;
          if (secimort1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nİstediğiniz kadar sayi girebilirsiniz, durdurmak için -1 yazınız." << endl;
              int ort1 = 0;
              int ort2 = 0;
              float ort3 = 0;
              for (int ort4 = 0; ort3 != -1; ort4++) {
                cout << "Bir sayı giriniz" << endl;
                cin >> ort3;
                ort1 += ort3;
                ort2++;
              }
              ort2--;
              ort1 += 1;
              cout << "Sayıların ortalaması " << (float)ort1 / ort2 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimort2;
              cin >> secimort2;
              if (secimort2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimort2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimort1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 7) {
          float f1, faktoriyel = 1, f2;
          cout << "Bir sayı giriniz" << endl;
          cin >> f2;
          for (f1 = 1; f1 <= f2; f1++) {
            faktoriyel *= f1;
          }
          cout << "Sonuç: " << faktoriyel << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimf1;
          cin >> secimf1;
          if (secimf1 == 1) {
            while (1) {
              float f1, faktoriyel = 1, f2;
              cout << "\nBir sayı giriniz" << endl;
              cin >> f2;
              for (f1 = 1; f1 <= f2; f1++) {
                faktoriyel *= f1;
              }
              cout << "Cevap " << faktoriyel << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimf2;
              cin >> secimf2;
              if (secimf2 == 2) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimf2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimf1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 8) {
          float f11, f22, faktoriyel1 = 1, faktoriyel2 = 1, n, r;
          cout << "n değerini giriniz" << endl;
          cin >> n;
          for (f11 = 1; f11 <= n; f11++) {
            faktoriyel1 *= f11;
          }
          cout << "r değerini giriniz" << endl;
          cin >> r;
          if (n <= r && n == r) {
            cout << "n değeri r değerinden büyük olmalı" << endl;
            Sleep(2000);
          }
          else {
            for (f22 = 1; f22 <= (n - r); f22++) {
              faktoriyel2 *= f22;
            }
            cout << "Cevap: " << faktoriyel1 / faktoriyel2 << endl;
            Sleep(1000);
          }
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimper1;
          cin >> secimper1;
          if (secimper1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nn değerini giriniz" << endl;
              cin >> n;
              for (f11 = 1; f11 <= n; f11++) {
                faktoriyel1 *= f11;
              }
              cout << "r değerini giriniz" << endl;
              cin >> r;
              if (n <= r && n == r) {
                cout << "n değeri r değerinden büyük olmalı" << endl;
                Sleep(2000);
              }
              else {
                for (f22 = 1; f22 <= (n - r); f22++) {
                  faktoriyel2 *= f22;
                }
                cout << "Cevap: " << faktoriyel1 / faktoriyel2 << endl;
                Sleep(1000);
              }
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimper2;
              cin >> secimper2;
              if (secimper2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimper2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }

          }
          else if (secimper1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }        }
        else if (secimmat == 9) {
          float f111, f222, f3, faktoriyel11 = 1, faktoriyel22 = 1, faktoriyel3 = 1, nn, rr;
          cout << "n değerini giriniz" << endl;
          cin >> nn;
          for (f111 = 1; f111 <= nn; f111++) {
            faktoriyel11 *= f111;
          }
          cout << "r değerini giriniz" << endl;
          cin >> rr;
          if (nn <= rr && nn == rr) {
            cout << "n değeri r değerinden büyük olmalı" << endl;
            Sleep(2000);
          }
          else {
            for (f222 = 1; f222 <= (nn - rr); f222++) {
              faktoriyel22 *= f222;
            }
            for (f3 = 1; f3 <= rr; f3++) {
              faktoriyel3 *= f3;
            }


            cout << "Cevap: " << faktoriyel11 / (faktoriyel3 * faktoriyel22) << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimk1;
            cin >> secimk1;
            if (secimk1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nn değerini giriniz" << endl;
                cin >> nn;
                for (f111 = 1; f111 <= nn; f111++) {
                  faktoriyel11 *= f111;
                }
                cout << "r değerini giriniz" << endl;
                cin >> rr;
                if (nn <= rr && nn == rr) {
                  cout << "n değeri r değerinden büyük olmalı" << endl;
                  Sleep(2000);
                }
                else {
                  for (f222 = 1; f222 <= (nn - rr); f222++) {
                    faktoriyel22 *= f222;
                  }
                  for (f3 = 1; f3 <= rr; f3++) {
                    faktoriyel3 *= f3;
                  }


                  cout << "Cevap: " << faktoriyel11 / (faktoriyel3 * faktoriyel22) << endl;
                  Sleep(1000);
                  cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                  int secimk2;
                  cin >> secimk2;
                  if (secimk2 == 1) {
                    Sleep(500);
                    continue;
                  }
                  else if (secimk2 == 2) {
                    cout << "\n\n" << endl;
                    Sleep(500);
                    break;
                  }
                  else {
                    cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                    Sleep(2000);
                    break;
                  }
                }
              }
            }
            else if (secimk1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
        }
        else if (secimmat == 10) {
          double da, db, dc, dx, dy, dt, dç;
          cout << "Ax² + Bx + C = 0" << endl;
          cout << "A'yı giriniz" << endl;
          cin >> da;
          cout << "B'yi giriniz" << endl;
          cin >> db;
          cout << "C'yi giriniz" << endl;
          cin >> dc;
          cout << "Kökler toplamı : " << -db / da << endl;
          cout << "Kökler çarpımı : " << dc / da << endl;
          dt = -db / da;
          dç = dc / da;
          dx = (-db + sqrt(db * db - 4 * da * dc)) / 2 * da;
          dy = (-db - sqrt(db * db - 4 * da * dc)) / 2 * da;
          cout << "Birinci kök : " << dx << endl;
          cout << "İkinci kök : " << dy << endl;
          cout << "Diskrimant : " << db * db - 4 * da * dc << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimd1;
          cin >> secimd1;
          if (secimd1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\n\nAx² + Bx + C = 0" << endl;
              cout << "A'yı giriniz" << endl;
              cin >> da;
              cout << "B'yi giriniz" << endl;
              cin >> db;
              cout << "C'yi giriniz" << endl;
              cin >> dc;
              cout << "Kökler toplamı : " << -db / da << endl;
              cout << "Kökler çarpımı : " << dc / da << endl;
              dt = -db / da;
              dç = dc / da;
              dx = (-db + sqrt(db * db - 4 * da * dc)) / 2 * da;
              dy = (-db - sqrt(db * db - 4 * da * dc)) / 2 * da;
              cout << "Birinci kök : " << dx << endl;
              cout << "İkinci kök : " << dy << endl;
              cout << "Diskrimant : " << db * db - 4 * da * dc << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimd2;
              cin >> secimd2;
              if (secimd2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimd2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimd1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }


        }
        else if (secimmat == 11) {
          int y1, y2;
          cout << "Yüzdesini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz" << endl;
          cin >> y1;
          cout << "Yüzdesini giriniz" << endl;
          cin >> y2;
          cout << "Cevap : " << y1 * y2 / 100 << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimyuz1;
          cin >> secimyuz1;
          if (secimyuz1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nYüzdesini hesaplamak istediğiniz sayıyı giriniz" << endl;
              cin >> y1;
              cout << "Yüzdesini giriniz" << endl;
              cin >> y2;
              cout << "Cevap : " << y1 * y2 / 100 << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimyuz2;
              cin >> secimyuz2;
              if (secimyuz2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimyuz2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimyuz1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }

        }
        else if (secimmat == 12) {
          int ka1;
          cout << "Karekökünü almak istediğiniz sayıyı giriniz " << endl;
          cin >> ka1;
          cout << "Cevap : " << sqrt(ka1) << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimka1;
          cin >> secimka1;
          if (secimka1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nKarekökünü almak istediğiniz sayıyı giriniz " << endl;
              cin >> ka1;
              cout << "Cevap : " << sqrt(ka1) << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimka2;
              cin >> secimka2;
              if (secimka2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimka2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimka1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 13) {
          cout << "Kesirli sayı kullanmayınız!!" << endl;
          Sleep(1000);
          int kalan1, kalan2;
          cout << "Böleceğiniz sayıyı giriniz" << endl;
          cin >> kalan1;
          cout << "Bu sayıyı kaça böleceğinizi giriniz" << endl;
          cin >> kalan2;
          cout << "Sonuç: " << (kalan1 & kalan2) << endl;
          Sleep(1000);
          cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
          int secimkal1;
          cin >> secimkal1;
          if (secimkal1 == 1) {
            while (1) {
              cout << "\nBöleceğiniz sayıyı giriniz" << endl;
              cin >> kalan1;
              cout << "Bu sayıyı kaça böleceğinizi giriniz" << endl;
              cin >> kalan2;
              cout << "Sonuç: " << (kalan1 & kalan2) << endl;
              Sleep(1000);
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimkal2;
              cin >> secimkal2;
              if (secimkal2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimkal2 == 2) {
                cout << "\n\n" << endl;
                Sleep(500);
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
          else if (secimkal1 == 2) {
            cout << "\n\n" << endl;
            Sleep(500);
          }
          else {
            cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimmat == 0) {
          cout << "\n\n" << endl;
          Sleep(500);
          break;
        }
        else {
          cout << "Yukardaki sayılardan birini girmek zorundasınız" << endl;
          Sleep(2000);
        }

      }
    }
    else if (secimgiris == 3) {
      int rg, rg1, rg2;
      cout << "Seçtiğiniz 2 sayının aralığından rastgele bir sayı seçer." << endl;
      cout << "Büyük olan sayıyı giriniz" << endl;
      cin >> rg1;
      if (rg1 <= 0) {
        cout << "İlk sayı 0'dan küçük veya eşit olamaz." << endl;
        Sleep(2000);
      }
      else {
        cout << "Küçük olan sayıyı giriniz" << endl;
        cin >> rg2;
        if (rg1 <= rg2) {
          cout << "ilk sayı ikinci sayıya eşit veya ikinci sayıdan küçük olamaz." << endl;
          Sleep(2000);
        }
        else {
          srand(time(NULL));
          rg = rand() % rg1 + rg2;
          cout << "Seçilen sayı " << rg << endl;
          Sleep(1000);
        }
        cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
        int secimrg1;
        cin >> secimrg1;
        if (secimrg1 == 1) {
          while (1) {
            cout << "\nSeçtiğiniz 2 sayı arasından rastelege bir sayı seçer." << endl;
            cout << "Büyük olan sayıyı giriniz" << endl;
            cin >> rg1;
            if (rg1 <= 0) {
              cout << "İlk sayı 0'dan küçük veya eşit olamaz." << endl;
              Sleep(2000);
            }
            else {
              cout << "Küçük olan sayıyı giriniz" << endl;
              cin >> rg2;
              if (rg1 <= rg2) {
                cout << "ilk sayı ikinci sayıya eşit veya ikinci sayıdan küçük olamaz." << endl;
                Sleep(2000);
              }
              else {
                srand(time(NULL));
                rg = rand() % rg1 + rg2;
                cout << "Seçilen sayı " << rg << endl;
                Sleep(1000);
              }
              cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
              int secimrg2;
              cin >> secimrg2;
              if (secimrg2 == 1) {
                Sleep(500);
                continue;
              }
              else if (secimrg2 == 2) {
                Sleep(500);
                cout << "\n\n" << endl;
                break;
              }
              else {
                cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                Sleep(2000);
                break;
              }
            }
          }
        }
        else if (secimrg1 == 2) {
          cout << "\n\n" << endl;
          Sleep(500);
        }
        else {
          cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
          Sleep(2000);
        }
      }
    }
    else if (secimgiris == 4) {
      while (1) {
        int secimkimya;
        cout << "Koligatif özelliikler için 1'e, Molar hesaplamak için 2'ye, Mol-Hacim hesaplamak için 3'e, Geri dönmek için 0'a basınız." << endl;
        cin >> secimkimya;
        if (secimkimya == 1) {
          int secimkimyakoligatif;
          cout << "Kaynama noktası için 1'e, Donma noktası için 2'ye" << endl;
          cin >> secimkimyakoligatif;
          if (secimkimyakoligatif == 1) {
            double k1, k2, k3, k4;
            cout << "İyon sayısını giriniz" << endl;
            cin >> k1;
            cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
            cin >> k2;
            cout << "Çözeltinin kaç mol olduğunu giriniz" << endl;
            cin >> k3;
            k4 = k3 / k2;
            cout << "Çözeltinin kaynamaya başlayacağı sıcaklık " << 100 + (k1 * k4 * 0.52) << " derecedir " << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimkaynama1;
            cin >> secimkaynama1;
            if (secimkaynama1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nİyon sayısını giriniz" << endl;
                cin >> k1;
                cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
                cin >> k2;
                cout << "Çözeltinin kaç mol olduğunu giriniz" << endl;
                cin >> k3;
                k4 = k3 / k2;
                cout << "Çözeltinin kaynamaya başlayacağı sıcaklık " << 100 + (k1 * k4 * 0.52) << " derecedir " << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimkaynama2;
                cin >> secimkaynama2;
                if (secimkaynama2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimkaynama2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimkaynama1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimkimyakoligatif == 2) {
            double d1, d2, d3, d4;
            cout << "İyon sayısını giriniz" << endl;
            cin >> d1;
            cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
            cin >> d2;
            cout << "Çözeltinin kaç mol olduğunu giriniz" << endl;
            cin >> d3;
            d4 = d3 / d2;
            cout << "Çözeltinin kaynamaya başlayacağı sıcaklık " << 0 - (d1 * d4 * 1.86) << " derecedir " << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimdonma1;
            cin >> secimdonma1;
            if (secimdonma1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nİyon sayısını giriniz" << endl;
                cin >> d1;
                cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
                cin >> d2;
                cout << "Çözeltinin kaç mol olduğunu giriniz" << endl;
                cin >> d3;
                d4 = d3 / d2;
                cout << "Çözeltinin kaynamaya başlayacağı sıcaklık " << 0 - (d1 * d4 * 1.86) << " derecedir " << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimdonma2;
                cin >> secimdonma2;
                if (secimdonma2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimdonma2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimdonma1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
            Sleep(2000);
          }

        }
        else if (secimkimya == 2) {
          cout << "Çözeltinin molü bilinmiyorsa 1'e, Su miktarı bilinmiyorsa 2'ye, Moları bilinmiyorsa 3'e basınız" << endl;
          float mo, mo1, mo2, mo3;
          cin >> mo;
          if (mo == 1) {
            cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
            cin >> mo2;
            cout << "Moları giriniz " << endl;
            cin >> mo3;
            cout << "Çözeltinin molü : " << mo2 * mo3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimmm1;
            cin >> secimmm1;
            if (secimmm1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
                cin >> mo2;
                cout << "Moları giriniz " << endl;
                cin >> mo3;
                cout << "Çözeltinin molü : " << mo2 * mo3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimmm2;
                cin >> secimmm2;
                if (secimmm2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimmm2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimmm1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (mo == 2) {
            cout << "Mol miktarını giriniz" << endl;
            cin >> mo1;
            cout << "Moları giriniz " << endl;
            cin >> mo3;
            cout << "Çözeltinin su miktarı : " << mo1 / mo3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimms1;
            cin >> secimms1;
            if (secimms1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nMol miktarını giriniz" << endl;
                cin >> mo1;
                cout << "Moları giriniz " << endl;
                cin >> mo3;
                cout << "Çözeltinin su miktarı : " << mo1 / mo3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimms2;
                cin >> secimms2;
                if (secimms2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimms2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimms1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (mo == 3) {
            cout << "Mol miktarını giriniz" << endl;
            cin >> mo1;
            cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
            cin >> mo2;
            cout << "Çözeltinin moları : " << mo1 / mo2 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimmr1;
            cin >> secimmr1;
            if (secimmr1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nMol miktarını giriniz" << endl;
                cin >> mo1;
                cout << "Su miktarını giriniz" << endl;
                cin >> mo2;
                cout << "Çözeltinin moları : " << mo1 / mo2 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimmr2;
                cin >> secimmr2;
                if (secimmr2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimmr2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimmr1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
            Sleep(2000);
          }


        }
        else if (secimkimya == 3) {
          cout << "Mol biliniyorsa 1'e, Hacim biliniyorsa 2'ye basınız." << endl;
          int secimkimyamh;
          cin >> secimkimyamh;
          if (secimkimyamh == 1) {

            float mm1;
            cout << "Mol miktarını giriniz." << endl;
            cin >> mm1;
            cout << "Hacim miktarı: " << mm1 * 22.4 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimmhm1;
            cin >> secimmhm1;
            if (secimmhm1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nMol miktarını giriniz." << endl;
                cin >> mm1;
                cout << "Hacim miktarı: " << mm1 * 22.4 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimmhm2;
                cin >> secimmhm2;
                if (secimmhm2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimmhm2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimmhm1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimkimyamh == 2) {
            float hm1;
            cout << "Hacim miktarını giriniz." << endl;
            cin >> hm1;
            cout << "Mol miktarı: " << hm1 / 22.4 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimmhh1;
            cin >> secimmhh1;
            if (secimmhh1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nHacim miktarını giriniz." << endl;
                cin >> hm1;
                cout << "Mol miktarı: " << hm1 / 22.4 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimmhh2;
                cin >> secimmhh2;
                if (secimmhh2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimmhh2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimmhh1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini girmek zorundasınız" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimkimya == 0) {
          cout << "\n\n" << endl;
          Sleep(500);
          break;
        }
      }
    }
    else if (secimgiris == 5) {
      while (1) {

        cout << "Isı birimleri için 1'e, Uzunluk birimleri için 2'ye, Geri dönmek için 0'a basınız. " << endl;
        int secimbirim;
        cin >> secimbirim;
        if (secimbirim == 1) {
          cout << "Fahrenheit biliniyorsa 1'e, Celcius biliniyorsa 2'ye, Kelvin biliniyorsa 3'e basınız." << endl;
          int secimısı1;
          cin >> secimısı1;
          if (secimısı1 == 1) {
            float f1, c1;
            cout << "Fahrenheit'ı giriniz" << endl;
            cin >> f1;
            c1 = 5 * (f1 - 32) / 9;
            cout << "Celcius: " << 5 * (f1 - 32) / 9 << endl;
            cout << "Kelvin: " << c1 + 273 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimısıf1;
            cin >> secimısıf1;
            if (secimısıf1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nFahrenheit'ı giriniz" << endl;
                cin >> f1;
                c1 = 5 * (f1 - 32) / 9;
                cout << "Celcius: " << 5 * (f1 - 32) / 9 << endl;
                cout << "Kelvin: " << c1 + 273 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimısıf2;
                cin >> secimısıf2;
                if (secimısıf2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimısıf2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimısıf1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimısı1 == 2) {
            float f2, c2;
            cout << "Celcius'u giriniz" << endl;
            cin >> c2;
            if (c2 == 0) {

              cout << "Fahrenheit: " << 0 << endl;
              cout << "Kelvin: " << c2 + 273 << endl;
            }
            else {
              f2 = c2 * 9 / 5;
              cout << "Fahrenheit: " << f2 + 32 << endl;
              cout << "Kelvin: " << c2 + 273 << endl;
            }
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimısıc1;
            cin >> secimısıc1;
            if (secimısıc1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nCelcius'u giriniz" << endl;
                cin >> c2;
                if (c2 == 0) {

                  cout << "Fahrenheit: " << 0 << endl;
                  cout << "Kelvin: " << c2 + 273 << endl;
                }
                else {
                  f2 = c2 * 9 / 5;
                  cout << "Fahrenheit: " << f2 + 32 << endl;
                  cout << "Kelvin: " << c2 + 273 << endl;
                }
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimısıc2;
                cin >> secimısıc2;
                if (secimısıc2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimısıc2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                }
              }
            }
            else if (secimısıc1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimısı1 == 3) {
            float f3, c3, k3;
            cout << "Kelvin'i giriniz" << endl;
            cin >> k3;
            c3 = k3 - 273;
            if (c3 == 0) {
              cout << "Fahrenheit: " << 32 << endl;
              cout << "Celcius: " << c3 << endl;
            }
            else {
              cout << "Fahrenheit: " << c3 * 9 / 5 << endl;
              cout << "Celcius: " << c3 << endl;
            }
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimısık1;
            cin >> secimısık1;
            if (secimısık1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nKelvin'i giriniz" << endl;
                cin >> k3;
                c3 = k3 - 273;
                if (c3 == 0) {
                  cout << "Fahrenheit: " << 32 << endl;
                  cout << "Celcius: " << c3 << endl;
                }
                else {
                  cout << "Fahrenheit: " << c3 * 9 / 5 << endl;
                  cout << "Celcius: " << c3 << endl;
                }
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimısık2;
                cin >> secimısık2;
                if (secimısık2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimısık2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimısık1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }

        }
        else if (secimbirim == 2) {
          cout << "inç biliniyorsa 1'e, Santimetre biliniyorsa 2'ye, Feet biliniyorsa 3'e, Yard biliniyorsa 4'e basınız." << endl;
          int secimuzunluk;
          cin >> secimuzunluk;
          if (secimuzunluk == 1) {
            cout << "Uzunluğu giriniz" << endl;
            float inç1;
            cin >> inç1;
            cout << "Santimetre: " << inç1 * 2.54 << endl;
            cout << "Feet: " << inç1 / 12 << endl;
            cout << "Yard: " << inç1 / 36 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimuzuni1;
            cin >> secimuzuni1;
            if (secimuzuni1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nUzunluğu giriniz" << endl;
                float inç1;
                cin >> inç1;
                cout << "Santimetre: " << inç1 * 2.54 << endl;
                cout << "Feet: " << inç1 / 12 << endl;
                cout << "Yard: " << inç1 / 36 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimuzuni2;
                cin >> secimuzuni2;
                if (secimuzuni2 == 1) {
                  Sleep(500);
                }
                else if (secimuzuni2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                }
              }
            }
            else if (secimuzuni1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimuzunluk == 2) {
            cout << "Uzunluğu giriniz" << endl;
            float cm2, f2;
            cin >> cm2;
            f2 = cm2 / 2.54;
            cout << "İnç: " << cm2 / 2.54 << endl;
            cout << "Feet " << f2 / 12 << endl;
            cout << "Yard: " << f2 / 36 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimuzunc1;
            cin >> secimuzunc1;
            if (secimuzunc1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nUzunluğu giriniz" << endl;
                float cm2, f2;
                cin >> cm2;
                f2 = cm2 / 2.54;
                cout << "İnç: " << cm2 / 2.54 << endl;
                cout << "Feet " << f2 / 12 << endl;
                cout << "Yard: " << f2 / 36 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimuzunc2;
                cin >> secimuzunc2;
                if (secimuzunc2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimuzunc2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimuzunc1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimuzunluk == 3) {
            cout << "Uzunluğu giriniz" << endl;
            float inç3, f3;
            cin >> f3;
            inç3 = f3 * 12;
            cout << "İnç: " << f3 * 12 << endl;
            cout << "Santimetre" << inç3 * 2.54 << endl;
            cout << "Yard: " << f3 * 3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimuzunf1;
            cin >> secimuzunf1;
            if (secimuzunf1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nUzunluğu giriniz" << endl;
                float inç3, f3;
                cin >> f3;
                inç3 = f3 * 12;
                cout << "İnç: " << f3 * 12 << endl;
                cout << "Santimetre" << inç3 * 2.54 << endl;
                cout << "Yard: " << f3 * 3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimuzunf2;
                cin >> secimuzunf2;
                if (secimuzunf2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimuzunf2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }
              }
            }
            else if (secimuzunf1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else if (secimuzunluk == 4) {
            cout << "Uzunluğu giriniz" << endl;
            float inç4, y4;
            cin >> y4;
            inç4 = y4 / 36;
            cout << "İnç: " << inç4 << endl;
            cout << "Santimetre: " << inç4 * 2.54 << endl;
            cout << "Feet: " << y4 * 3 << endl;
            Sleep(1000);
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            int secimuzuny1;
            cin >> secimuzuny1;
            if (secimuzuny1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "\nUzunluğu giriniz" << endl;
                float inç4, y4;
                cin >> y4;
                inç4 = y4 / 36;
                cout << "İnç: " << inç4 << endl;
                cout << "Santimetre: " << inç4 * 2.54 << endl;
                cout << "Feet: " << y4 * 3 << endl;
                Sleep(1000);
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                int secimuzuny2;
                cin >> secimuzuny2;
                if (secimuzuny2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimuzuny2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }

              }
            }
            else if (secimuzuny1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }
          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
            Sleep(2000);
          }


        }
        else if (secimbirim == 0) {
          cout << "\n\n" << endl;
          Sleep(500);
          break;
        }
        else {
          cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
          Sleep(2000);
        }      }
    }
    else if (secimgiris == 6) {
      int secimfizik;
      while (1) {
        cout << "İş-Güç-Enerji için 1'e, Atışlar için 2'ye, Geri dönmek için 0'a basınız." << endl;
        cin >> secimfizik;
        if (secimfizik == 1) {
          int secimige;
          cout << "Kinetik enerji için 1'e, Potansiyel enerji için 2'ye, Yay potansiyel enerjisi için 3'e basınız." << endl;
          cin >> secimige;
          if (secimige == 1) {
            double km, kv;
            cout << "Kütleyi giriniz" << endl;
            cin >> km;
            cout << "Hızı giriniz" << endl;
            cin >> kv;
            cout << "E: " << km * (pow(kv, 2)) / 2 << endl;
            Sleep(1000);
            int secimkinetik1;
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            cin >> secimkinetik1;
            if (secimkinetik1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "Kütleyi giriniz" << endl;
                cin >> km;
                cout << "Hızı giriniz" << endl;
                cin >> kv;
                cout << "E: " << km * (pow(kv, 2)) / 2 << endl;
                Sleep(1000);
                int secimkinetik2;
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                cin >> secimkinetik2;
                if (secimkinetik2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimkinetik2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }

              }
            }
            else if (secimkinetik1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else if (secimige == 2) {
            int pm, ph;
            cout << "Kütleyi giriniz" << endl;
            cin >> pm;
            cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
            cin >> ph;
            cout << "E: " << pm * ph * 10 << endl;
            Sleep(1000);
            int secimpotansiyel1;
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            cin >> secimpotansiyel1;
            if (secimpotansiyel1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "Kütleyi giriniz" << endl;
                cin >> pm;
                cout << "Yüksekliği giriniz" << endl;
                cin >> ph;
                cout << "E: " << pm * ph * 10 << endl;
                int secimpotansiyel2;
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                cin >> secimpotansiyel2;
                if (secimpotansiyel2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimpotansiyel2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }

              }
            }
            else if (secimpotansiyel1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }


          }
          else if (secimige == 3) {
            int yk, yx;
            cout << "Yayın sıkışma-gerilme miktarını giriniz" << endl;
            cin >> yx;
            cout << "Yayın katsayısını giriniz" << endl;
            cin >> yk;
            cout << "E: " << yk * (pow(yx, 2)) / 2 << endl;
            Sleep(1000);
            int secimyay1;
            cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
            cin >> secimyay1;
            if (secimyay1 == 1) {
              while (1) {
                cout << "Yayın sıkışma-gerilme miktarını giriniz" << endl;
                cin >> yx;
                cout << "Yayın katsayısını giriniz" << endl;
                cin >> yk;
                cout << "E: " << yk * (pow(yx, 2)) / 2 << endl;
                Sleep(1000);
                int secimyay2;
                cout << "\n\nAynı işleme devam etmek için 1'e, geri dönmek için 2'ye basınız." << endl;
                cin >> secimyay2;
                if (secimyay2 == 1) {
                  Sleep(500);
                  continue;
                }
                else if (secimyay2 == 2) {
                  cout << "\n\n" << endl;
                  Sleep(500);
                  break;
                }
                else {
                  cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
                  Sleep(2000);
                  break;
                }

              }
            }
            else if (secimyay1 == 2) {
              cout << "\n\n" << endl;
              Sleep(500);
            }
            else {
              cout << "\nFarklı bir tuşa bastığınız için geri dönülüyor.\n\n" << endl;
              Sleep(2000);
            }

          }
          else {
            cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
            Sleep(2000);
          }
        }
        else if (secimfizik == 2) {

        }
        else if (secimfizik == 0) {
          break;
        }
        else {
          cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
          Sleep(2000);
        }
      }
    }
    else if (secimgiris == 7) {
      float dersort = 0;
      float dersorttoplam2 = 0;
      float dersorttoplam1 = 0;
      int derssaat = 0;
      int derssaattoplam = 0;
      cout << "Ders eklemeyi durdurmak için ders saatine -1 ve ortalamasına 0 giriniz. " << endl;
      Sleep(2000);
      for (float ders = 0; derssaat != -1;) {
        cout << "Dersin kaç saat olduğunu giriniz" << endl;
        cin >> derssaat;
        cout << "Dersin ortalamasını giriniz" << endl;
        cin >> dersort;
        Sleep(1000);
        cout << "\n\n" << endl;

        derssaattoplam += derssaat;
        dersorttoplam2 += (dersort * derssaat);      }
      dersorttoplam1 = dersorttoplam2;
      derssaattoplam++;
      if (dersorttoplam1 / derssaattoplam >= 101) {
        cout << "Helal olsun birazdan oxford seni almaya gelicek, ortalaman " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }
      else if (dersorttoplam1 / derssaattoplam >= 85) {
        cout << "Ortalamanız: " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        cout << "Takdir alabiliyorsunuz" << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }
      else if (dersorttoplam1 / derssaattoplam >= 75) {
        cout << "Ortalamanız: " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        cout << "Teşekkür alabiliyorsunuz ve takdiri " << 0 - ((dersorttoplam1 / derssaattoplam) - 85) << " puanla kaçırıyorsunuz" << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }
      else if (dersorttoplam1 / derssaattoplam >= 50) {
        cout << "Ortalamanız: " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        cout << "Hiçbir belge alamıyorsunuz ve teşekkürü " << 0 - ((dersorttoplam1 / derssaattoplam) - 75) << " puanla kaçırıyorsunuz" << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }
      else if (dersorttoplam1 / derssaattoplam >= 0) {
        cout << "Ortalamanız: " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        cout << "Hiçbir belge alamıyorsunuz ve " << 0 - ((dersorttoplam1 / derssaattoplam) - 50) << " puan farkla sınıfta kalma ihtimaliniz var" << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }

      else if (dersorttoplam1 / derssaattoplam <= -1) {
        cout << "Bravo dostum okuldan atılacaksın, ortalaman " << dersorttoplam1 / derssaattoplam << endl;
        Sleep(3000);
        cout << "\n\n" << endl;
      }
    }
    else if (secimgiris == 1908) {
      int secimkasagiris;
      cin >> secimkasagiris;
      if (secimkasagiris == 1908) {
        while (1) {
          double toplamkasa, kasaalış, kasasatış;
          cout << "Toplam item miktarını giriniz\n Çıkış için 0 giriniz" << endl;
          cin >> toplamkasa;
          if (toplamkasa == 0) {
            break;
          }
          cout << "Alış fiyatını giriniz" << endl;
          cin >> kasaalış;
          cout << "Satış fiyatını giriniz" << endl;
          cin >> kasasatış;
          cout << toplamkasa << " eşyadan\nKazanılan toplam para: " << (toplamkasa * kasasatış) * 0.87 << "\nHarcanan para: " << (toplamkasa * kasaalış) << "\nElde edilen kar: " << ((toplamkasa * kasasatış) * 0.87) - (toplamkasa * kasaalış) << endl;
        }
      }
      else {

      }
    }
    else if (secimgiris == 8) {
      while (1) {


        int secimsifre;
        int passwordLength;
        cout << "\nŞifrenin kaç haneli olcağını giriniz: ";
        cin >> passwordLength;

        cout << "Oluşturulan şifre: " << generatePassword(passwordLength) << endl;
        Sleep(1000);
        cout << "\n\nDevam etmek için 1'e, çıkış yapmak için 2'ye basınız." << endl;
        cin >> secimsifre;
        if (secimsifre == 1) {
          continue;
        }
        else if (secimsifre == 2) {
          break;
        }
        else {
          break;
        }

      }
    }
    else {
      cout << "Yukardaki sayılardan birini seçmek zorundasınız" << endl;
      Sleep(2000);
    }    cout << "Ekranı silmek için 1'e, çıkış yapmak için 2'ye, ekranı silmeden devam etmek için 1 veya 2 dışında bir sayı giriniz" << endl;
    int secimcikis;
    cin >> secimcikis;
    if (secimcikis == 1) {
      system("cls");

    }
    else if (secimcikis == 2) {
      break;
    }
    else {
      continue;
    }
  }

}