Zadanie z lekcji

mail@pastecode.io avatar
unknown
java
a year ago
1.5 kB
2
Indexable
Never
class App{

  /* Funkcja która dodaje elementy tabeli charów tworząc pełne imię dla zaoszczędzenia miejsca i lepszej czytelności kodu */

  public static String concCharTable(char[] charTable) {
    String concChar = "";

    for (char wordChar : charTable) {
      concChar += wordChar;
    }

    return concChar;
  }

  public static void main(String args[]){

    char[] imie = new char[5];
    char[] nazwisko = new char[5];
    int wiek;

    imie[0] = 'J';
    imie[1] = 'u';
    imie[2] = 'r';
    imie[3] = 'e';
    imie[4] = 'k';

    nazwisko[0] = 'N';
    nazwisko[1] = 'o';
    nazwisko[2] = 'w';
    nazwisko[3] = 'a';
    nazwisko[4] = 'k';

    wiek = 15;

    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Imię: " + concCharTable(imie));
    System.out.println("Nazwisko: " + concCharTable(nazwisko));
    System.out.println("Wiek: " + wiek);
    System.out.println("-------------------------");

    /* Alternatywne rozwiązanie
    System.out.println("-------------------------");
    System.out.println("Imię: "+imie[0]+imie[1]+imie[2]+imie[3]+imie[4]);
    System.out.println("Nazwisko: "+nazwisko[0]+nazwisko[1]+nazwisko[2]+nazwisko[3]+nazwisko[4]);
    System.out.println("Wiek: " + wiek);
    System.out.println("-------------------------");
    */

  }
}