Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
2.4 kB
0
Indexable
Never
class Program
  {
    static void Nieujemne(ref int[] t1, ref int[] t2)
    {
      int rozmiart1 = 0, rozmiart2 = 0, x = 0, y = 0;
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] < 0)
          rozmiart1++;
        else
          rozmiart2++;
      }
      for (int i = 0; i < t2.Length; i++)
      {
        if (t2[i] < 0)
          rozmiart1++;
        else
          rozmiart2++;
      }
      int[] ujemne = new int[rozmiart1];
      int[] nieujemne = new int[rozmiart2];
      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
      {
        if (t1[i] < 0)
        {
          ujemne[x] = t1[i];
          x++;
        }
        else
        {
          nieujemne[y] = t1[i];
          y++;
        }
      }
      for (int i = 0; i < t2.Length; i++)
      {
        if (t2[i] < 0)
        {
          ujemne[x] = t2[i];
          x++;
        }
        else
        {
          nieujemne[y] = t2[i];
          y++;
        }
      }
      t1 = ujemne;
      t2 = nieujemne;
    }
    static void Main(string[] args)
    {/* Napisz metodę typu void, z dwoma parametrami typu ref int[], 
     * która wybiera wartości nieujemne z obu tablic i zapisuje je do pierwszej tablicy 
     * a wartości ujemne z obu tablic zapisuje do drugiej tablicy. 
     * Przykładowo dla {1,-2,5} i {-2, 4, -9, 0} mamy otrzymać {1,5,4,0}, {-2,-2,9}. 
     * Wynik ma być zwrócony w parametrach reprezentujących początkowe tablice 
     * (gdy nie ma elementów zwracamy pustą tablicę). */
      int[] t1 = new int[] { 1, -2, 5 };
      int[] t2 = new int[] { -2, 4, -9 };

      Nieujemne(ref t1, ref t2);

      Console.Write("\nujemne: ");

      for (int i = 0; i < t1.Length; i++)
        Console.Write(t1[i] + "; ");

      Console.Write("\nnieujemne: ");

      for (int i = 0; i < t2.Length; i++)
        Console.Write(t2[i] + "; ");

      Console.ReadKey();
    }
  }
}