nord vpnnord vpn
Ad

Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
javascript
a year ago
3.0 kB
5
Indexable
Never
/*
// Przypomnienie 
var nazwaZmiennej = "jakasWartosc";

// Funkcje 
// Funkcje pomagaja organizować kod, umieszczać powtarzające się elementy 
// Jak tworzyc funkcje w JavaScript ?

// Deklaracja funkcji 
function nazwaFunkcji(){
 console.log("Czesc z funkcji ;)");
}
// wywołanie funkcji poprzez nazwe 
nazwaFunkcji();


// Przykłady 
function powitanie(){
 var imie = prompt("Podaj imie: ");
 
 alert("Witaj " + imie + " na stronie!");
}

// wywołanie funkcji
powitanie();

// Funkcja z parametrem i zwracajaca wartość 
function wiekUczestnika(rokUrodzenia){
 return 2022 - rokUrodzenia;
}

// Zadanie 1
// Stworz kalkulator lat do emerytury, sprawdz czy ktos juz moze miec czy nie 

//stwórz funkcje o nazwie lataDoEmerytury,
 function lataDoEmerytury(wiek, imie){
  // Policz wiek uczestnika
  var ileLat = wiekUczestnika(wiek);
  // Sprawdz czy dostanie emeryture
  var czyMozeDostacEmeryture = ((65 - ileLat) >= 0) ? false : true;
  // Wyswietl dobry alert 
  if(czyMozeDostacEmeryture) {
   alert(imie + " jest już na emeryturze");
  }
  else {
   var lataDoEmerytury = 65 - ileLat;
   alert(imie + " ma " + lataDoEmerytury + " lat do emerytury.");
  }
 }

lataDoEmerytury(1900, "Tadeusz");
lataDoEmerytury(1997, "Michał");
lataDoEmerytury(2010, "Grupa");
*/
// Operacje/Funkcje na typach tekstowych (String)
// 4055 - 5555 - 5555 - 5555

var txt = prompt("Podaj tekst: ");
// Funkcje
// 1. Zczytuje długość
// Pomoze nam sprawdzic czy haslo jest odpowiednio dlugie
alert("Podany tekst ma długosć " + txt.length);

// Pomoze przy porownywaniu wartosci tekstowych
// Podnoszenie lub zmniejsznie liter

alert("Txt WIELKIMI literami: " + txt.toUpperChar());
// Zmniejszanie liter
alert("Txt małymi literami: " + txt.toLowerChar());
// Wyciąganie konkretnego indexu tekstu
alert("Wyciagam 1 literke z txt: " + txt.charAt(0));
// sprawdzanie czy tekst zaczyna sie z jakims ciagiem znakow
alert("Czy txt zaczyna sie od literek: abc " + txt.startWith("abc"));
// sprawdzenie czy tekst konczy sie jakimis ciagiem znakow
alert("Czy txt konczy sie na abc? " + txt.endWith("abc"));
// Usuwanie odstepow miedzy poczatkiem a koncem ciagu znakow
alert("Txt bez odstepow = " + txt.trim());
// Znajdz i zmamien znak w tekscie
alert(
 "Tekst zamieniony z literki a na b (tylko 1 raz) " + txt.replace("a", "b")
);

// Dzialania matematyczne jako fukcje do wywoływania
// 1. Dodawanie
// 2. Odejmowanie
// 3. Mnozenie
// 4. Dzielenie
// 5. Potegowanie
// 6. Logarytmy

// 1.
function dodawanie(a, b) {
 return a + b;
}
// 2.
function odejmowanie(a, b) {
 return a - b;
}
// 3.
function mnozenie(a, b) {
 return a * b;
}
// 4.
function dzielenie(a, b) {
 var czyMogeDzielic = a > 0 || b > 0;
 if (czyMogeDzielic) {
  return a / b;
 } else {
  return 0;
 }
}
// 5.
function potegowanie(a, b) {
 var suma = a;
 for (var i = 0; i < b; i++) {
  suma *= a;
 }
 return suma;
}
// 6.
function logarytm(a) {
 return Math.log(a);
}

nord vpnnord vpn
Ad