Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
mysql
7 months ago
623 B
0
Indexable
Never
SELECT s.id `ID správy`, i.nazov, i.ico, s.obdobieOd, s.obdobieDo, CONCAT('https://valida-web-dev.centire.com/', i.ico) AS dev_url  FROM ruz_t_vyrocne_spravy AS s
LEFT JOIN ruz_t_uctovne_zavierky AS z
ON s.idUJ = z.idUJ AND s.obdobieOd = z.obdobieOd
LEFT JOIN ruz_t_uctovne_jednotky AS j
ON s.idUJ = j.id
LEFT JOIN prod_t_info AS i
ON j.ico = i.ico
WHERE  year(s.obdobieOd) > 2015
AND z.id IS NULL AND i.legal_form IN ('121', '112', '113', '111', '205', '125', '123', '301') AND i.datum_zaniku IS NULL 
-- GROUP BY i.ico, s.obdobieOd -- odstráni duplicity - firmy, ktoré majú v danom období viacero výročných správ