Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
7 months ago
2.7 kB
1
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace konwersja
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //program pobierze dane od uzytkownika
      Console.WriteLine("podaj imie");
      //wprowadzone dane zostaja przypisane do zmiennej imie
      string imie=Console.ReadLine();
      Console.WriteLine(imie);
      
      // konwersja lub inaczej parsowanie typow danych
      Console.WriteLine("podaj ilosc");
      double ilosc = double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine($"Witaj {imie} twoja ilosc to {ilosc}");
      

      //operatory arytmetyczne
      // + - * / % inkrementowanie i++ , dekrementowanie i--

      //operatory przypisania (przypisuje zmiennej nowa wartosc)
      // = 
      int tx= 20;
      tx += 10;
      Console.WriteLine(tx);
      
      tx -= 10; // tx = tx-10
      tx *= 5; // tx = tx*5

      //operatory porownania.
      // == (dwa znaki rownosci to porownanie "czy rowne")
      if (20 == 30) { Console.WriteLine("ok rowne"); }
      // != (ten operator sprawdza "czy są różne")
      if (20 !=30) { Console.WriteLine("ok rozne"); }
      // < lub > te operatory sprawdzaja czy jest wieksze lub mniejsze
      // <= lub >= 

      //operatory logiczne
      // && logiczne and czyli i - wymaga aby oba argumenty byly prawdziwe
      // || logiczne or czyli lub - wymaga aby przynajmniej jeden parametr byl prawdziwy
      double srednia;
      string zachowanie;

      // program ma sprawdzic czy bedzie sw z paskiem
      // swiadectwo z paskiem wymaga aby srednia byla >4.75 i zachowanie bylo bardzo dobre lub wzorowe
      // jezeli srednia>4,75 i zachowanie="bdb" lub zachowanie="wz" wtedy swiadectwo z paskiem
      // jezeli srednia> 4,75 && (zachowanie = "bdb" || zachowanie = "wz") wtedy swiadectwo z paskiem
      Console.WriteLine("podaj srednia");
      srednia =double.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("podaj zachowanie");
      zachowanie=Console.ReadLine();
      
      if(srednia>4.75 && (zachowanie=="bdb" || zachowanie == "wz"))
      { 
        Console.WriteLine("jest swiadectwo z paskiem");
      }
      else {
        Console.WriteLine("nie ma swiadectwa z paskiem");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}