Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
11 days ago
5.7 kB
3
Indexable
Never
Được, để tạo một file Excel từ danh sách 100 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ A, chúng ta sẽ sử dụng thư viện `openpyxl` trong Python. Dưới đây là mã để làm điều đó:

```python
import openpyxl

# Danh sách 100 thuật ngữ thiên văn học bắt đầu bằng chữ A
astro_terms = [
  ("Ablation", "Phát xạ", "Quá trình mất mát vật chất từ bề mặt vật thể thiên văn do sự bay hơi hoặc phát ra."),
  ("Absolute Magnitude", "Độ chiếu sáng tuyệt đối", "Độ sáng của một ngôi sao hay vật thể thiên văn khi được quan sát từ một khoảng cách chuẩn."),
  ("Asteroid", "Asteroid", "Một vật thể thiên văn nhỏ quay quanh Mặt Trời, thường có hình dáng không đều."),
  ("Apparent Magnitude", "Độ chiếu sáng biểu kiến", "Độ sáng của một ngôi sao hay vật thể thiên văn khi được quan sát từ Trái Đất."),
  ("Accretion Disk", "Đĩa hấp thụ", "Vùng chứa vật chất quay xung quanh một vật thể thiên văn, thường là một ngôi sao trẻ hoặc một lỗ đen."),
  ("Astrobiology", "Sinh học thiên văn", "Lĩnh vực nghiên cứu về sự sống trong vũ trụ và tiềm năng tồn tại của nó ngoài Trái Đất."),
  ("Antimatter", "Chất ngược", "Dạng của vật chất có các phần tử và nguyên tử trái ngược với vật chất thông thường."),
  ("Aurora", "Ánh sáng cực", "Hiện tượng ánh sáng phát ra từ khí quyển của một hành tinh khi bị tác động bởi các hạt từ Mặt Trời."),
  ("Asterism", "Mãnh thú", "Nhóm các ngôi sao có hình dạng hoặc bố cục đặc biệt trong thiên cầu."),
  ("Angular Diameter", "Đường kính góc", "Góc mà một vật thể thiên văn chiếm trên bầu trời như nhìn từ Trái Đất."),
  ("Astrophysics", "Vật lý thiên văn", "Lĩnh vực nghiên cứu các quy luật vật lý ứng dụng vào các hiện tượng và vật thể thiên văn."),
  ("Asteroseismology", "Sao rung", "Lĩnh vực nghiên cứu các dao động của các ngôi sao để tìm hiểu về cấu trúc và sự phát triển của chúng."),
  ("Altitude", "Độ cao", "Khoảng cách từ một điểm trên bề mặt của một hành tinh đến mặt phẳng tham chiếu."),
  ("Aperture", "Kính đo", "Đường kính của một ống nhòm hoặc kính viễn vọng, quyết định khả năng thu ánh sáng."),
  ("Axis", "Trục", "Đường thẳng xuyên qua trung tâm và đi qua cả hai đầu của một vật thể."),
  ("Astrometry", "Đo định thiên văn", "Lĩnh vực nghiên cứu về đo đạc và phân tích vị trí và chuyển động của các vật thể thiên văn."),
  ("Arcsecond", "Giây cung", "Đơn vị đo góc bằng 1/3600 độ, thường được sử dụng trong thiên văn học."),
  ("Atmosphere", "Khí quyển", "Lớp khí bao quanh một hành tinh hay một vệ tinh, giữ các điều kiện sống và bảo vệ chúng khỏi các bức xạ."),
  ("Asteroid Belt", "Vành đai tiểu hành tinh", "Vành đai chứa rất nhiều tiểu hành tinh và các vật thể khác nằm giữa Sao Hải Vương và Sao Mộc."),
  ("Apsis", "Tiêu điểm", "Các điểm trong quỹ đạo của một vật thể thiên văn, bao gồm tiêu điểm gần nhất và tiêu điểm xa nhất."),
  ("Apogee", "Điểm cao nhất", "Điểm trong quỹ đạo của vật thể thiên văn có khoảng cách xa nhất so với Trái Đất."),
  ("Aphelion", "Điểm xa nhất", "Điểm trong quỹ đạo của vật thể thiên văn có khoảng cách xa nhất so với Mặt Trời."),
  ("Active Galaxy", "Ngân hà hoạt động", "Loại ngân hà có sự phát xạ mạnh mẽ từ nhân hoặc từ vùng chứa các ngôi sao."),
  ("Albedo", "Sự phản chiếu", "Tỷ lệ phần trăm của ánh sáng mặt trời được phản chiếu bởi một hành tinh hay một vật thể thiên văn."),
  ("Accretion", "Tăng thêm", "Quá trình tăng thêm vật chất vào một vật thể thiên văn bằng cách hấp thụ chất liệu xung quanh."),
  ("Astrochemistry", "Hoá thiên văn", "Lĩnh vực nghiên cứu về sự hình thành và hóa học của các vật thể thiên văn."),
  ("Astrograph", "Máy quay thiên văn", "Máy chụp hình dùng để chụp ảnh các vùng thiên văn trên bầu trời."),
  ("Antapex", "Đỉnh nghịch", "Điểm trên bầu trời mà một nguồn tia X chiếu vào Trái Đất từ một hệ thống sao."),
  ("Astronaut", "Phi hành gia", "Người điều khiển và thực hiện các nhiệm vụ trên vũ trụ."),
  ("Asteroid Family", "Gia đình tiểu hành tinh", "Nhóm các tiểu hành tinh có cùng nguồn gốc và cùng quỹ đạo xung quanh Mặt Trời."),
  ("Astrogeology", "Địa thiên văn", "Lĩnh vực nghiên cứu về cấu tạo và lịch sử hình thành của các hành tinh, sao và các vật thể thiên văn khác."),
  ("Atmospheric Pressure", "Áp suất khí quyển", "Lực tác động của khí quyển lên bề mặt một hành tinh hay vật thể khác."),
  ("Asteroid Moon", "Mặt trăng tiểu hành tinh", "Một vệ tinh tự nhiên quay quanh một tiểu hành tinh."),
  ("Astronomical Unit (AU)", "Đơn vị thiên văn", "Đơn vị đo khoảng cách trong hệ Mặt Trời, bằng khoảng cách trung bình giữa Tr
Leave a Comment