Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
lua
2 years ago
1.9 kB
7
Indexable
Never
-- Licznik pozwala na odliczanie czasu
-- Czas rundy określa ile sekund będzie trwała dana runda (fala)

-- Ilość zombie do wygenerowania,
-- pozwoli generatorowi wygenerować odpowiednią ilość zombiaków

-- Ilość zombie do pokonania,
-- pozwoli na sprawdzanie czy dana fala została pokonana

-- Finalna fala określa rundę z bossem

-- Zmienna logiczna aktywna gra, będzie określać,
-- czy gra jest aktywna lub nie

-- Aktualna fala określa jaki obecnie jest numer fali

-- Komunikat gry pozwoli na przekazywanie informacji dla gracza

-- Ilość czasu w sekundach do rozpoczęcia gry

-- Ilość czasu w sekundach przerwy pomiędzy falami

-- Ilość czasu w sekundach po rozgrywce

-- Odwołanie do folderu Zombiaki, w którym będą umieszczane wygenerowane zombie

-- Odwołanie do modelu bossa

-- Pętla nieskończona

-- Startowe odliczanie

-- Ustawienie licznika na wartość czasu rundy

-- Ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania

-- Ustawienie ilości zombiaków do pokonania

-- Ustawienie numeru aktualnej fali

-- Aktywacja gry

-- Powtarzaj (aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona)

-- Jeżeli wartość licznika jest większa od 0

-- Wyświetlanie informacji na temat aktualnego czasu rozgrywki

-- Czekaj sekundę

-- Zmniejsz licznik o jeden

-- W przeciwnym razie

-- Ustaw komunikat przegrana

-- Usuń wszystkie zombiaki w folderze Zombiaki
-- Dezaktywacja gry

-- jeżeli wszystkie zombiaki zostają pokonane

-- wartość aktualnej fali zostaje zwiększona

-- ustawienie licznika na wartość czasu rundy

-- ustawienie ilości zombiaków do wygenerowania

-- ustawienie ilości zombiaków do pokonania

-- jeżeli fala jest falą finałową,

-- sklonuj bossa

-- jeżeli wartość fali jest większa o jeden od finałowej wygrywamy grę.

-- aż do momentu kiedy gra zostanie zakończona

-- chwila przerwy, odczekanie do następnej gry