Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
6 months ago
1.1 kB
5
Indexable
Never
import numpy as np

def muLU(A):
  n = A.shape[0] # Obtenemos la dimensiĆ³n de la matriz A
  
  L = np.matrix(np.identity(n)) # Crea una matriz de tamaƱo n
  U = np.copy(A) # Realiza una copia de la matriz A
  
  for j in range(0, n-1):
    for i in range(j+1, n):
      mult = U[i, j] / U[j, j] # Calcula el multiplicador necesario
      
      U[i, j+1:n] = U[i, j+1:n] - mult * U[j, j+1:n]
      L[i, j] = mult 
      U[i, j] = 0 # Establece los elementos debajo de la diagonal en 0
      
  return L, U

# Matriz de entrada
A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])

# Aplicar el algoritmo muLU
L, U = muLU(A)

# Mostramos los resultados
print("Matriz L:")
print(L)
print("Matriz U:")
print(U)


-------------------------------------

# Generamos una matriz aleatoria de al menos 10 filas
n = 10
A = np.random.randn(n, n)

# Aplicar el algoritmo muLU
L, U = muLU(A)

# Comprobar la factorizaciĆ³n A = LU
factor = np.dot(L, U)
print("Matriz A:")
print(A)
print("Matriz L:")
print(L)
print("Matriz U:")
print(U)
print("A = LU:")
print(factor)