Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
953 B
7
Indexable
Never
# FUNKCJE W PYTHON 
# 1. Tworzymy funkcje w okreslony sposób!
# 2. Funkcja nie może zostać pusta! -> bo zwraa nam błąd 
# 3. Zawartość w funkcji piszemy po 1 tabulacji (1xTAB na klawiaturze)
# 4. Funkcje tworzymy w sposób -> def nazwa_funkcji(): 
# 5. pass -> pozwala ominąć błąd przy pustej deklaracji funkcji 
# 6. wywołanie funkcji -> uruchomienie poprzez "nazwefunkcji()"

# Przykładowa funkcja która wypisze przepis na kisiel
def przepis():
  player.say("ROZPOCZECIE FUNKCJI!")
  player.say("1. Wstaw wode do wrzenia")
  loops.pause(1000) # pauza na 1s.
  player.say("2. Wsyp zawartość do kubka")
  player.say("3. Zalej zwartość wrzątkiem i energicznie mieszaj przez 3 sekundy.")
  player.say("1s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("2s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("3s.")
  loops.pause(1000) # pauza
  player.say("SMACZNEGO!")

przepis() # wywołanie funkcji -> uruchomienie