Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.0 kB
1
Indexable
Never
private void cbListe_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
      //Seçili olan ComboBoxItem nesnesi cbItem olarak alınır.
      ComboBoxItem cbItem = (ComboBoxItem)cbListe.SelectedItem;
      cbListe.Items.Remove(cbItem);
      cbSecim.Items.Add(cbItem);
      /*
       Not--> Additional information: Öğenin zaten mantıksal bir öğesi var. 
       * Yeni bir üst öğeye bağlanmadan önce eskisinden bağlantısının kesilmesi gerekir.
       Şeklinde hata almamak için cbSecim içindeki bağlantıyı remove ile kaldırıp,
       sonra da cbItem bağlantısı add ile cbSecim içine aktarıyoruz.
       */
    }

    private void cbSecim_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
    {
      ComboBoxItem cbItem = (ComboBoxItem)cbSecim.SelectedItem;
      cbSecim.Items.Remove(cbItem);
      cbListe.Items.Add(cbItem);
    }