Zadanie 2 grupa B

WHR obliczanie
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a month ago
1.2 kB
3
Indexable
Never
#include <iostream>
#include <string>

int main() {
  double talia, biodra, whr;
  char plec;

  // Pobieranie danych od użytkownika
  std::cout << "Podaj obwod talii (w cm): ";
  std::cin >> talia;

  std::cout << "Podaj obwod bioder (w cm): ";
  std::cin >> biodra;

  std::cout << "Podaj płeć (M/K): ";
  std::cin >> plec;

  // Obliczanie WHR
  whr = talia / biodra;

  // Interpretacja wyniku w zależności od płci
  if (plec == 'M' || plec == 'm') {
    if (whr > 1) {
      std::cout << "WHR = " << whr << " - typ androidalny (jabłko)" << std::endl;
    } else {
      std::cout << "WHR = " << whr << " - typ gynoidalny (gruszka)" << std::endl;
    }
  } else if (plec == 'K' || plec == 'k') {
    if (whr > 0.8) {
      std::cout << "WHR = " << whr << " - typ androidalny (jabłko)" << std::endl;
    } else {
      std::cout << "WHR = " << whr << " - typ gynoidalny (gruszka)" << std::endl;
    }
  } else {
    std::cout << "Niepoprawna płeć. Podaj M dla mężczyzn lub K dla kobiet." << std::endl;
  }

  return 0;
}