michal

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
6 months ago
10 kB
1
Indexable
Never
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;

public class QuestionGenerate : MonoBehaviour
{
  public static string actualAnswer;
  public static bool displayingQuestion = false;
  public int questionNumber;
  private static List<int> usedQuestionNumbers = new List<int>();
   public GameObject ButtonA;
  public GameObject ButtonB;
  public GameObject ButtonC;
  public GameObject ButtonD;
  

  void Update()
  {
    if (displayingQuestion == false)
    {
      displayingQuestion = true;

      // Generate a random question number that hasn't been used before
      do
      {
        
        questionNumber = questionNumber +1;
      } while (usedQuestionNumbers.Count >= 23);

      // Add the question number to the usedQuestionNumbers list
      usedQuestionNumbers.Add(questionNumber);
            
      // Set the question and answer based on the selected questionNumber
      SetQuestionAndAnswer();
    
  

  void SetQuestionAndAnswer()
  {
    if (questionNumber == 23)
    {
      QuestionDisplay.newQuestion = "ďakujem za vyplnenie quizu";
      QuestionDisplay.newA = "";
      QuestionDisplay.newB = "";
      QuestionDisplay.newC = "";
      QuestionDisplay.newD = "";
      actualAnswer = "E";

      // Deactivate the buttons
      ButtonA.SetActive(false);
      ButtonB.SetActive(false);
      ButtonC.SetActive(false);
      ButtonD.SetActive(false);
    }
    else
    {
        }
    if (questionNumber == 1)
    {
      QuestionDisplay.newQuestion = "Ako sa volá najdlhšia ľúbostná báseň ktorú napísal Andrej Sládkovič?";
      QuestionDisplay.newA = "Marína";
      QuestionDisplay.newB = "Turčín Poničan";
      QuestionDisplay.newC = "Mor ho";
      QuestionDisplay.newD = "Jesenná láska";
      actualAnswer = "A";
    }
    if (questionNumber == 6)
    {

    QuestionDisplay.newQuestion = "Koľko má báseň marína veršov?";
    QuestionDisplay.newA = "150";
    QuestionDisplay.newB = "2900";
    QuestionDisplay.newC = "3256";
    QuestionDisplay.newD = "1250";
    actualAnswer = "B"; 
    } 

    if (questionNumber == 2)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Koľko bolo v BŠ funkčných tajchov?";
    QuestionDisplay.newA = "15";
    QuestionDisplay.newB = "24";
    QuestionDisplay.newC = "66";
    QuestionDisplay.newD = "70";
    actualAnswer = "C";  
    }  

    if (questionNumber == 3)
    {
     
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ako sa volajú štyri významné bane v BŠ?";
    QuestionDisplay.newA = "Dubnícke bane";
    QuestionDisplay.newB = "Hornonitrianske bane Prievidza";
    QuestionDisplay.newC = "Solivar Prešov";
    QuestionDisplay.newD = "Štôlňa Glanzenberg, Fridrich štólňa, Štólňa Bartolomej, Horná Bieber";
    actualAnswer = "D";
    }
    

    if (questionNumber == 4)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "V ktorom roku bola založená Banská Štiavnica?";
    QuestionDisplay.newA = "1217";
    QuestionDisplay.newB = "1100";
    QuestionDisplay.newC = "1250";
    QuestionDisplay.newD = "1320";
    actualAnswer = "A";
    } 

    if (questionNumber == 5)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Koľko vodných nádrží v BŠ je do dnešného v sučastnosti funkčných?";
    QuestionDisplay.newA = "66";
    QuestionDisplay.newB = "25";
    QuestionDisplay.newC = "39";
    QuestionDisplay.newD = "24";
    actualAnswer = "D"; 
    }

    if (questionNumber == 7)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Na akú činnosť boli využívané vodné nádrže?";
    QuestionDisplay.newA = "na kúpanie";
    QuestionDisplay.newB = "na poháňanie banských strojov";
    QuestionDisplay.newC = "na chov rýb";
    QuestionDisplay.newD = "na polievanie záhrad";
    actualAnswer = "B"; 
    }


    if (questionNumber == 8)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Aký je názov najvýššieho vrchu v BŠ";
    QuestionDisplay.newA = "Sitno 1009 m.n.m";
    QuestionDisplay.newB = "Poľana 1 457 m.n.m ";
    QuestionDisplay.newC = "Sitno 1100 m.n.m";
    QuestionDisplay.newD = "Prašný vrch 513 m n. m";
    actualAnswer = "A";
    }

    if (questionNumber == 9)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ako ukazujú hodinové ručičky na radnici";
    QuestionDisplay.newA = "Spravný čas";
    QuestionDisplay.newB = "O hodinu neskôr";
    QuestionDisplay.newC = "ručičky sú vymenené";
    QuestionDisplay.newD = "ručičky tam nie sú";
    actualAnswer = "C"; 
    } 


    if (questionNumber == 10)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Na aký účel bol postavený nový zámok v BŠ?";
    QuestionDisplay.newA = "Na nič";
    QuestionDisplay.newB = "Ako sídlo šlachticov";
    QuestionDisplay.newC = "Na obranu proti lúpežným rytierom";
    QuestionDisplay.newD = "Na obranu proti turkom";
    actualAnswer = "D"; 
    }

    if (questionNumber == 11)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Čím boli Štiavnicke vrchy?";
    QuestionDisplay.newA = "obyčajným kopcom";
    QuestionDisplay.newB = "najväčšou sopkou v európe ";
    QuestionDisplay.newC = "najmenšou sopkou v európe";
    QuestionDisplay.newD = "nebol kopec";
    actualAnswer = "B";
    }

    if (questionNumber == 12)
    {
     
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ktore nerastné suroviny sa ťažili v BŠ?";
    QuestionDisplay.newA = "železo";
    QuestionDisplay.newB = "striebro a urán";
    QuestionDisplay.newC = "zlato a striebro";
    QuestionDisplay.newD = "kobalt";
    actualAnswer = "C"; 
    }

    if (questionNumber == 13)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ktorý rok bol z pohľadu tažby striebra a zlata v BŠ najúspešnejší?";
    QuestionDisplay.newA = "rok 1690";
    QuestionDisplay.newB = "rok 1500";
    QuestionDisplay.newC = "rok 1720";
    QuestionDisplay.newD = "rok 1682";
    actualAnswer = "A"; 
    }

    if (questionNumber == 14)
    {
     
    QuestionDisplay.newQuestion = "Čo robili permoníci pre baníkov?";
    QuestionDisplay.newA = "kradli im nástroje";
    QuestionDisplay.newB = "kradli im rudu";
    QuestionDisplay.newC = "ignorovali ich";
    QuestionDisplay.newD = "ochraňovali ich";
    actualAnswer = "D";
    }

    if (questionNumber == 15)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ako sa volá prvá výsoká škola, ktorá bola zriadená v banskej štiavnici?";
    QuestionDisplay.newA = "chemická škola";
    QuestionDisplay.newB = "banícka akadémia";
    QuestionDisplay.newC = "Katolícka škola";
    QuestionDisplay.newD = "Škola Jozefa Horáka";
    actualAnswer = "B";
    }
    
    if (questionNumber == 16)
    {
     
    QuestionDisplay.newQuestion = "V ktorom roku bola banská štiavnica zapísana do zoznamu unesco?";
    QuestionDisplay.newA = "1993";
    QuestionDisplay.newB = "1950";
    QuestionDisplay.newC = "1943";
    QuestionDisplay.newD = "1890";
    actualAnswer = "A";
    }

    if (questionNumber == 17)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "V ktorej štôlňy sa vyťažilo najviac zlata a striebra na svete?";
    QuestionDisplay.newA = "Štôlňa Glanzenberg";
    QuestionDisplay.newB = "Fridrich štólňa";
    QuestionDisplay.newC = "Horná Bieber";
    QuestionDisplay.newD = "Dubnícké bane";
    actualAnswer = "C";
    }

    if (questionNumber == 18)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Ako sa volá záhrada v BŠ v ktorej je vysadených cca 250 drevín?";
    QuestionDisplay.newA = "Veľká Záhrada";
    QuestionDisplay.newB = "Botanická Záhrada";
    QuestionDisplay.newC = "Neviem";
    QuestionDisplay.newD = "záhrada";
    actualAnswer = "B";
    }

    if (questionNumber == 19)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "V ktorom storočí bol postavený kostol nanebovzatia Panny Marie?";
    QuestionDisplay.newA = "12 storočie";
    QuestionDisplay.newB = "10 storočie";
    QuestionDisplay.newC = "15 storočie";
    QuestionDisplay.newD = "13 storočie";
    actualAnswer = "D";
    }

    if (questionNumber == 20)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Aký bol dôvod postavenia Morového stĺpu v BŠ?";
    QuestionDisplay.newA = "Neviem";
    QuestionDisplay.newB = "nebol dôvod";
    QuestionDisplay.newC = "žiadny";
    QuestionDisplay.newD = "poďakovanie za ústup moru (epidémia)";
    actualAnswer = "D";
    }

    if (questionNumber == 21)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "Kto je súčasný primátor/ka mesta Banská Štiavnica?";
    QuestionDisplay.newA = "Nadežda Babiakova";
    QuestionDisplay.newB = "Mikuláš Pál";
    QuestionDisplay.newC = "Peter Ernek";
    QuestionDisplay.newD = "Dušan Lukačko";
    actualAnswer = "A";
    }

    if (questionNumber == 22)
    {
    
    QuestionDisplay.newQuestion = "V ktorom roku vypukol v historickom centre požiar ktorý poškodil 7 budov?";
    QuestionDisplay.newA = "2023";
    QuestionDisplay.newB = "2022";
    QuestionDisplay.newC = "2020";
    QuestionDisplay.newD = "2021";
    actualAnswer = "A";
    }

      // all question go above this line
    QuestionDisplay.pleaseUpdate = false;
   }
   
   
 }
}}