Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
947 B
4
Indexable
Never
# 1. Stworz funkcje -> def etap3():
def etap3():
  # 2. Tworze kule ze szlamu -> shapes.sphere(SLIME_BLOCK, pos(4, -30, 0), 1, ShapeOperation.REPLACE)
  # 3. Przeteleportuj builder obok kuli -> builder.teleport_to(pos(6, -32, 0))
  # 4. Zaznacz pozycje builderem -> builder.mark()
  # 5. Ustaw builder na Wschod -> builder.place(EAST)
  # 6. zapisz pozycje kuli -> builder.set_origin()
  # 7. rusz konstruktor -> builder.move(FORWARD, 65)
  # 8. ułóż linie z netheru -> builder.line(NETHERRACK)
  # 9. #wracamy aby dodać ogień -> builder.teleport_to_origin()
  # 10. Podnies bloczek na ogien -> builder.move(UP, 1)
  # 11. Petla for na losowy ogien -> for i in range(11):
  # 12. TAB -> rusz do przodu -> builder.move(FORWARD, randint(3, 8))
  # 13. TAB -> położ ogień -> builder.place(FIRE)
  # 14. Buduj platforme -> 
  # 15. builder.mark()
  # 16. builder.shift(2, 0, -4)
  # 17. builder.fill(MOSS_STONE)