Zadanie 3

Program quiz
mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
7 months ago
1.1 kB
4
Indexable
Never
#include <iostream>

int main() {
  int wybor;

  // Wyświetlenie pytań i dostępnych odpowiedzi
  std::cout << "Co lubisz:" << std::endl;
  std::cout << "1. Minecraft" << std::endl;
  std::cout << "2. MovieStarPlanet" << std::endl;
  std::cout << "3. Nie lubię gier na komputer" << std::endl;
  std::cout << "4. Lubię planszówki" << std::endl;

  // Wczytywanie odpowiedzi użytkownika
  std::cout << "Wybierz odpowiedz (1-4): ";
  std::cin >> wybor;

  // Komentarz w zależności od wybranej odpowiedzi
  switch(wybor) {
    case 1:
      std::cout << "Swiat szescianow rzadzi!" << std::endl;
      break;
    case 2:
      std::cout << "Gwiazda filmowa w świecie gier!" << std::endl;
      break;
    case 3:
      std::cout << "Nie każdy musi być graczem!" << std::endl;
      break;
    case 4:
      std::cout << "Planszówki to klasyka zabawy!" << std::endl;
      break;
    default:
      std::cout << "Nieprawidłowy wybór!" << std::endl;
      break;
  }

  return 0;
}