Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a year ago
2.4 kB
4
Indexable
Never
# Roller coaster 
#po pierwszym uruchomieniu agent teleportowany jest do gracza i to od niego zaczyna budowanie kolejki
agent.teleport_to_player()
 
'''
Założenia projektowe:
 
slot 1 - tory
slot 2 - zasilane tory
slot 3 - stone
slot 4 - redstone
'''
 
def uzupelnijBloki():
  #dajemy agentowi blok torów w liczbie 64 w slocie 1
  agent.set_item(RAIL, 64, 1)
  agent.set_item(POWERED_RAIL, 64, 2)
  agent.set_item(STONE, 64, 3)
  agent.set_item(REDSTONE_BLOCK, 64, 4)
 
 
def budowanieKolejki(iloscTorow, kierunek):
  #zmienna przechowująca aktualną ilość wybudowanych torów, wywołując funkcję sami decydujemy ile agent ma wybudować torów
  aktualnaLiczbaTorow = 0
  #funkcja, która uzupełnia sloty agenta odpowiednimi blokami tak aby mógł budować
  uzupelnijBloki()

  # ustalam kierunek agenta 
  if kierunek == 1: 
    kierunek = CompassDirection.SOUTH
  elif kierunek == 2:
    kierunek = CompassDirection.WEST
  elif kierunek == 3:
    kierunek = CompassDirection.EAST
  elif kierunek == 4: 
    kierunek = CompassDirection.NORTH
    
  #teleportujemy agenta, tak naprawdę zależy nam tutaj na jego kierunku, który z czasem będziemy modyfikować
  agent.teleport(agent.get_position(), kierunek)
  #podczas przemieszczania się agent umieszcza blok ze wskazanego slotu
  agent.set_assist(PLACE_ON_MOVE, True)
  #podczas przemieszczania się agent niszczy bloki które stają na jego drodze
  agent.set_assist(DESTROY_OBSTACLES, True)
 
  # pętla działa do momentu wybudowania liczby torów którą gracz wskazał podczas wywołania funkcji
  while aktualnaLiczbaTorow < iloscTorow:
    #czyszczenie trasy nad torem
    if agent.detect(AgentDetection.BLOCK, UP):
      agent.destroy(UP)
 
 
 
    #jeśli agent wykryje że jest w powietrzu lub w wodzie i nie ma na czym budować to umieszcza blok stone
    elif agent.inspect(AgentInspection.BLOCK, DOWN) == 0 or agent.inspect(AgentInspection.BLOCK, DOWN) == 9:
      agent.set_slot(3)
      agent.place(DOWN)
    else:
      # jeśli nie ma żadnych przeszkód ustawiamy slot na tory, agent idzie do przodu
      agent.set_slot(1)
      agent.move(FORWARD, 1)
 
      aktualnaLiczbaTorow += 1
 
  player.say("budowa zakończona")
player.on_chat("b",budowanieKolejki)