Untitled

mail@pastecode.io avatarunknown
plain_text
a month ago
12 kB
0
Indexable
Never
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeSans9pt7b.h>
//#include <Fonts/FreeSans12pt7b.h>

#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

const int c = 261;
const int d = 294;
const int e = 329;
const int f = 349;
const int g = 391;
const int gS = 415;
const int a = 440;
const int aS = 455;
const int b = 466;
const int cH = 523;
const int cSH = 554;
const int dH = 587;
const int dSH = 622;
const int eH = 659;
const int fH = 698;
const int fSH = 740;
const int gH = 784;
const int gSH = 830;
const int aH = 880;

const unsigned char PROGMEM dioda16 [] = {

 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3F, 0xF0, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x7F, 0xFF,
 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00

};

const unsigned char PROGMEM storm [] = {
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x0C,
 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00,
 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40,
 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xE0, 0x00, 0x01, 0x00,
 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0xD7, 0xFF, 0xFF,
 0xE1, 0x00, 0x01, 0xBF, 0xFC, 0x1F, 0xFA, 0x80, 0x01, 0xBF, 0xF1, 0xCF, 0xFA, 0x80, 0x01, 0x3F,
 0xC2, 0x37, 0xF7, 0x80, 0x01, 0xEF, 0x9C, 0x01, 0xE7, 0xC0, 0x01, 0xE0, 0x70, 0x06, 0x06, 0x80,
 0x01, 0xE0, 0xC0, 0x03, 0x06, 0x80, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xFF, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00,
 0x1D, 0xC0, 0x03, 0x70, 0x00, 0x80, 0x0C, 0x60, 0x05, 0xB0, 0x07, 0xF0, 0x08, 0x90, 0x09, 0x10,
 0x1F, 0xF8, 0x09, 0xD0, 0x0B, 0x90, 0x1F, 0x7C, 0x03, 0xF0, 0x0F, 0xC0, 0xFC, 0x0F, 0x07, 0x90,
 0x0D, 0x43, 0xC0, 0x03, 0x07, 0x90, 0x05, 0x64, 0x00, 0x00, 0xCF, 0x10, 0x07, 0xFC, 0x00, 0x00,
 0x26, 0x10, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x40, 0x01, 0x80,
 0x07, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x07, 0xC8, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x0B, 0xE8, 0x00, 0x80,
 0x00, 0x87, 0x97, 0xE9, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x87, 0xDF, 0xEF, 0xA0, 0x80, 0x00, 0x4B, 0xFF, 0xFF,
 0xA0, 0x80, 0x00, 0x6B, 0xDF, 0xFB, 0xA3, 0x00, 0x00, 0x24, 0x97, 0xE8, 0x24, 0x00, 0x00, 0x1E,
 0x1F, 0xC0, 0x2C, 0x00, 0x00, 0x07, 0xF8, 0x1F, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0xF8, 0x00, 0x00
};void setup()  {


 pinMode(3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(12, INPUT_PULLUP);
 pinMode(11, INPUT_PULLUP);
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 display.display();
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(0);
 display.drawBitmap(6, 11, storm, 48, 48, 1);
 display.setFont(&FreeSans9pt7b);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(65, 14);
 display.println("xWing");
 display.setFont();
 display.setCursor(65, 17);
 display.setTextSize(0);
 display.println("vs");
 display.setCursor(0, 0);
 float voltaza = readVcc() / 1000;
 display.println(voltaza);;
 display.setFont(&FreeSans9pt7b);
 display.setCursor(65, 39);
 display.println("Death");
 display.setFont();
 display.setCursor(65, 42);
 display.println("star ");
 display.setTextSize(0);

 display.setCursor(65, 55);

 display.println("by Danko");

 display.setCursor(65, 20);

 display.display(); display.setFont();
 beep(a, 500);
 beep(a, 500);
 beep(a, 500);
 beep(f, 350);
 beep(cH, 150);
 beep(a, 500);
 beep(f, 350);
 beep(cH, 150);
 beep(a, 650);

 delay(500); delay(500);
}
int metx = 0;
int mety = 0;
int postoji = 0;
int nep = 8;
int smjer = 0;
int go = 0;
int rx = 95;
int ry = 0;
int rx2 = 95;
int ry2 = 0;
int rx3 = 95;
int ry3 = 0;
int bodovi = 0;

int brzina = 3; //speed of bullet
int bkugle = 1;
int najmanja = 600;
int najveca = 1200;
int promjer = 10;

int rx4 = 95;
int ry4 = 0;
int zivoti = 5;
int poc = 0;
int ispaljeno = 0;
int nivo = 1;
int centar = 95;
unsigned long pocetno = 0;
unsigned long odabrano = 0;
unsigned long trenutno = 0;
unsigned long nivovrije = 0;
int poz = 30;
void loop() {

 if (go == 0) {
  display.clearDisplay();

  display.drawPixel(50, 30, 1);
  display.drawPixel(30, 17, 1);
  display.drawPixel(60, 18, 1);
  display.drawPixel(55, 16, 1);
  display.drawPixel(25, 43, 1);
  display.drawPixel(100, 43, 1);
  display.drawPixel(117, 52, 1);
  display.drawPixel(14, 49, 1);
  display.drawPixel(24, 24, 1);
  display.drawPixel(78, 36, 1);
  display.drawPixel(80, 57, 1);
  display.drawPixel(107, 11, 1);
  display.drawPixel(150, 11, 1);
  display.drawPixel(5, 5, 1);
  display.drawPixel(8, 7, 1);
  display.drawPixel(70, 12, 1);
  display.drawPixel(10, 56, 1);
  display.drawPixel(70, 25, 1);  if (poc == 0) {
   pocetno = millis();
   odabrano = random(400, 1200);
   poc = 1;
  }
  trenutno = millis();


  //nivoi

  if ((trenutno - nivovrije) > 50000)
  {
   nivovrije = trenutno;
   nivo = nivo + 1;

   brzina = brzina + 1; //brizna neprijateljevog metka
   if ( nivo % 2 == 0 )
   {
    bkugle = bkugle + 1;
    promjer = promjer - 1;
   }
   najmanja = najmanja - 50;
   najveca = najveca - 50;

  }  if ((odabrano + pocetno) < trenutno)
  {
   poc = 0;
   ispaljeno = ispaljeno + 1;
   if (ispaljeno == 1)
   { rx = 95;
    ry = nep;
   }
   if (ispaljeno == 2) {
    rx2 = 95;
    ry2 = nep;
   }
   if (ispaljeno == 3)
   {
    rx3 = 95;
    ry3 = nep;
   }


   if (ispaljeno == 4) {
    rx4 = 95;
    ry4 = nep;

   }  }


  if (ispaljeno > 0)
  {
   display.drawCircle(rx, ry, 2, 1);
   rx = rx - brzina;
  }

  if (ispaljeno > 1)
  {
   display.drawCircle(rx2, ry2, 1, 1);
   rx2 = rx2 - brzina;
  }

  if (ispaljeno > 2)
  {
   display.drawCircle(rx3, ry3, 4, 1);
   rx3 = rx3 - brzina;
  }

  if (ispaljeno > 3)
  {
   display.drawCircle(rx4, ry4, 2, 1);
   rx4 = rx4 - brzina;
  }

  if (digitalRead(12) == 0 && poz >= 2) {
   poz = poz - 2;
  }

  if (digitalRead(11) == 0 && poz <= 46) {
   poz = poz + 2;
  }


  if (digitalRead(3) == 0 && postoji == 0)
  {
   postoji = 1;
   metx = 6;
   mety = poz + 8;
   tone(9, 1200, 20);


  }
  if (postoji == 1)

  {
   metx = metx + 8 ;

   display.drawLine(metx, mety, metx + 4, mety, 1);
  }

  display.drawBitmap(4, poz, dioda16, 16, 16, 1);
  display.fillCircle(centar, nep, promjer, 1);
  display.fillCircle(centar + 2, nep + 3, promjer / 3, 0);

  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(33, 57);
  display.println("score:");
  display.setCursor(68, 57);
  display.println(bodovi);

  display.setCursor(33, 0);
  display.println("lives:");
  display.setCursor(68, 0);
  display.println(zivoti);

  display.setCursor(110, 0);
  display.println("L:");

  display.setCursor(122, 0);
  display.println(nivo);

  display.setCursor(108, 57);
  display.println(trenutno / 1000);
  display.display();

  if (metx > 128)postoji = 0;  if (smjer == 0) {
   nep = nep + bkugle;
  }
  else
  {
   nep = nep - bkugle;
  }

  if (nep >= (64 - promjer))
   smjer = 1;
  if (nep <= promjer)
   smjer = 0;

  if (mety >= nep - promjer && mety <= nep + promjer)
   if (metx > (centar - promjer) && metx < (centar + promjer))
   {
    metx = -20;
    tone(9, 500, 20);
    bodovi = bodovi + 1;
    postoji = 0;
   }

  int pozicija = poz + 8;
  if (ry >= pozicija - 8 && ry <= pozicija + 8)
   if (rx < 12 && rx > 4)
   {
    rx = 95;
    ry = -50;
    tone(9, 100, 100);
    zivoti = zivoti - 1;
   }

  if (ry2 >= pozicija - 8 && ry2 <= pozicija + 8)
   if (rx2 < 12 && rx2 > 4)
   {
    rx2 = -50;
    ry2 = -50;
    tone(9, 100, 100);
    zivoti = zivoti - 1;
   }

  if (ry3 >= pozicija - 8 && ry3 <= pozicija + 8)
   if (rx3 < 12 && rx3 > 4)
   {
    rx3 = -50;
    ry3 = -50;
    tone(9, 100, 100);
    zivoti = zivoti - 1;
   }

  if (ry4 >= pozicija - 8 && ry4 <= pozicija + 8)
   if (rx4 < 12 && rx4 > 4)
   {
    rx4 = 200;
    ry4 = -50;
    ispaljeno = 0;
    tone(9, 100, 100);
    zivoti = zivoti - 1;
   }

  if (rx4 < 1) {
   ispaljeno = 0;
   rx4 = 200;
  }

  if (zivoti == 0)
   go = 1;
 }

 if (go == 1)
 {
  if (zivoti == 0) {
   tone(9, 200, 300);
   delay(300);
   tone(9, 250, 200);
   delay(200);
   tone(9, 300, 300);
   delay(300);
   zivoti = 5;
  }
  display.clearDisplay();
  display.setFont();
  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(7, 10);
  display.println("GAME OVER!");
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(7, 30);
  display.println("score:");
  display.setCursor(44, 30);
  display.println(bodovi);
  display.setCursor(7, 40);
  display.println("level:");
  display.setCursor(44, 40);
  display.println(nivo);
  display.setCursor(7, 50);
  display.println("time(s):");
  display.setCursor(60, 50);

  display.println(trenutno / 1000);
  display.display();

  if (digitalRead(3) == 0)
  {
   tone(9, 280, 300);
   delay(300);
   tone(9, 250, 200);
   delay(200);
   tone(9, 370, 300);
   delay(300);
   ponovo();
  }
 }
}

void ponovo()
{
 metx = 0;
 mety = 0;
 postoji = 0;
 nep = 8;
 smjer = 0;
 go = 0;
 rx = 95;
 ry = 0;
 rx2 = 95;
 ry2 = 0;
 rx3 = 95;
 ry3 = 0;
 bodovi = 0;

 brzina = 3; //brizna neprijateljevog metka
 bkugle = 1;
 najmanja = 600;
 najveca = 1200;
 promjer = 12;

 rx4 = 95;
 ry4 = 0;
 zivoti = 5;
 poc = 0;
 ispaljeno = 0;
 nivo = 1;
 pocetno = 0;
 odabrano = 0;
 trenutno = 0;
 nivovrije = 0;
}

long readVcc() {
 // Read 1.1V reference against AVcc
 // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
 ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
 ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
 ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif

 delay(2); // Wait for Vref to settle
 ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
 while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring

 uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
 uint8_t high = ADCH; // unlocks both

 long result = (high << 8) | low;

 result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
 return result; // Vcc in millivolts
}


void beep(int note, int duration)
{
 //Play tone on buzzerPin
 tone(9, note, duration); delay(duration); noTone(9);

 delay(50);


}