Untitled

 avatar
user_5070343613
plain_text
2 years ago
1.6 kB
5
Indexable
Never
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Web_Projesi_A.Models;
using Web_Projesi_A.Models.Manager;

namespace Web_Projesi_A.Controllers
{
  public class AdminPanelController : Controller
  {
    private DataContext db = new DataContext();
    // GET: AdminPanel
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
    public ActionResult Login()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Login(Admin admin)
    {
      var login=db.admin.Where(x=>x.Username == admin.Username).SingleOrDefault();
      if(login.Username==admin.Username && login.Password == admin.Password)
      {
        Session["Admin_id"] = login.Admin_id;
        Session["Username"] = login.Username;
        Session["Password"] = login.Password;
        Session["Position"] = login.Position;
        return RedirectToAction("/Index");
      }
      else
      {
        ViewBag.uyari = "Kullanıcı adınız ve şifreniz yanlıştır.";
      }
      

      return View(admin);
    }
    
    public ActionResult Logout()
    {
      Session["Admin_id"] = null;
      Session["Username"] = null;
      Session["Password"] = null;
      Session["Position"] = null;
      Session.Abandon();

      return RedirectToAction("Login", "AdminPanel");
    }
  }
}