Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
a month ago
1.1 kB
3
Indexable
Never
# Pusta lista na kosmitów
aliens = []

# Pętla wykona się 30 razy, więc stworzymy 30 kosmitów
for alien_number in range(30):
  # Tworzymy nowego kosmitę
  new_alien = {
    'color': 'zielony',
    'points': 5,
    'speed': 'wolny'
  }
  aliens.append(new_alien) # dodajemy kosmitę do naszej listy
  
# Wypisanie zawartości całej listy aliens
# for alien in aliens:
#   for key, value in alien.items():
#     print(f"{key} -> {value}")
#   print('\n')

# Zmodyfukujemy dane pięciu pierwszych kosmitów
for alien in aliens[0:5]:
  if alien['color'] == 'zielony':
    alien['color'] = 'żółty'
    alien['points'] = 10
    alien['speed'] = 'szybki'
    
# Zmodyfukujemy dane pięciu kolejnych kosmitów
for alien in aliens[5:10]:
  if alien['color'] == 'zielony':
    alien['color'] = 'czerwony'
    alien['points'] = 15
    alien['speed'] = 'średni'

# Wypisanie informacji o pierwszych pietnastu kosmitach
for alien in aliens[0:15]:
  for key, value in alien.items():
    print(f"{key} -> {value}")
  print()
Leave a Comment