Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
php
2 months ago
860 B
2
Indexable
Never
<?php
require_once('../gpt3turbo.php');

$question = 'what Buddha said about happines?';

// wyciągamy słowa kluczowe
$keywords = $gpt3->query('return up to 2 keywords (only nouns) separated by spaces for this sentence: '.$question);

// jeśli GPT użyje kropki lub przecinka jako spearatora, to zmieniamy go na spację
$keywords = preg_replace('/[,.]+/',' ',$keywords);

// połączenie z bazą SQLite
$db = new SQLite3('brain.db');

// wyciągamy pierwszy rekord, który pasuje do zapytania
$query = $db->query('select * from brain where body match(\\''.$keywords.'\\')');
$row = $query->fetchArray(SQLITE3_ASSOC);

// prosimy GPT o odpowiedź na pytanie użytkownika na podstawie wyciągniętego kontekstu
$final = $gpt3->query("Answer following question using only context:
$question
###
Context:
{$row['body']}");

echo $final;