Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
1.7 kB
4
Indexable
Never
JAVA: 
1. Cechy OOP 
2. Dlaczego Java nie jest do końca OOP
3. Typy prymitywne vs typy opakowane
4. Co to klasa, objekt, interfejs
5. Różnica między == a .equals
6. Różnica między klasą a objektem
7. Różnica między klasą a interfejsem
8. Wyjaśnij public, protected, private i domyślne
9. Co to jest zmienna statyczna (static) albo metoda statyczna (różnice między normalnymi a statykami)
10. Collection api: https://facingissuesonitcom.files.wordpress.com/2019/07/java-collection-framework-hierarchy.jpg (żebyś w miarę znał wszystkie i różnice między nimi)
11. Konkatenacja stringów java (3 rodzaje i czym się różnią)
12. Domyślny konstruktor, przeciążanie konstruktorów, przeciążanie metod
13. Dlaczego piszemy testy jednostkowe, na czym polega TDD 
14. Na czym polega hashowanie

WEB/Spring boot:
1. Protokół HTTP (rodzaje zapytań - GET, POST, PUT, PATCH, DELETE - różnice między nimi i wykorzystanie, rodzaje odpowiedzi) 
2. Rest Api 
3. Idempotentność rest
4. Co to jest spring boot
6. Co to jest wzorzec projektowy Singleton
7. Co to jest wstrzykiwanie zależności, jakie ma zastosowanie 
8. Co to jest IOC  
9. Czym jest @Component, @Controller, @Service, @Repository, @Bean
10. Spring Bean Scopes (różnica między singleton prototype request)
11. Co to są testy integracyjne (warto wspomnieć o piramidzie testów)

DATABASE:
1. Co to jest JPA, hibernate, spring data
2. Typy Joinów i różnice między nimi
3. Co to jest indeksowanie
4. Co to są contrainty na bazie danych
5. Co to są transakcje (rozwiń skrót ACID) 
6. Jakie wyróżniamy relacje między encjami