Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
csharp
2 years ago
21 kB
0
Indexable
Never
using System;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      new Uygulama().Calistir();
    }
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Uygulama
  {
    public Okul Okul34 = new Okul();

    public void Calistir()
    {
      SahteVeriGir();
      Menu();
      SecimAl();
      //switch-case

    }

    void SahteVeriGir()
    {
      //Ogrenci o = new Ogrenci();
      //o.Ad = "";
      //o.Soyad = "";
      //o.Subesi = "";
      Okul34.OgrenciEkle(15, "AHMET", "DELİBAŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2008, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(35, "VELİ", "KİMDİ", SUBE.A, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(25, "MAHMUT", "AYDA", SUBE.C, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2007, 05, 20));
      Okul34.OgrenciEkle(45, "DERVİŞ", "GİTMİŞ", SUBE.B, CINSIYET.Erkek, new DateTime(2006, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(55, "PINAR", "TEK", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2004, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(65, "ECE", "ERKEN", SUBE.C, CINSIYET.Kız, new DateTime(2001, 05, 18));
      Okul34.OgrenciEkle(75, "SEDA", "SAYMAZ", SUBE.A, CINSIYET.Kız, new DateTime(2003, 05, 18));
    }

    void Menu()
    {
      Console.WriteLine("------Okul Yönetim Uygulamasi -----");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1 - Bütün öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("2 - Şubeye göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("3 - Cinsiyetine göre öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("4 - Şu tarihten sonra doğan öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("5 - İllere göre sıralayarak öğrencileri listele");
      Console.WriteLine("6 - Öğrencinin tüm notlarını listele");
      Console.WriteLine("7 - Öğrencinin okuduğu kitapları listele");
      Console.WriteLine("8 - Okuldaki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("9 - Okuldaki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("10 - Şubedeki en yüksek notlu 5 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("11 - Şubedeki en düşük notlu 3 öğrenciyi listele");
      Console.WriteLine("12 - Öğrencinin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("13 - Şubenin not ortalamasını gör");
      Console.WriteLine("14 - Öğrencinin okuduğu son kitabı gör");
      Console.WriteLine("15 - Öğrenci ekle");
      Console.WriteLine("16 - Öğrenci güncelle");
      Console.WriteLine("17 - Öğrenci sil");
      Console.WriteLine("18 - Öğrencinin adresini gir");
      Console.WriteLine("19 - Öğrencinin okuduğu kitabı gir");
      Console.WriteLine("20 - Öğrencinin notunu gir");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Çıkış yapmak için “çıkış” yazıp “enter”a basın." + Environment.NewLine);
    }

    void SecimAl()
    {
      while (true)
      {

        Console.WriteLine();
        Console.Write("Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz: ");
        string secim = Console.ReadLine();

        switch (secim)
        {
          case "1":
            // OgrenciListele();
            break;
          case "2":
            // SubeyeGoreListele();
            break;
          case "3":
            // CinsiyeteGoreListele();
            break;
          case "4":
            //XTarihtenSonraDogan();
            break;
          case "5":
            //IllereGoreAlfabetikOgrenci();
            break;
          case "6":
            //DerseGoreTumNotlar();
            break;
          case "7":
            OkuduguKitaplarListele();
            break;
          case "8":
            EnYuksek5Not();
            break;
          case "9":
            EnDusuk3Not();
            break;
          case "10":
            //SubedekiEnYüksek5Not();
            break;
          case "11":
            //SubedekiEnDusuk3Not();
            break;
          case "12":
            //OgrenciNotOrtalamasiGoster();
            break;
          case "13":
            //SubeNotOrtalama();
            break;
          case "14":
            //OgrenciSonKitap();
            break;
          case "15":
            //OgrenciEkle();
            break;
          case "16":
            //OgrenciGuncelle();
            break;
          case "17":
            OgrenciSil();
            break;
          case "18":
            OgrenciAdresiEkle();
            break;
          case "19":
            //OgrenciOkuduguKitap();
            break;
          case "20":
            //OgrenciNotuEkle();
            break;
          case "çıkış":
            Environment.Exit(0);
            break;
          case "liste":
            Menu();
            break;
          default:
            Console.WriteLine("Hatalı işlem gerçekleştirildi. Tekrar deneyin." + Environment.NewLine);
            break;
        }

      }
    }

    void OkuduguKitaplarListele() // Buradaki hata mesajlarını if/else yerine, try/catch yapısıyla nasıl yayınlarız? 
    {

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("7-Ögrencinin okudugu kitapları listele ---------------------------------------");

      do
      {

        int ogrNo;
        Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
            continue;
          }

          else
          {

            Ogrenci ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı:" + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            Console.WriteLine("Okuduğu Kitaplar");
            Console.WriteLine("-----------------");

            List<string> kitapListe;
            kitapListe = ogr.Kitaplar.ToList();

            foreach (var kitap in kitapListe)
            {
              Console.WriteLine(kitap);
            }


            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın." + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }


        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }

      } while (true);
    }

    void EnYuksek5Not()
    {

      //Console.Write("Listelemek istediğiniz şubeyi girin (A/B/C): ");
      //string giris = Console.ReadLine().ToUpper();  // Buraya bunun bir şube olup olmadığına dair bir kontrol girilebilir mi ? 
      //SUBE sube = (SUBE)Enum.Parse(typeof(SUBE), giris);

      List<Ogrenci> liste;
      liste = Okul34.Ogrenciler.OrderByDescending(x => x.NotOrtalamasi).Take(5).ToList();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("8-Okuldaki en basarılı 5 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
      Listele(liste);
    }

    void EnDusuk3Not()
    {
      List<Ogrenci> liste;
      liste = Okul34.Ogrenciler.OrderBy(x => x.NotOrtalamasi).Take(3).ToList();

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("9-Okuldaki en basarısız 3 ögrenciyi listele -----------------------------------" + Environment.NewLine);
      Listele(liste);

    }

    void Listele(List<Ogrenci> liste)
    {
      Console.WriteLine("Şube".PadRight(8) + "No".PadRight(8) + "Adı Soyadı".PadRight(20) + "Not Ort. ".PadRight(14) + "Okuduğu Kitap Say.");
      Console.WriteLine("-------------------------------------------------------------------------------");

      foreach (Ogrenci ogr in liste)
      {
        Console.WriteLine(ogr.Subesi.ToString().PadRight(8) + ogr.No.ToString().PadRight(8) + ogr.Ad.PadRight(8) + ogr.Soyad.PadRight(12) + ogr.NotOrtalamasi.ToString().PadRight(14) + ogr.Kitaplar.Count().ToString().PadRight(12));
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için 'liste'', çıkıs yapmak için ''çıkıs'' yazın.");
    }

    void OgrenciSil()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("17-Öğrenci Sil -----------------------------------------------------");
      int ogrNo;

      while (true)
      {
          Console.Write("Ögrencinin numarası: ");

          if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
          {
            if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
            {
              Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
              continue;
            }

            else
            {
              Ogrenci ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

              Console.WriteLine();
              Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı: " + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
              Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
              break;
            }
          }

          else
          { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }
       }

      while (true)
      {
        Console.Write("Ögrenciyi silmek istediginize emin misiniz (E/H): ");
        string secim = Console.ReadLine().ToUpper();

        if (secim == "E")
        {
          Okul34.OgrenciSilme(ogrNo);
          Console.WriteLine("Öğrenci başarılı bir şekilde silindi." + Environment.NewLine);
          Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın." + Environment.NewLine);
          break;
        }

        else if (secim == "H")
        {
          Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın." + Environment.NewLine);
          break;
        }

        else
        {
          Console.WriteLine("Hatalı işlem. Tekrar girin.");
          continue;
        }
      }
    }

    void OgrenciAdresiEkle()
    {
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("18-Ögrencinin Adresini Gir ------------------------------------------");

      Ogrenci ogr;
      int ogrNo;

      while (true)
      {
        Console.Write("Öğrencinin numarası: ");

        if (int.TryParse(Console.ReadLine(), out ogrNo))
        {
          if (Okul34.OgrenciMi(ogrNo) == null)
          {
            Console.WriteLine("Bu numarada bir öğrenci yok. Tekrar deneyin.");
          }

          else
          {
            ogr = Okul34.OgrenciMi(ogrNo);

            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Ögrencinin Adı Soyadı: " + ogr.Ad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Ad.Substring(1).ToLower() + " " + ogr.Soyad.Substring(0, 1).ToUpper() + ogr.Soyad.Substring(1).ToLower());
            Console.WriteLine("Ögrencinin Subesi: " + ogr.Subesi + Environment.NewLine);
            break;
          }
        }
        else
        { Console.WriteLine("Hatalı giriş yapıldı. Tekrar deneyin."); }
      }

      while (true)
      {
        Console.Write("Il: ");
        string il = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(il) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(il) == false) continue;

        ogr.Adresi.Il = il.Substring(0, 1).ToUpper() + il.Substring(1).ToLower();
        break;

      }

      while (true)
      {
        Console.Write("Ilce: ");
        string ilce = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(ilce) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(ilce) == false) continue;


        ogr.Adresi.Ilce = ilce.Substring(0, 1).ToUpper() + ilce.Substring(1).ToLower();
        break;
      }


      while (true)
      {
        Console.Write("Mahalle: ");
        string mahalle = Console.ReadLine();

        if (AracGerecler.VeriVarMi(mahalle) == false) continue;

        if (AracGerecler.HarfMi(mahalle) == false) continue;

        ogr.Adresi.Mahalle = mahalle.Substring(0, 1).ToUpper() + mahalle.Substring(1).ToLower();

        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine("Bilgiler sisteme girilmiştir." + Environment.NewLine);
        Console.WriteLine("Menüyü tekrar listelemek için ''liste'', çıkış yapmak için ''çıkış'' yazın.");
        break;
      }
        
        
      }

    }

  }

    

  

    

    ////static void OgrenciListele()
    //{

    //}

    //public void NotEkle()
    //{
    //  Console.Write("Ögrencinin numarasi: ");
    //  int no = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  //no bilgi ile öğrenci tespit ediilecek..
    //  Console.Write("Ögrencinin Adı Soyadı: ");
    //  Console.Write("Ögrencinin Subesi: ");
    //  Console.WriteLine();
    //  DersAdi ders=DersAdi.Empty;
    //  Console.Write("Not eklemek istediğiniz ders: ");
    //  //string ders = Console.ReadLine();

    //  Console.Write("Eklemek istediginiz not adedi: ");
    //  int adet = int.Parse(Console.ReadLine());
    //  float not;
    //  for (int i = 0; i < adet; i++)
    //  {
    //    Console.WriteLine(i + 1 + ". Notu girin: ");
    //    not = float.Parse(Console.ReadLine());
    //    G034Okul.NotEkle(no, ders, not);
    //  }
    //}
  

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  class AracGerecler
  {
    static public bool HarfMi(string veri)
    {
      char[] karakterler;
      karakterler = veri.ToCharArray();

        if (karakterler.All(Char.IsLetter))
        {
          return true;
        }

      Console.WriteLine("Hatalı işlem. Tekrar girin.");
      return false;
    }

    static public bool VeriVarMi(string veri)
    {
      if (veri.Length == 0)
      {
        Console.WriteLine("Veri girişi yapılmadı. Tekrar deneyin.");
        return false;
      }
      return true;

    }
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Okul
  {
    public List<Ogrenci> Ogrenciler = new List<Ogrenci>();
    //NotEkle
    //OgrenciEkleme
    //AdresGuncelle
    //OgrenciGuncelle
    //OgrenciListele
    public void OgrenciEkle(int no, string ad, string soyad, SUBE sube, CINSIYET cins, DateTime dogumTarihi)
    {
      this.Ogrenciler.Add(new Ogrenci(no,ad,soyad,sube,cins,dogumTarihi));
    }
    public void NotEkle(int no, DersAdi ders, float not)
    {
      Ogrenci o = this.Ogrenciler.Where(d=>d.No==no).FirstOrDefault();
      DersNotu dn = new DersNotu(ders, not);
      o.Notlar.Add(dn);
    }

    public Ogrenci OgrenciMi(int ogrNo)
    {
      Ogrenci a = this.Ogrenciler.Where(x => x.No == ogrNo).FirstOrDefault();
      if (a != null)
      {
        return a;
      }

      return null;
    }

    public void OgrenciSilme(int ogrNo)
    {
      Ogrenci ogr = this.Ogrenciler.Where(x => x.No == ogrNo).FirstOrDefault();
      this.Ogrenciler.Remove(ogr);

    }

    

  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Ogrenci
  {
    public int No { get; set; }
    public string Ad { get; set; }
    public string Soyad { get; set; }
    public SUBE Subesi { get; set; }
    public CINSIYET Cinsiyet { get; set; }
    public DateTime DogumTarihi { get; set; }
    
    public Adres Adresi = new Adres();
    public float NotOrtalamasi { get; set; }


    public List<string> Kitaplar { get; set; } = new List<string>(); 

    public List<DersNotu> Notlar = new List<DersNotu>();
    public Ogrenci(int no, string ad, string soyad, SUBE sb, CINSIYET cins, DateTime dTarihi)
    {
      this.No = no;
      this.Ad = ad;
      this.Subesi = sb;
      this.Soyad = soyad;
      this.Cinsiyet = cins;
      this.DogumTarihi = dTarihi;
    }
  }
  public enum SUBE
  {
    Empty, A, B, C
  }
  public enum CINSIYET
  {
    Empty, Kız, Erkek
  }
}


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class DersNotu
  {
    public DersAdi DersAdi { get; set; }
    public float Not { get; set; }
    public DersNotu(DersAdi dersAdi, float not)
    {
      this.DersAdi = dersAdi;
      this.Not = not;
    }
  }
  public enum DersAdi
  {
    Empty, Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal
  }
}using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OkulYonetimUygulamasi_G034
{
  internal class Adres
  {
    public string Il;
    public string Ilce;
    public string Mahalle;
  }

}