Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
1.8 kB
5
Indexable
Never
# ZADANKO 2 
# Jaskinia pajakow, na koncu tej jakini jest glowstone ktory zepsuty nas przeteleportuje

# 0. Wczytanie pozycji 
pozycja = player.position()
x = pozycja.get_value(Axis.X)
y = pozycja.get_value(Axis.Y)
z = pozycja.get_value(Axis.Z)

# 1. Budowanie jaskini 
def jaskinia():
  # buduje fundamenty jaskini
  blocks.fill(BEDROCK, world(x - 5, y - 1, z - 1), world(x + 10, y + 10, z + 50), FillOperation.HOLLOW)
  # umieszczam glowstone na koncu jaskini 
  blocks.place(GLOWSTONE, world(x, y, z + 49)) 
  
# 2. Spawnowanie pajakow
def spawnPajaki():
  # Uzywam PETLI zeby zrespawnowac ich duzo 
  for i in range(50):
    mobs.spawn(SPIDER, randpos(world(x + 4, y, z), pos(x + 9, y + 2, z + 49)))
    # ustawiam siec dla pajakow
    blocks.place(COBWEB,randpos(world(x + 4, y, z), pos(x + 9, y + 2, z + 49)))
  
# 3. Dac eq 
def eq():
  gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), DIAMOND_SWORD, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), TORCH, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), BOW, 1)
  mobs.give(mobs.target(NEAREST_PLAYER), ARROW, 1)

def miniGraPajaki():
  # 1. daje eq graczowi 
  eq()
  # 2. Buduje jaskinie 
  jaskinia()
  # 3. Spawnuje pajaki
  spawnPajaki()
  
# 5. Ustawienie zdarzenia psujacego glowstone 
def zniszczenieBloku():
  gameplay.set_game_mode(CREATIVE, mobs.target(NEAREST_PLAYER)) # przestawic tryb gry 
  player.teleport(pos(0, 0, 50)) # uciec graczem

# 6. Funkcja ktora uruchomi mini - gre
# po zniszczeniu glowstone uruchomi funkcje zniszcenie bloku
blocks.on_block_broken(GLOWSTONE,zniszczenieBloku) # po zniszczeniu glowstone uruchomi funkcje zniszcenie bloku

# 7. Podpiecie funkcji do gracza 
player.on_chat("gra", miniGraPajaki)