task 2

 avatar
707seven
plain_text
2 months ago
2.3 kB
5
Indexable
Never
import random

class Skola:
  def __init__(self):
    self.grupa = {}

  def radiit_grupa(self, klases_num):
    num_students = random.randint(25, 30)
    self.grupa[klases_num] = num_students

  def visas_grupa(self):
    print("Visas grupas:")
    for klases_num, num_students in self.grupa.items():
      print(f"Klase {klases_num}: {num_students} students")

  def skaitiit_students(self):
    visas_students = sum(self.grupa.values())
    print(f"Kopējais studentu skaits skolā: {visas_students}")

  def update_grupa(self, klases_num, jauns_num_students):
    if klases_num in self.grupa:
      self.grupa[klases_num] = jauns_num_students
      print(f"Grupa {klases_num} updated ar {jauns_num_students} students")
    else:
      print(f"Grupa {klases_num} neeksistē")

  def pievienot_students(self, klases_num):
    if klases_num in self.grupa:
      self.grupa[klases_num] += 1
      print(f"Pievienoja students {klases_num} grupa.")
    else:
      print(f"Grupa {klases_num} neeksistē")

  def dzest_grupa(self, klases_num):
    if klases_num in self.grupa:
      del self.grupa[klases_num]
      print(f"Dzēsta {klases_num} grupa.")
    else:
      print(f"Grupa {klases_num} neeksistē.")

  def parvaldiit_students(self):
    while True:
      print("1. Pievienojiet grupai jaunu studentu")
      print("2. Noņemiet no grupas studentu")
      print("3. Izeja")
      izveele = input("Ievadiet savu izvēli: ")

      if izveele == "1":
        klases_num = input("Ievadiet klases numuru/vārdu, kuram pievienot studentu: ")
        self.pievienot_students(klases_num)
      elif izveele == "2":
        klases_num = input("Ievadiet klases numuru/vārdu, no kura noņemt studentu: ")
        self.dzest_grupa(klases_num)
      elif izveele == "3":
        break
      else:
        print("Nederīga izvēle. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.")

skola = Skola()

for i in range(1, 7):
  skola.radiit_grupa(f"11.{i}")

skola.parvaldiit_students()

skola.visas_grupa()

skola.skaitiit_students()
Leave a Comment