Szorzás Assemblyben

mail@pastecode.io avatar
unknown
assembly_x86
2 years ago
634 B
22
Indexable
Never
Code	Segment
	assume CS:Code, DS:Data, SS:Stack

Start:
	mov	ax, Code
	mov	DS, AX
	
	;szorzás
	
	mov ax, 7 ; [HORVATH]
	mov cx, 6 ; [BALAZS]
	
	mul cx		; 5x7, AX-ben van az eredmény
	
	;4-gyel osztás
	
	mov cx, 4 	; osztó, osztandó AX-ben
	div cx		; 4-gyel osztás, eredmény AX-ben, maradék DX-ben
	
	;shr ax, 1	; bit eltolassal is tudunk 4-gyel osztani (2x2)
	;shr ax, 1
	
	add ax, 48	; '0' ascii hozzáadása
	
	;kiírás
	
	mov dx, ax
	mov ah, 2
	int 21h
Program_Vege:
	mov	ax, 4c00h
	int	21h


Code	Ends

Data	Segment

Data	Ends

Stack	Segment

Stack	Ends
	End	Start