Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
a year ago
536 B
1
Indexable
Never
#!/bin/bash                                   

# zapisanie do pliku polacy.txt wszystkich graczy z Polski, którzy dołączyli w \
2020 lub 2021 roku                               
awk '$2=="Polska" && ($3~/2020/ ||$3~/2021/) {print $0}' gracze.txt > polacy.tx\
t
# wypisanie w ostatniej linii ile ich w sumie jest               
echo "Liczba graczy z Polski, którzy dołączyli w 2020 lub 2021 roku: " $(cat po\
lacy.txt | wc -l) >> polacy.txt