each-profesion-class-J.G

mail@pastecode.io avatar
unknown
c_cpp
2 years ago
16 kB
2
Indexable
Never

#include <iostream>

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <map>using namespace std;int random(int min, int max) //range : [min, max]
{
  static bool first = true;
  if (first) 
  { 
   srand( time(NULL) ); //seeding for the first time only!
   first = false;
  }
  return min + rand() % (( max + 1 ) - min);
}class Mag {
   /*
    1) Wyjaśnić kwestię sekcji dostępu do elementów obiektu
    - elementy są możliwe do modyfikacji tylko w przypadku gdy są publiczne. W sytuacji elementów prywatnych, mogą one zostać zmodyfikowane w tylko w zakresie klasy.
    2) Podać przykłady zastosowania i sens takich funkcjonalności.
    - Hermetyzacja zapobiega przed nieoczekiwanymi modyfikacjami klasy przez osoby zewnetrzne. Np dostęp do klasy będącej częścią biblioteki o określonym api. 
   */
 private:
 string rasa;
 string imie;
 int obrona;
 int atak;
 int szybkosc;

 public:
 void odczyt() {
  cout << "Gatunek: " << rasa << endl;
  cout << "Imię: " + imie << endl;
  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
 }

 void ustawRase(string wybranaRasa) { rasa = wybranaRasa; }

 void ustawNick(string wybranyNick) { imie = wybranyNick; }

 int zwrocObrone() {
   return obrona;
 }

 int zwrocAtak() {
   return atak;
 }

 int zwrocSzybkosc() {
   return szybkosc;
 }

 string zwrocNick() {
   return imie;
 }

 void pokazDane() {
  /*
   1) Czy metoda ma dostęp do wnętrza klasy?
    - Tak
   2) Omówić metodykę tworzenia identyfikatorów w stylu camelCase oraz
   snake_case.
    - Identyfikatory w metodyce camelCase są tworzone w taki sposób że
   pierwsza litera każdego wyrazu np funkcji (nie licząc pierwszego) jest
   pisana z wielkiej litery, w przypadku snake_case wyrazy łączymy za pomocą _
   3) Jak działa taka metoda dodawania danych i odczytu?
    - pokazDane -> Pobiera dane następnie wyświetla za pomocą cout
    - wczytajDane -> zapisuje w klasie wartosci przekazane przez cin
   4) Omówić porządek w kodzie dzięki zamknięciu danych w obiektach.
    - Dzięki zastosowaniu klas w prosty sposób możemy porządkować logikę
   wspólną dla wielu elementów. Dodatkowo umożliwia nam segregację elementów w
   sposób logiczny i zwięzły.
   5) Sprawdzić ile pamięci zajmuje obiekt.
   - Zajmuje 64
  */
  cout << "Mój gatunek to " << rasa << endl;
  cout << "Nazywam się " + imie << endl;
  cout << "Mam takie moce: " << endl;
  cout << " 1) Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << " 2) Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
  cout << " 3) Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
 }

 void wczytajDane() {
  cout << "Edycja danych dla " << rasa << endl;
  cout << "Wpisz Imię" << endl;
  cin >> imie;
  cout << "Wpisz Atak" << endl;
  cin >> atak;
  cout << "Wpisz Szybkość" << endl;
  cin >> szybkosc;
  cout << "Wpisz Obronę" << endl;
  cin >> obrona;
 }

 void wczytajDaneLosowe() {
  atak = random(1,100);
  szybkosc = random(1,100);
  obrona = random(1,100);
 }
};

class Zwiadowca {
   /*
    1) Wyjaśnić kwestię sekcji dostępu do elementów obiektu
    - elementy są możliwe do modyfikacji tylko w przypadku gdy są publiczne. W sytuacji elementów prywatnych, mogą one zostać zmodyfikowane w tylko w zakresie klasy.
    2) Podać przykłady zastosowania i sens takich funkcjonalności.
    - Hermetyzacja zapobiega przed nieoczekiwanymi modyfikacjami klasy przez osoby zewnetrzne. Np dostęp do klasy będącej częścią biblioteki o określonym api. 
   */
 private:
 string rasa;
 string imie;
 int obrona;
 int atak;
 int szybkosc;

 public:
 void odczyt() {
  cout << "Gatunek: " << rasa << endl;
  cout << "Imię: " + imie << endl;
  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
 }

 void ustawRase(string wybranaRasa) { rasa = wybranaRasa; }

 void ustawNick(string wybranyNick) { imie = wybranyNick; }

 int zwrocObrone() {
   return obrona;
 }

 int zwrocAtak() {
   return atak;
 }

 int zwrocSzybkosc() {
   return szybkosc;
 }

 string zwrocNick() {
   return imie;
 }

 void pokazDane() {
  /*
   1) Czy metoda ma dostęp do wnętrza klasy?
    - Tak
   2) Omówić metodykę tworzenia identyfikatorów w stylu camelCase oraz
   snake_case.
    - Identyfikatory w metodyce camelCase są tworzone w taki sposób że
   pierwsza litera każdego wyrazu np funkcji (nie licząc pierwszego) jest
   pisana z wielkiej litery, w przypadku snake_case wyrazy łączymy za pomocą _
   3) Jak działa taka metoda dodawania danych i odczytu?
    - pokazDane -> Pobiera dane następnie wyświetla za pomocą cout
    - wczytajDane -> zapisuje w klasie wartosci przekazane przez cin
   4) Omówić porządek w kodzie dzięki zamknięciu danych w obiektach.
    - Dzięki zastosowaniu klas w prosty sposób możemy porządkować logikę
   wspólną dla wielu elementów. Dodatkowo umożliwia nam segregację elementów w
   sposób logiczny i zwięzły.
   5) Sprawdzić ile pamięci zajmuje obiekt.
   - Zajmuje 64
  */
  cout << "Mój gatunek to " << rasa << endl;
  cout << "Nazywam się " + imie << endl;
  cout << "Mam takie moce: " << endl;
  cout << " 1) Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << " 2) Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
  cout << " 3) Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
 }

 void wczytajDane() {
  cout << "Edycja danych dla " << rasa << endl;
  cout << "Wpisz Imię" << endl;
  cin >> imie;
  cout << "Wpisz Atak" << endl;
  cin >> atak;
  cout << "Wpisz Szybkość" << endl;
  cin >> szybkosc;
  cout << "Wpisz Obronę" << endl;
  cin >> obrona;
 }

 void wczytajDaneLosowe() {
  atak = random(1,100);
  szybkosc = random(1,100);
  obrona = random(1,100);
 }
};


class Wojowink {
   /*
    1) Wyjaśnić kwestię sekcji dostępu do elementów obiektu
    - elementy są możliwe do modyfikacji tylko w przypadku gdy są publiczne. W sytuacji elementów prywatnych, mogą one zostać zmodyfikowane w tylko w zakresie klasy.
    2) Podać przykłady zastosowania i sens takich funkcjonalności.
    - Hermetyzacja zapobiega przed nieoczekiwanymi modyfikacjami klasy przez osoby zewnetrzne. Np dostęp do klasy będącej częścią biblioteki o określonym api. 
   */
 private:
 string rasa;
 string imie;
 int obrona;
 int atak;
 int szybkosc;

 public:
 void odczyt() {
  cout << "Gatunek: " << rasa << endl;
  cout << "Imię: " + imie << endl;
  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
 }

 void ustawRase(string wybranaRasa) { rasa = wybranaRasa; }

 void ustawNick(string wybranyNick) { imie = wybranyNick; }

 int zwrocObrone() {
   return obrona;
 }

 int zwrocAtak() {
   return atak;
 }

 int zwrocSzybkosc() {
   return szybkosc;
 }

 string zwrocNick() {
   return imie;
 }

 void pokazDane() {
  /*
   1) Czy metoda ma dostęp do wnętrza klasy?
    - Tak
   2) Omówić metodykę tworzenia identyfikatorów w stylu camelCase oraz
   snake_case.
    - Identyfikatory w metodyce camelCase są tworzone w taki sposób że
   pierwsza litera każdego wyrazu np funkcji (nie licząc pierwszego) jest
   pisana z wielkiej litery, w przypadku snake_case wyrazy łączymy za pomocą _
   3) Jak działa taka metoda dodawania danych i odczytu?
    - pokazDane -> Pobiera dane następnie wyświetla za pomocą cout
    - wczytajDane -> zapisuje w klasie wartosci przekazane przez cin
   4) Omówić porządek w kodzie dzięki zamknięciu danych w obiektach.
    - Dzięki zastosowaniu klas w prosty sposób możemy porządkować logikę
   wspólną dla wielu elementów. Dodatkowo umożliwia nam segregację elementów w
   sposób logiczny i zwięzły.
   5) Sprawdzić ile pamięci zajmuje obiekt.
   - Zajmuje 64
  */
  cout << "Mój gatunek to " << rasa << endl;
  cout << "Nazywam się " + imie << endl;
  cout << "Mam takie moce: " << endl;
  cout << " 1) Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << " 2) Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
  cout << " 3) Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
 }

 void wczytajDane() {
  cout << "Edycja danych dla " << rasa << endl;
  cout << "Wpisz Imię" << endl;
  cin >> imie;
  cout << "Wpisz Atak" << endl;
  cin >> atak;
  cout << "Wpisz Szybkość" << endl;
  cin >> szybkosc;
  cout << "Wpisz Obronę" << endl;
  cin >> obrona;
 }

 void wczytajDaneLosowe() {
  atak = random(1,100);
  szybkosc = random(1,100);
  obrona = random(1,100);
 }
};


 
/*

   1) Jak wygląda zapis do obiektu?

    - Zapisujemy bezpośrednio dane do obiektu.   2) Czy zapis jest podobny do struktury?

     - Tak   3) Kto może zapisywać do obiektu?

     - W przypadku pól publicznych, każdy.   4) Różnice między klasą a strukturą

     - Pola klasy są domyślnie prywatne. (hermetyzacja)   5) Zastanowić się czym klasa różni się w tym wypadku od struktury? Mamy
  tylko dane, cechy, atrybuty. Jakaś różnica? Po co nam zatem obiekty?

    - Mozna je tworzyc n razy.   6) Jak wygląda odczyt, i kto może czytać z obiektu?

     - Pola są publiczne wiec odczyt może się odbywać bezpośrednio z obiektu

     - Każdy może czytać z obiektu   7) Jak tworzone i obsługiwane są zmienne obiektowe tego typu?

     - Zmienna statyczna inicjalizująca się w momencie deklaracji, w
  przeciwieństwie do zmiennej dynamicznej, programista nie ma kontroli nad tym
  kiedy taka zmiena zostanie zniszczona.   */

class Postac {
   /*
    1) Wyjaśnić kwestię sekcji dostępu do elementów obiektu
    - elementy są możliwe do modyfikacji tylko w przypadku gdy są publiczne. W sytuacji elementów prywatnych, mogą one zostać zmodyfikowane w tylko w zakresie klasy.
    2) Podać przykłady zastosowania i sens takich funkcjonalności.
    - Hermetyzacja zapobiega przed nieoczekiwanymi modyfikacjami klasy przez osoby zewnetrzne. Np dostęp do klasy będącej częścią biblioteki o określonym api. 
   */
 private:
 string rasa;
 string imie;
 int obrona;
 int atak;
 int szybkosc;

 public:
 void odczyt() {
  cout << "Gatunek: " << rasa << endl;
  cout << "Imię: " + imie << endl;
  cout << "Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
  cout << "Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << "Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
 }

 void ustawRase(string wybranaRasa) { rasa = wybranaRasa; }

 void ustawNick(string wybranyNick) { imie = wybranyNick; }

 int zwrocObrone() {
   return obrona;
 }

 int zwrocAtak() {
   return atak;
 }

 int zwrocSzybkosc() {
   return szybkosc;
 }

 string zwrocNick() {
   return imie;
 }

 void pokazDane() {
  /*
   1) Czy metoda ma dostęp do wnętrza klasy?
    - Tak
   2) Omówić metodykę tworzenia identyfikatorów w stylu camelCase oraz
   snake_case.
    - Identyfikatory w metodyce camelCase są tworzone w taki sposób że
   pierwsza litera każdego wyrazu np funkcji (nie licząc pierwszego) jest
   pisana z wielkiej litery, w przypadku snake_case wyrazy łączymy za pomocą _
   3) Jak działa taka metoda dodawania danych i odczytu?
    - pokazDane -> Pobiera dane następnie wyświetla za pomocą cout
    - wczytajDane -> zapisuje w klasie wartosci przekazane przez cin
   4) Omówić porządek w kodzie dzięki zamknięciu danych w obiektach.
    - Dzięki zastosowaniu klas w prosty sposób możemy porządkować logikę
   wspólną dla wielu elementów. Dodatkowo umożliwia nam segregację elementów w
   sposób logiczny i zwięzły.
   5) Sprawdzić ile pamięci zajmuje obiekt.
   - Zajmuje 64
  */
  cout << "Mój gatunek to " << rasa << endl;
  cout << "Nazywam się " + imie << endl;
  cout << "Mam takie moce: " << endl;
  cout << " 1) Atak: " + to_string(atak) << endl;
  cout << " 2) Szybkość: " + to_string(szybkosc) << endl;
  cout << " 3) Obrona: " + to_string(obrona) << endl;
 }

 void wczytajDane() {
  cout << "Edycja danych dla " << rasa << endl;
  cout << "Wpisz Imię" << endl;
  cin >> imie;
  cout << "Wpisz Atak" << endl;
  cin >> atak;
  cout << "Wpisz Szybkość" << endl;
  cin >> szybkosc;
  cout << "Wpisz Obronę" << endl;
  cin >> obrona;
 }

 void wczytajDaneLosowe() {
  atak = random(1,100);
  szybkosc = random(1,100);
  obrona = random(1,100);
 }
};

class MikroNinjago {
  public: 
   void start() {
    isRunning = true;
    showMenu();
   }

   MikroNinjago() {
     avaiableSpecializations["Z"] = "zwiadowca";
     avaiableSpecializations["M"] = "mag";
     avaiableSpecializations["W"] = "wojownik";

  } 
  private: 
   bool isRunning;
   char menuSelection;
   Postac* playerA = NULL;
   Postac* playerB = NULL;
   map<string, string> avaiableSpecializations;

   void showMenu() {
     while(isRunning) {
      cout << "Menu gry: " << endl;
      if(playerA == NULL && playerB == NULL ) {
       cout << "1) Dodaj graczy (A)" << endl;
      }else {
        cout << "1) Rozpocznij grę " << playerA->zwrocNick() << " VS " << playerB->zwrocNick() << " (S)" << endl;
      }
      cout << "2) Zakończ (Z)" << endl;
      cout << "Wybierz opcję: " << endl;
      cin >> menuSelection;
      handleMenuSelection();
     }
   }

   void handleMenuSelection() {
    switch (menuSelection)
    {
    case 'A':
      onPlayerAdd();
      break;

    case 'Z':
      isRunning = false;
      break;   

    case 'S':
      getWinResult();
      break;      
    default:
      break;
    }
   }
   
   void getWinResult() {
     Postac* winner = comparePlayers();
     cout << "Wygrywa: " << endl;
     cout << winner->zwrocNick() << "!!!" << endl;
     playerA = NULL;
     playerB = NULL;
   }
   Postac* comparePlayers() {
    if(playerA->zwrocAtak() > playerB->zwrocObrone()) {
      return playerA;
    }

    if(playerB->zwrocAtak() > playerA->zwrocObrone()) {
     return playerB;
    }

    if(playerB->zwrocSzybkosc() > playerA->zwrocSzybkosc()){
      return playerB;
    }
    return playerA;
   }

   void onPlayerAdd() {
   string answer;

    if(playerA == NULL) {
      cout << "Wybierz klasę dla gracza nr 1" << endl;
      showAvaiableClasses();
      cin >> answer;
      string specialization = avaiableSpecializations.at(answer);
      playerA = new Postac();
      setPlayerSetting(playerA, specialization);
    }

     if(playerB == NULL) {
      cout << "Wybierz klasę dla gracza nr 2" << endl;
      showAvaiableClasses();
      cin >> answer;
      string specialization = avaiableSpecializations.at(answer);
      playerB = new Postac();
      setPlayerSetting(playerB, specialization);
    }
   }

   void showAvaiableClasses() {
     cout << "1) Wojownik (W)" << endl;
     cout << "2) Mag (M)" << endl;
     cout << "3) Zwiadowca (Z)" << endl;
   }

   void setPlayerSetting(Postac* currentPlayer, string specialization){
      string nick;
      cout << "################" << endl;
      currentPlayer->ustawRase(specialization);
      cout << "Wpisz nick" << endl;
      cin >> nick;
      currentPlayer->ustawNick(nick);
      currentPlayer->wczytajDaneLosowe();
      currentPlayer->odczyt();
      cout << "################" << endl;
   }
   
};

int main() {
  MikroNinjago game = MikroNinjago();
  game.start(); 
 return 0;
}