500 vol3 28/10/2022

mail@pastecode.io avatar
unknown
plain_text
2 years ago
16 kB
1
Indexable
Never
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6OTgsInR5cGUiOiJQYXRpZW50IiwiZXhwIjoxNjgyNjY4NTE5LCJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyMi0xMC0yOCAw
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ║ OTo1NToxOSArMDIwMCJ9.YoyY_5sFtGO9uBdSBLLuXl6EwQ4VLlk_KIeMDRJaxQg
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╔ Body 
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ well_being: 6
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_scale: 2
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_scale: 9
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-10-28 09:58:30.566 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_side: left
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ rp_scale: 6
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ rl_scale: 3
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ painful_position: standing
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ║ {well_being: 6, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 2, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 9, p_possible: false, p_radiation: false, p_blockage: p
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ║ ainful, p_scale: 10, p_side: left, rp_scale: 6, rl_scale: 3, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: re
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ║ gular, pain_type: constant, painful_position: standing, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_sta
2022-10-28 09:58:30.567 17372-19769/? I/flutter: ║ rted: suddenly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: null}
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ╔╣ Response ║ POST ║ Status: 200 OK
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results/description
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ╔ Body
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ║
2022-10-28 09:58:31.354 17372-19769/? I/flutter: ║  {
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     "Witaj 500test, cieszymy się, że możemy Ci pomóc w walce z Twoimi dolegliwościami. Zanotowaliśmy, że cierpisz na
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     bóle w dolnym odcinku kręgosłupa, które pojawiły się nagle i przede wszystkim po lewej stronie. Do tego są już 
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     dość intensywne i wystarczająco uciążliwe aby komplikować Ci codzienne funkcjonowanie, choć na szczęście na razi
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     e nie ma tendencji do promieniowania w stronę nóg. Ułatwi nam to pracę. Ostatnia interwencja chirurgiczna spowod
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     owała zrosty w tkankach miękkich, które są często źródłem problemów mechanicznych. Pokażę Ci jak samodzielnie i 
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     bezpiecznie "uwolnić" te struktury. Poprawimy także uwodnienie dysków lędźwiowych, które na skutek operacji stra
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     ciły elastyczność i właściwości amortyzacyjne. Biorąc pod uwagę ile to już czasu trwa, należy absolutnie chronić
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     zdrowe jeszcze części kręgosłupa i zrobić wszystko, aby ułatwić regenrację uszkodzonych sktruktur, aby w końcu 
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     zredukować regularne nawroty bólu. Zwłaszcza w tak młodym wieku! W przeciwnym wypadku znalezienie pozycji bezbol
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     esnej podczas stania będzie coraz trudniejsze! W pierwszym okresie naszej pracy będziemy się skupiali na znalezi
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     eniu możliwości przerwania ciągłego bólu i wydłużenia okresów bezbolesnych."
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     image: null,
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║     video: null
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║  }
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ║
2022-10-28 09:58:31.355 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╔╣ Request ║ POST 
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╔ Headers 
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ content-type: application/json; charset=utf-8
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ Authorization: 
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ║ Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6OTgsInR5cGUiOiJQYXRpZW50IiwiZXhwIjoxNjgyNjY4NTE5LCJjcmVhdGVkX2F0IjoiMjAyMi0xMC0yOCAw
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ║ OTo1NToxOSArMDIwMCJ9.YoyY_5sFtGO9uBdSBLLuXl6EwQ4VLlk_KIeMDRJaxQg
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ contentType: application/json; charset=utf-8
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ responseType: ResponseType.json
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ followRedirects: true
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ connectTimeout: 0
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ receiveTimeout: 0
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╔ Body 
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ well_being: 6
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_radiation: false
2022-10-28 09:58:32.363 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_difficulties: false
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_scale: 2
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ a_side: right
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_possible: true
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_blockage: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bp_scale: 3
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_possible: true
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_blockage: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ bl_scale: 9
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_possible: false
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_radiation: false
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_blockage: painful
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_scale: 10
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ p_side: left
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ rp_scale: 6
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ rl_scale: 3
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ limbs_radiation: false
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ main_side: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_constancy: regular
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_type: constant
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ painful_position: standing
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ limbs_radiation_side: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ limb_radiation_level: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_started: suddenly
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ lumbar_spine_surgery: true
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ foreign_body: false
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ pain_since: over_a_month
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╟ strongest_pain_time: null
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ║ {well_being: 6, a_radiation: false, a_difficulties: false, a_scale: 2, a_side: right, bp_possible: true, bp_blockage: nu
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ║ ll, bp_scale: 3, bl_possible: true, bl_blockage: null, bl_scale: 9, p_possible: false, p_radiation: false, p_blockage: p
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ║ ainful, p_scale: 10, p_side: left, rp_scale: 6, rl_scale: 3, limbs_radiation: false, main_side: null, pain_constancy: re
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ║ gular, pain_type: constant, painful_position: standing, limbs_radiation_side: null, limb_radiation_level: null, pain_sta
2022-10-28 09:58:32.364 17372-19769/? I/flutter: ║ rted: suddenly, lumbar_spine_surgery: true, foreign_body: false, pain_since: over_a_month, strongest_pain_time: null}
2022-10-28 09:58:32.442 17372-19769/? I/flutter: ╔╣ DioError ║ Status: 500 Internal Server Error
2022-10-28 09:58:32.442 17372-19769/? I/flutter: ║ https://spinetime-staging.herokuapp.com/api/v1/lumbar_pt_results
2022-10-28 09:58:32.442 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
2022-10-28 09:58:32.442 17372-19769/? I/flutter: ╔ DioErrorType.response
2022-10-28 09:58:32.443 17372-19769/? I/flutter: ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝