Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
html
a month ago
24 kB
0
Indexable
Never
<div class="is-section make-website-section is-box is-section-auto"><div class="is-overlay"><div class="is-overlay-bg" style="background-image: url(&quot;https://phpmysqlappdiag454.blob.core.windows.net/blob/assets/images/web/1579159709-bg4.png&quot;);"></div></div>
 <div class="is-boxes">
  <div class="is-box-centered">
   <div class="is-container container-fluid" data-contid="$container_id_fz3uuxi7y$" style="max-width: 899px;margin-top: 80px;margin-bottom: 40px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;">
    <div class="row"><div class="col-md-12" style="text-align: center;"><img src="https://phpmysqlappdiag454.blob.core.windows.net/blob/assets/images/web/Group 115.png" alt="" data-filename="Group 115.png"></div></div><div class="row"><div class="col-md-12" style="text-align: center;"><div class="spacer height-20" style="color: rgb(0, 0, 0);"></div>
      <p style="text-align: center; margin-bottom: 0px; font-size: 21px; color: rgb(0, 0, 0);"><b>Το διαχειριστικό περιβάλλον του Workadu τώρα και στα Αλβανικά!</b></p><p style="line-height: 1.6; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0); padding-bottom: 30px;">Μπορείς να εκδίδεις τα παραστατικά σου στα Ελληνικά μέσα από το μενού μεταφρασμένο στα Αλβανικά για ευκολία χρήσης!</p>

<p style="text-align: center; margin-bottom: 0px; font-size: 21px; color: rgb(0, 0, 0);"><b>Mjedisi i menaxhimit të Workadu tashmë është edhe në shqip!</b></p><p style="line-height: 1.6; text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);">Ju mund t'i lëshoni dokumentet tuaja në greqisht përmes menusë së përkthyer në shqip për përdorim të lehtë!</p>

</div></div>
   </div>
  </div>
 </div>

    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  </div>

<div class="is-section is-shadow-1 is-bg-grey is-section-30" id="section-Lf2xsR0">
 <div class="is-boxes">
  <div class="is-box-img is-box is-box-6">
   <div class="is-overlay">
    
    
    <div class="is-overlay-content"></div>
   <div class="is-overlay-bg" style="background-image: url(&quot;https://phpmysqlappdiag454.blob.core.windows.net/blob/assets/images/web/1706511651-iMockup-GooglePixel8Pro(3).png&quot;); background-size: contain; background-position: 50% 0%;"></div></div>
  </div>
  <div class="is-box is-box-6 is-light-text" style="background-color: rgb(27, 23, 57);">
   <div class="is-boxes">
    <div class="is-box-centered">
     <div class="is-container container-fluid" data-contid="$container_id_x27kzqecm$" style="margin: 0px 10px; max-width: 841px; padding-top: 20px; padding-left: 20px; padding-right: 20px;margin-bottom: 24px;">
      <div class="row">
       <div class="col-md-12"><h2 class="white" style="padding: 50px 20px; font-size: 30px;" id="element-ZoeCDFI"><div id="ultimate-heading-462965851aa26c726" class="uvc-heading ult-adjust-bottom-margin ultimate-heading-462965851aa26c726 uvc-6338" data-hspacer="no_spacer" data-halign="left"><div class="uvc-sub-heading ult-responsive" data-ultimate-target=".uvc-heading.ultimate-heading-462965851aa26c726 .uvc-sub-heading " data-responsive-json-new="{&quot;font-size&quot;:&quot;desktop:48px;&quot;,&quot;line-height&quot;:&quot;desktop:58px;&quot;}">Νέα Γλώσσα, Νέες Δυνατότητες - Gjuhë e re, veçori të reja</div></div></h2></div>
      </div><div class="row" style="padding-left: 20px;"><div class="col-md-6"><h5 class="white"><b>Περισσότερη ευκολία χρήσης - Më shumë lehtësi në përdorim</b></h5><p>Το περιβάλλον της πλατφόρμας μας έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα και την ευκολία χρήσης, για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις λειτουργίες μας χωρίς περιορισμούς στη γλώσσα σας. <br><br> Mjedisi ynë i platformës është projektuar duke pasur parasysh thjeshtësinë dhe lehtësinë e përdorimit, kështu që ju mund të shijoni të gjitha veçoritë tona pa kufizime gjuhësore.</p><p><br></p></div><div class="col-md-6"><h5 class="white"><b>Απολαύστε την εμπειρία workadu στη γλώσσα σας! - Shijoni përvojën e punës në gjuhën tuaj!</b></h5><p>Αποκτήστε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας στα αλβανικά σήμερα και εξερευνήστε όλες τις δυνατότητες του Workadu.&nbsp;<br><br> Merrni akses në platformën tonë në shqip sot dhe eksploroni të gjitha veçoritë e Workadu. </p><p><br></p><p></p></div></div><div class="row" style="padding-left: 20px;"><div class="col-md-6"><h5 class="white"><span style="font-family: ubuntu;"><b>Όλες οι δυνατότητες workadu - Të gjitha veçoritë e Workadu</b></span></h5><p>Έχουμε μεταφράσει όλο το διαχειριστικό μας, έτσι μπορείτε σε όποιο πλάνο και αν είστε να διαχειριστείτε τιμολόγια, website builder και κρατήσεις στα Αλβανικά ! <br><br> Ne kemi përkthyer platformën tonë, kështu që ju mund të menaxhoni faturat, të përdorni ndërtuesin e faqes së internetit dhe të menaxhoni rezervimet tuaja në shqip, pavarësisht se në çfarë plani jeni!</p><p><br></p></div><div class="col-md-6"><h5 class="white"><br></h5><p></p><p><br></p><p></p><p></p></div></div><div class="row"><div style="text-align: center;" class="col-md-12"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><a href="https://www.workadu.com/eggrafi" class="is-btn btn-default " style="text-transform: initial; letter-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(158, 73, 181); border-width: 1px; border-color: rgb(158, 73, 181); border-style: solid; border-radius: 12px; font-weight: bold;" title="" data-hover-bgcolor="rgb(27,23,57)" onmouseover="this.setAttribute('data-style',this.style.cssText);if(this.getAttribute('data-hover-bordercolor')) this.style.borderColor=this.getAttribute('data-hover-bordercolor');if(this.getAttribute('data-hover-bgcolor')) this.style.backgroundColor=this.getAttribute('data-hover-bgcolor');if(this.getAttribute('data-hover-color')) this.style.color=this.getAttribute('data-hover-color');" onmouseout="this.setAttribute('style',this.getAttribute('data-style'));this.removeAttribute('data-style')" data-hover-bordercolor="rgb(255,255,255)" data-hover-color="rgb(255,255,255)" target="_blank">Δωρεάν Εγγραφή - Regjistrim falas</a></span>
</div>
</div><div class="row"><div class="col-md-12" data-noedit=""><div class="spacer height-20"></div></div></div><div class="row"><div style="text-align: center;" class="col-md-12"><span></span>
</div></div>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>

    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  
    
  </div>

<div class="is-section is-section-100 is-box is-dark-text is-bg-grey">
	<div class="is-boxes">
		<div class="is-box-centered">
			<div class="is-container container-fluid" style="max-width: 782px;" data-contid="$container_id_mecvjl6ld$">
				<div class="row">
					<div class="col-md-12 center"><h1 class="size-38" style="letter-spacing: 1px;"></h1><h1 style="font-family: Arial, sans-serif;">Βήματα - Hapat </h1></div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="col-md-12">
						<div class="spacer height-20"></div>
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="col-md-6"><p class="size-42" style="line-height: 1; font-weight: bold;">01.</p>
						
						<p style="font-family: Arial, sans-serif;">Έχοντας συνδεθεί στο λογαριασμό σας, πάτε κάτω αριστερά στο στρογγυλό λογότυπο και επιλέγετε "Το προφίλ μου". <br><br>Pasi të keni hyrë në llogarinë tuaj, shkoni te logoja e rrumbullakët në fund të majtë dhe zgjidhni "Profili im".</p></div>
					<div class="col-md-6">
						<img src="https://phpmysqlappdiag454.blob.core.windows.net/blob/assets/images/web/Στιγμιότυπο οθόνης 2024-01-29 090511.png" alt="" style="width: 90%; height: auto;" data-filename="Στιγμιότυπο οθόνης 2024-01-29 090511.png">
					</div>
				</div>
				<div class="row">
					<div class="col-md-6">
						<img src="https://phpmysqlappdiag454.blob.core.windows.net/blob/assets/images/web/Στιγμιότυπο οθόνης 2024-01-29 090639.png" alt="" style="width: 100%; height: auto;" data-filename="Στιγμιότυπο οθόνης 2024-01-29 090639.png">
					</div>
					<div class="col-md-6"><p class="size-42" style="line-height: 1; font-weight: bold;">02.</p>
						
						<p style="font-family: Arial, sans-serif;">Στη συνέχεια στην επιλογή "Γλώσσα" επιλέγετε τα Αλβανικά.<br><span>Τέλος, κάτω δεξιά αποθηκεύετε την αλλαγή πατώντας "ενημέρωση χρήστη" </span> <br><br>Më pas në opsionin "Gjuha" zgjidhni shqip.
Së fundi, në fund djathtas, ruani ndryshimin duke shtypur "përditëso përdoruesin"
</p></div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>

    
  
    
  </div>

<!---OTHERS--->
<style>

@media only screen and (max-width: 768px) and (orientation: portrait){
  video {
    display: none;
  }
  .video-header {
    height: 100vh;
    /*background: url('images/mobile-main.png');*/
    background-size: cover;
  }
  .curve {
    display: none;
  }
  .laptop {
    position: absolute;
    top: 20%;
    left: 10%;
    z-index: 1;
    height: 40%;
    margin: auto;
  }
  .laptop-mob {
    position: absolute;
    top: 20%;
    left: 10%;
    z-index: 1;
    height: 30%;
    margin: auto;
  }
  .header-text {
        font-weight: 900!important;
    color: #454256;
    position: absolute;
    bottom: 60px;
    left: 20px;
    margin-right: 20px;
    line-height: 1;
  }
  .line1 {
    font-size: 40px;
    font-weight: 900;
  
  }
  .line2 {
    font-size: 18px;
    font-weight: 400;
    break-word: keep-all;
  }
  .line2landing {
    display: none;
  }
  .line2landing {
    display: none;
  }
  .bg-general{
    display: none;
  }

}

@media only screen and (min-width: 769px){
  .curve2 {
    display: none;
  }
  .laptop {
    display:none;
  }
  .laptop-car {
    position: absolute;
    bottom: 15%;
    right: 5%;
    z-index: 1;
    width: 45%;
    margin: auto;
  }
  .line1 {
    display: none;
  }
  .line2{
    display: none;
  }
  .playpause{
    display: none;
  }
  .line1landing {
  
  }
  .line2landing {
    font-size: 21px;
    font-weight: 400;
    break-word: keep-all;
  }
  .text-landing {
    position: absolute;
    bottom: 40%;
    left: 10%;
    z-index: 1;
    width: 40%;
  }
  .bg-general{
    /*background: url(images/bg-general.png);*/
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background-size: cover;
  }
  .buttons {
    margin:0;
    padding:0;
  }
}

@media only screen and (orientation: portrait){
  .bg-general{
    /*background: url(images/bg-general.png);*/
    width: 100%;
    height: 50vh;
    background-size: cover;
  }
}

@media only screen and (orientation: landscape){
  .curve2 {
    display: none;
  }
  .laptop-mob {
    display:none;
  }
  .laptop {
    display:none;
  }
  .line1 {
    display: none;
  }
  .line2{
    display: none;
  }
}

/**ROUND BUTTONS**/


section {
  padding: 0;
  margin:0;
}


/**.shadow3 {
  background-image: url("http://www.commixturesoft.com/img/shadow3.png");
  background-repeat: no-repeat;
}**/

.height450{height:450px;}

.badge-info {
  background-color: rgba(23, 160, 184, 0.17);
  color: #17a2b8;
}

.section-title .badge {
  margin: 0 0 8px;
}
.badge {
  border-radius: 100px;
  font-size: 40px;
  font-stretch: normal;
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  letter-spacing: 1px;
  line-height: normal;
  padding: 4px 14px;
  text-transform: uppercase;
}


.social-overlap {
  position: absolute;
  width: 100%;
  transform: translateY(-50%);
}

.justify-content-center {
  -ms-flex-pack: center!important;
  justify-content: center!important;
}
.justify-content-center {
  -webkit-box-pack: center!important;
  -ms-flex-pack: center!important;
  justify-content: center!important;
}

.social-bar {
  display: flex;
  border-radius: 10px;
  background: transparent;
  /** box-shadow: 0 0 60px rgba(93, 70, 232, 0.15);
 border: 1px solid#ebe9e9;**/
}
.iconpad {
  padding: 20px 0;
  width: 100%;
}
.mb-3, .my-3 {
  margin-bottom: 1rem!important;
}

.process-scetion .slider-nav-item {
  position: relative;
  flex-grow: 0;
  flex-shrink: 0;
  border-radius: 50%;
  text-align: center;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: all .4s ease;
}

.social-icons a {
  border-radius: 50px;
  color: #3f345f;
  display: inline-block;
  line-height: 150px;
  height: 150px;
  width: 150px;
  box-shadow: 0 5px 25px rgba(93, 70, 232, 0.15);
  margin: 15px 40px;
  font-size: 80px;
}

.slider-nav-item:before {
  position: absolute;
  content: "";
  height: calc(100% + 16px);
  width: calc(100% + 16px);
  top: -8px;
  left: -8px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid rgba(132, 132, 164, 0.35);
  animation: 1.5s linear 0s normal none infinite focuse;
}


.slider-nav{
    display: flex;
}

.process-scetion .slider-nav-item {
  position: relative;
  flex-grow: 0;
  flex-shrink: 0;
  border-radius: 50%;
  text-align: center;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: all .4s ease;

}
.slider-nav-item:before
{
    position: absolute;
  content: "";
  height: calc(100% + 16px);
  width: calc(100% + 16px);
  top: -8px;
  left: -8px;
  border-radius: 50%;
  border: 1px solid rgba(132, 132, 164, 0.35);
  animation: 1.5s linear 0s normal none infinite focuse;
}


.fa-map-marker-alt,.fa-credit-card,.fa-route,.fa-bell {
  background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#60BAFF), to(#E584FC));
  -webkit-background-clip: text;
  -webkit-text-fill-color: transparent;
}

  .process-scetion .slider-nav-item:nth-child(2) {
    }
  .process-scetion .slider-nav-item:nth-child(3) {
   }
  .process-scetion .slider-nav-item:nth-child(4) {
   }
  .process-scetion .slider-nav-item:nth-child(5) {
   }
  .process-scetion .slider-nav-item:after {
   position: absolute;
   top: 50%;
   left: 100%;
   height: 2px;
   content: '';
   width: 100%;
   background: url('/assets/images/web/line.png') repeat 0 0;
   z-index: 0;
   animation: slide 1s linear infinite; }.is-section .process-scetion .slider-nav-item.last-item:after{
    display: none;
   }
  .process-scetion .slider-nav-item .ikon {
   font-size: 50px;
   line-height: 80px; }


  
   .process-scetion .slider-nav-item.active:before {
    position: absolute;
    content: "";
    height: calc(100% + 16px);
    width: calc(100% + 16px);
    top: -8px;
    left: -8px;
    border-radius: 50%;
    border: 1px solid rgba(132, 132, 164, 0.35);
    animation: 1.5s linear 0s normal none infinite focuse; }

@keyframes focuse {
 0% {
  transform: scale(0.8);
  opacity: 1; }
 75% {
  transform: scale(1.2);
  opacity: 0; }
 100% {
  transform: scale(1.2);
  opacity: 0; } }
@keyframes slide {
 from {
  background-position: 0 0; }
 to {
  background-position: 40px 0; } }

.shadow-img1{
  /*background-image:url("../img/shadow.png");*/
  background-repeat:no-repeat;
  background-position:bottom;
}

.shadow-img2{
    background-position: bottom;
  /*background-image: url("../img/shadow2.png");*/
  background-size: 100%;
  background-repeat: no-repeat;
}


.slider-nav-item:after {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 100%;
  height: 2px;
  content: '';
  width: 100%;
  background: url('/assets/images/web/line2.png') repeat 0 0;
  z-index: 0;
  animation: slide 1s linear infinite;
}
.mt100{margin-top:100px;}/* ----------------------------------------------
 * Generated by Animista on 2019-9-24 11:37:28
 * Licensed under FreeBSD License.
 * See http://animista.net/license for more info. 
 * w: http://animista.net, t: @cssanimista
 * ---------------------------------------------- */

/**
 * ----------------------------------------
 * animation jello-horizontal
 * ----------------------------------------
 */
@-webkit-keyframes jello-horizontal {
 0% {
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
  -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
      transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
  -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
      transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
  -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
      transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
  -webkit-transform: scale3d(0.95, 1.05, 1);
      transform: scale3d(0.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
  -webkit-transform: scale3d(1.05, 0.95, 1);
      transform: scale3d(1.05, 0.95, 1);
 }
 100% {
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}
@keyframes jello-horizontal {
 0% {
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
 30% {
  -webkit-transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
      transform: scale3d(1.25, 0.75, 1);
 }
 40% {
  -webkit-transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
      transform: scale3d(0.75, 1.25, 1);
 }
 50% {
  -webkit-transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
      transform: scale3d(1.15, 0.85, 1);
 }
 65% {
  -webkit-transform: scale3d(0.95, 1.05, 1);
      transform: scale3d(0.95, 1.05, 1);
 }
 75% {
  -webkit-transform: scale3d(1.05, 0.95, 1);
      transform: scale3d(1.05, 0.95, 1);
 }
 100% {
  -webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
      transform: scale3d(1, 1, 1);
 }
}


.jello-horizontal {
  -webkit-animation: jello-horizontal 0.9s both;
      animation: jello-horizontal 0.9s both;
}

.social-bar a:hover i
{
 -webkit-animation: jello-horizontal 0.9s both;
      animation: jello-horizontal 0.9s both;
}


@media only screen and (max-width: 300px) {
 .process-scetion .slider-nav-item
 {
  height: 30px;
  width: 30px;
  margin: 15px 10px;
  line-height: 28px;
 }
}

/**END**/

.numbers {
  color: #FBECF6!important;
  font-family:'Montserrat', sans-serif!important;
  font-size: 88px!important;
  z-index: 0;
  font-weight: 800!important;
  position: relative;
  
}

.numbers-text {
  z-index:10;
  position: relative;
  margin: -65px 0 0 50px;
  line-height: 1.6;
}

</style><script>

 $(function(){
 loader();
 setTimeout(init,2500);
 });


 function loadCustomScript(url,id){
   if ($('#'+id).length > 0) { $('#'+id).remove(); }
   var script_tag = document.createElement('script');
   script_tag.type = "application/javascript";
   script_tag.id = id;
   script_tag.src = url;
   script_tag.async = false;
   document.head.appendChild(script_tag);
 }

 function loadCustomStyle(url,id){
   if ($('#'+id).length > 0) { $('#'+id).remove(); }
   var script_tag = document.createElement('link');
   script_tag.type = "text/css";
   script_tag.rel = "stylesheet";
   script_tag.id = id;
   script_tag.href = url;
   script_tag.async = false;
   document.head.appendChild(script_tag);
 }

 function loader(){   
   // font awesome all style
   loadCustomStyle("https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.0/css/all.css",'fontawesome-all-style')
 
   // load fontawesome picker
    loadCustomScript("https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fontawesome-iconpicker/3.2.0/js/fontawesome-iconpicker.min.js",'icon-picker-script')
 }


 function init(){
  $('.workadu-video-section').click(function() {
    if ($(this).find('.is-video-bg').get(0).paused) {
      $(this).find('.is-video-bg').get(0).play();
      $('.workadu-video-section .playpause').fadeOut();
    } else {
      $(this).find('.is-video-bg').get(0).pause();
      $('.workadu-video-section .playpause').fadeIn();
    }
  });

  $('.workadu-video-section .playpause').click(
    function() {
      $('.workadu-video-section .playpause').fadeIn('slow');
    },
    function() {
      $('.workadu-video-section .playpause').fadeOut('slow');
    }
  );

  window.addEventListener('scroll', function (e) {
   //var navbar = document.querySelector('nav')

  window.onscroll = function() {

   if (window.pageYOffset > 0) {
    //navbar.classList.add('scrolled')
   } else {
    //navbar.classList.remove('scrolled')
   }
  }
    });

  $(window).scroll(function(){
    if($(this).scrollTop()>50) {
      $('.logo').attr('src','images/workadu.png').fadeIn( "linear");
    }
    else {
      $('.logo').attr('src','images/logo.png').fadeIn( "linear");
    }
  })
 }
</script>
Leave a Comment