nord vpnnord vpn
Ad

OTOGALERI

 avatar
AmoryLorch
csharp
a year ago
5.7 kB
7
Indexable
Never
using OtoGaleri;
using System.Text.RegularExpressions;

Galeri Galeri = new Galeri();

Uygulama();
void Uygulama() {
  while (true)
  {
    Menu();
    string secim = Console.ReadLine();
    switch (secim)
    {
      case "1": case "K": ArabaKirala(); break;
      //case "2": case "T": ArabaTeslimAl();       break;     
      //case "3": case "R": KiradakiArabalarıListele();  break;
      //case "4": case "M": GaleridekiArabalarıListele(); break;
      case "5": case "A": TumArabalariListele(); break;
      //case "6": case "I": Kiralamaİptali();       break;
      case "7": case "Y": Galeri.ArabaEkle(); break;
      case "8": case "S": ArabaSil(); break;
      case "9": case "G": BilgileriGoster();      break;
      default: break;

    }

  }
   }

void Menu()
{
  Console.WriteLine("Galeri Otomasyon");
  Console.WriteLine("1 - Araba Kirala(K)");
  Console.WriteLine("2 - Araba Teslim Al(T)");
  Console.WriteLine("3 - Kiradaki Arabaları Listele(R)");
  Console.WriteLine("4 - Galerideki Arabaları Listele(M)");
  Console.WriteLine("5 - Tüm Arabaları Listele(A)");
  Console.WriteLine("6 - Kiralama İptali(I)");
  Console.WriteLine("7 - Araba Ekle(Y)");
  Console.WriteLine("8 - Araba Sil(S)");
  Console.WriteLine("9 - Bilgileri Göster(G)");

}
void TumArabalariListele()
{
  Galeri.Arabalar.ForEach(x => Console.WriteLine($"{x.Plaka} {x.Marka} {x.KiralamaBedeli} {x.KiralamaSayisi} {x.Araba_Tipi}"));
}

void ArabaKirala()
{
  
  Regex regex = new Regex("([0-9]{1,2})([a-zA-Z]{1,3})([0-9]{1,4})$");
   //TODO saatler verdim regex için, 00 ile başlayan plakaları doğru kabul ediyor. TODO
  Console.Write("Kiralanacak arabanın plakası: ");
  string kiralanacakArabaPlakasi = Console.ReadLine();
  byte byteKAP;
  if( regex.IsMatch(kiralanacakArabaPlakasi) == true)
  { 
    Console.WriteLine("DOruğ");
    if (Galeri.Arabalar.Exists(x => x.Plaka.Equals(kiralanacakArabaPlakasi))) { Console.WriteLine("Var lan bu araba"); }
    else { Console.WriteLine("Yokmuş lan"); }
  }
  regex.Match(kiralanacakArabaPlakasi);
  if(regex.IsMatch(kiralanacakArabaPlakasi)== false) 
  { 
    Console.WriteLine("Bu şekilde plaka girişi yapamazsınız. Tekrar deneyin."); 
  }
  //try 
  //{
  //  string kAP = kiralanacakArabaPlakasi.Substring(0, 2);
  //  byte.TryParse(kAP, out byteKAP);
  //  if (kiralanacakArabaPlakasi.Length < 9 && kiralanacakArabaPlakasi.Length > 4)
  //  {

  //    Console.WriteLine("9 haneden küçük 4 haneden büyük");
  //    if (byteKAP >= 01 && byteKAP <= 99)
  //    {
  //      Console.WriteLine("Başarılı");
  //    }
  //  }

  //  else { Console.WriteLine("Bu şekilde plaka girişi yapamazsınız. Tekrar deneyin."); }
  //}
  //catch (System.ArgumentOutOfRangeException) 
  //{ 
  //  Console.WriteLine("Bu şekilde plaka girişi yapamazsınız. Tekrar deneyin."); 
  //}
  
}

void ArabaSil()
{
  Console.Write("Silmek istediğiniz arabanın plakasını giriniz: ");
  string sil = Console.ReadLine();
  bool silKontrol = Galeri.Arabalar.Exists(x => x.Plaka.Equals(sil));
  if (silKontrol)
  {
    Galeri.Arabalar.RemoveAll(x => x.Plaka.Equals(sil));
    Console.WriteLine("Araba silindi.");
  }
}

void BilgileriGoster()
{
  Console.WriteLine("Toplam araba sayısı: " + Galeri.Arabalar.Count());
  //Console.WriteLine("Kiradaki araba sayısı: " + Galeri.Arabalar.Count());
  //Console.WriteLine("Bekleyen araba sayısı: " );
  //Console.WriteLine("Toplam araba kiralama süresi: ");
  //Console.WriteLine("Toplam araba kiralama adedi: ");
  //Console.WriteLine("Ciro: ");
}


//GALERİ.CS

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OtoGaleri
{
  public class Galeri
  {
    public List<Araba> Arabalar = new List<Araba>();
    public void ArabaEkle()
    {
      Araba Araba = new Araba();
      this.Arabalar.Add(Araba);
      Console.WriteLine(Arabalar.Count);
      Arabalar.ForEach(x => Console.WriteLine($"{x.Plaka} { x.Marka} {x.KiralamaBedeli} {x.KiralamaSayisi} {x.Araba_Tipi}"));
    }  }
  
}


// ARABA.CS
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace OtoGaleri
{
  public class Araba
  {
    
    public string Plaka { get; set; }
    public string Marka { get; set; }
    public float KiralamaBedeli { get; set; }
    public int KiralamaSayisi { get; set; }
    public ARABA_TIPI Araba_Tipi ;
    public DURUM Durum;
    public Araba()
    {
      Console.WriteLine("Plaka: ");
      this.Plaka = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Marka: ");
      this.Marka = Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("Kiralama Bedeli: ");
      this.KiralamaBedeli = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Araba Tipi: \nSuv 1\nHatchback 2\nSedan 3");
      this.Araba_Tipi = (ARABA_TIPI)int.Parse(Console.ReadLine()) ; 
      
    }
  }
  public enum ARABA_TIPI
  {
    Empty, SUV, Hatchback, Sedan
  }
  public enum DURUM
  {
    Empty, Kirada, Galeride
  }
}

nord vpnnord vpn
Ad