Untitled

mail@pastecode.io avatar
unknown
python
2 years ago
2.3 kB
10
Indexable
Never
# po uruchomieniu programu pobieramy współrzędne gracza które
#będą wykorzystane w całym projekcie, będziemy jedynie aktualizować współrzędną "z" gracza żeby odpowiednio dobudowywać etapy
pozycja=player.position()
x=pozycja.get_value(Axis.X)
y=pozycja.get_value(Axis.Y)
z=pozycja.get_value(Axis.Z) 

#funkcja ta przygotowuje pierwszy segment toru
def tor():
  
  #Tworzymy bryłe toru ze skały macierzystej
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-2),world(x+10,y+10,z+35),FillOperation.HOLLOW)
  #pierwsza linia uruchamiająca etap 1
  blocks.fill(SEA_LANTERN, world(x-9,y-1,z+3),world(x+9,y-1,z+5))
  #gameplay.set_game_mode(SURVIVAL, mobs.target(NEAREST_PLAYER))
  
player.on_chat("start", tor)

#kod do ładowania poszczegolnych etapow
while True:
  #sprawdza na jakim bloku stoimy
  if blocks.test_for_block(SEA_LANTERN, pos(0, -1, 0)):
    #pobieramy aktualna pozycje gracza i wysylamy do funkcji
    pozycja = player.position()
    z = pozycja.get_value(Axis.Z)
    etap1(z)
    loops.pause(3000)
  elif blocks.test_for_block(GOLD_BLOCK, pos(0, -1, 0)):
    pozycja=player.position()
    z=pozycja.get_value(Axis.Z)
    etap2(z)
    loops.pause(3000)def etap1(z):
  player.say("ETAP 1!")
  #chronimy gracza przed nowy lvl
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-5),world(x+10,y-1,z+5))
  #dodajemy przegrode za graczem
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y,z-3),world(x+10,y+10,z-1))
  #linia ładująca kolejny etap
  blocks.fill(GOLD_BLOCK, world(x-9,y-1,z+25),world(x+9,y-1,z+27))

  #przeszkody dla 1 etapu
  blocks.fill(IRON_BARS, world(x-9,y-1,z+3),world(x+9,y-1,z+20))
  blocks.fill(LAVA, world(x-9,y-2,z+3),world(x+9,y-2,z+20))def etap2(z):
  player.say("ETAP 2!")
  #dodajemy drugi segment toru
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-2),world(x+10,y+10,z+30))

  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y-1,z-5),world(x+10,y-1,z+5))
  blocks.fill(BEDROCK, world(x-10,y,z-3),world(x+10,y+10,z-1))
  
  blocks.fill(GLASS, world(x-9,y-1,z+25),world(x+9,y-1,z+27))
  
  
  for i in range(11):
    
    mobs.spawn(ZOMBIE, randpos(world(x-8,y+3,z+3), world(x+8,y+3,z+20)))